Media and Games Invest
Media and Games Invest; Starka niomånaders siffror, överträffar redan helåret 2019 - justerat rörelseresultat, EBIT, ökade med 150 procent (EQS Newswire)

2020-11-30 08:02

 

Media and Games Invest; Starka niomånaders siffror, överträffar redan helåret 2019 - justerat rörelseresultat, EBIT, ökade med 150 procent

Media & Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) överträffade förväntningarna även i tredje kvartalet 2020. Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 35 MEUR och justerat rörelseresultat, EBIT, med 150 procent till 4 MEUR. Tack vare det starka resultatet har vi, för andra gången i år, höjt prognosen för 2020. Vi förväntar oss nu en nettoomsättning på upp till 135 MEUR och en redovisad EBITDA på upp till 26 MEUR.

SUMMERING AV TREDJE KVARTALET 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 35,0 MEUR (Q3 2019: 27,1 MEUR), en ökning med 29 procent jämfört med Q3 2019.
  • Justerad EBITDA uppgick till 6,4 MEUR (Q3 2019: 4,0 MEUR), en ökning med 61%.
  • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 4,0 MEUR (Q3 2019: 1,6 MEUR), en ökning med 150%.
  • Skuldsättningsgrad justerad för nettotillskott från kapitalanskaffningen minskade till 2,0 per den 30 september 2020 (jämfört med 3,2 per den 30 juni 2020).
  • Likvida medel justerat för kapitaltillskottet uppgick till 37,9 MEUR per den 30 september 2020 (15,5 MEUR per den 30 juni 2020).

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I MEUR

Kv3 2020

Kv3 2019

Kv1 - Kv3 2020

Kv1 - Kv3 2019

Helår 2019

Nettoomsättning

35,0

27,1

91,5

55,7

83,9

Årlig omsättningstillväxt

29%

-

64%

-

157%

EBITDA

5,9

3,9

17,5

11,5

15,5

EBITDA-marginal

17%

14%

19%

21%

19%

Just. EBITDA

6,4

4,0

19,0

12,3

18,1

Just. EBITDA-marginal

18%

15%

21%

22%

22%

Just. EBIT

4,0

1,6

11,7

6,1

10,4

Just. EBIT-marginal

12%

6%

13%

11%

12%

Nettovinst

0,3

0,1

0,7

0,9

1,3

 

VD Remco Westermann har ordet

" Med ett fantastiskt tredje kvartal fortsatte vi vår starka tillväxt från tidigare kvartal och år. Vi lyckades överträffa förväntningarna med en nettoomsättningsökning på 29 procent till 35,0 MEUR (Kv3 2019: 27,2 MEUR) och en ökning av justerad EBITDA på 61 procent till 6,4 MEUR (Kv3 2019: 4,0 MEUR). Gaming uppvisade en fortsatt positiv tillväxttakt, men som vanligt påverkades segmentet under tredje kvartalet något av säsongsvariation men också av pausen i lockdown-åtgärderna i Europa. Den kraftiga ökningen av nya spelare under den covid 19-relaterade lockdown-perioden i andra kvartalet 2020 ledde till en positiv effekt på nettoomsättningen för våra spel. För mediaenheten, som stöttar gaming-segmentet genom användarrekrytering och uppdrag för externa annonsörer som Zynga, Innogames och Ubisoft, såg vi positiva EBITDA-effekter från integrationen av våra senaste förvärv.

Vi uppnådde en särskild milstolpe i slutet av tredje kvartalet genom förvärvet av freenet Digital GmbH, som från fjärde kvartalet och framåt kommer att bidra till en kraftigt ökad nettoomsättning för våra mobilspel. Samtidigt som vi räknar med att PC- och konsolspelen även fortsatt ska vara våra starkaste intäktsmotorer ser vi också en stark tillväxtpotential för mobilspel genom organisk tillväxt, bland annat genom att aktivera delar av våra befintliga spelprodukter för mobila enheter, genom att lansera nya licensbaserade mobilspel och genom fortsatta förvärv. Tillväxten inom mobilt kommer också att ha ett starkt stöd av mediaenheten genom effektiv användarrekrytering.

En annan milstolpe var noteringen på Nasdaq First North Premier-listan som kombinerades med en nyemission. Med bra handelsvolymer, gaming-inriktade investerare och många andra noterade spelbolag har vi stora förväntningar på denna notering, vilket redan bevisats genom den starka överteckningen av nyemissionen.

Våra förväntningar för fjärde kvartalet 2020 är mycket positiva till följd av en kombination av positiva säsongseffekter i fjärde kvartalet, samt mängder av aktiviteter i spelen. Förutom lanseringen av Atlas Rogue kommer också flera andra stora uppdateringar av våra spel. Baserat på vårt starka tredje kvartal och dessa positiva utsikter för fjärde kvartalet har vi höjt vår prognos då vi räknar med en konsoliderad nettoomsättning i intervallet 125-135 MEUR och en redovisad EBITDA på 23-26 MEUR. Detta motsvarar en nettoomsättningstillväxt på mellan 49 och 61 procent och en EBITDA-tillväxt på mellan 48 och 67 procent jämfört med föregående år.

Under de kommande kvartalen planerar vi att ytterligare öka vår organiska tillväxt. Efter ompositioneringen i slutet av 2012 drevs tillväxten i första hand genom förvärv, med drygt 30 förvärv hittills. Vi ser positiva resultat av detta, då vi under året hittills haft en organisk årlig tillväxt för gaming-portföljen som ökade till 16 procent vid slutet av tredje kvartalet. Vi räknar med en fortsatt ökad organisk tillväxt under kommande kvartal.

Generellt har företaget mycket goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt och har tillräcklig likviditet och flexibilitet för att utnyttja förvärvsmöjligheter. Vi ser fram emot de närmaste kvartalen och jag vill passa på att tacka alla partners, investerare och medarbetare för ert förtroende och er entusiasm."

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD för Media and Games Invest Group

PRESENTATION

Vd Remco Westermann & Cfo Paul Echt kommer att göra en investerarpresentation kl. 10.00 idag och presentationen kommer att finnas tillgänglig online efter eventet på MGIs hemsida.

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/2020-11-30-media-and-games-invest-q3

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen. Delårsrapport för tredje kvartalet och första niomånaderna 2020 bifogas på engelska och finns tillgänglig på bolagets hemsida mgi.group

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sören Barz, Head of Investor Relations

Telefon: +49 170 376 9571

E-post: soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

Web: www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Telefon +46707472741

E-post: Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edictor, IR contact Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

E-post: mgi@edicto.de

 

Om Media and Games Invest plc 

Media and Games Invest plc är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom digitala spel med en starkt stödjande medieaffär och huvudsaklig operativ närvaro i EMEA samt Nordamerika. Bolaget kombinerar en organisk tillväxtstrategi med värdedrivande förvärv för att leverera en stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI Group framgångsrikt förvärvat över 30 företag och tillgångar som har integrerats med plattformen genom användande av effektivitetshöjande teknologier som exempelvis molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och Scale segment på Frankfurtsbörsen.  

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G. 

 

 

 info@eqs.com (www.eqs.com)
Copyright 2020 EQS GROUP AG

Verve Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -