ALM Equity
Ny organisation inom ALM Equity AB (GlobeNewswire)

2018-02-07 15:19

Under 2017 så förvärvade ALM Equity AB bostadsutvecklaren Småa AB. Nu sjösätts en ny organisationsstruktur för att nyttja synergier och styrkor inom koncernen. Verksamheten delas in i fem affärsområden; Projektutveckling Bostad, Construction Management, Förvaltning, Finansiering, och Digitala Tjänster. Koncernen tillsätter även en vice VD och rekryterar ny CFO.

Till vice VD har Fredrik Arpe utsetts. Han kommer närmast från rollen som VD för Småa. Fredrik har lång erfarenhet från många olika delar av fastighets- och byggbranschen och har arbetat i ledande befattningar i över 20 år. Fredrik är civilekonom från Uppsala Universitet.

Ny CFO för koncernen är John Sjölund. Han kommer närmast från rollen som finanschef på Serafim Fastigheter och dessförinnan har han arbetat 15 år på Swedbank med olika roller inom Corporate Banking. John är civilekonom från Luleå Tekniska Universitet.

John ersätter koncernens tidigare ekonomichefer, ALM Equitys Urban Eriksson och Småas Thomas Brogren, som båda går i pension under våren 2018.

Den nya organisationen gäller från och med verksamhetsåret 2018. I den externa redovisningen kommer affärsområdena inte att särredovisas under 2018.

Ansvariga chefer för de fem nybildade affärsområdena är:

  • Affärsområdeschef för Projektutveckling Bostad (omfattande varumärkena ALM och Småa) är Louise Eklund. Louise har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2002 och inom ALM Equity sedan 2007. Hon är civilekonom från Stockholms Universitet.
     
  • Affärsområdeschef för Construction Management är Thomas Carlsson. Thomas kommer närmast från en roll som VD på 2A Projektpartner AB (som delägts av ALM Equity). Innan dess har han bland annat varit arbetschef på Andersson Company och kommersiell projektchef på Strabag. Thomas är utbildad byggnadsingenjör.

  • Affärsområdeschef för Förvaltning, som drivs i bolaget Svenska Nyttobostäder AB, är Tommy Johansson. Tommy har sin bakgrund inom kommersiella fastighetsbolag med fokus på retail med allt från förvaltning, utveckling, konceptutveckling och uthyrning. Han kommer närmast från en tjänst som etableringschef för två olika träningskedjor. Tommy är i grunden utbildad marknadsekonom.

  • Affärsområdeschef för Finansiering, som drivs i bolaget Nordisk Fastighetskredit AB, är Frida Holmberg. Hon kommer närmast från Nordea Investment Banking där hon arbetat med skuldstrukturering och Debt Capital Markets. Frida är civilingenjör i industriell ekonomi från KTH med inriktning mot finansiell matematik. Frida tillträder tjänsten den 19 februari.

  • Affärsområdeschef för Digitala Tjänster kommer initialt att ledas av koncernens VD Joakim Alm. I verksamheten finns bland annat programvaran Your Block som hanterar kommunikation inom exempelvis ett bostadsområde eller ett företag. 


För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


ALM Equity Pref - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -