Stockpicker: TopRight Nordic - Stockpicker ser stark uppsida i TopRight Nordic (MFN)

2021-09-07 09:30

Stockpicker sätter köp på ljusteknikbolaget TopRight där målkursen är 10 kr på 12 månaders sikt. Bolaget lyfts också in i ”Referensportföljen” med en liten post, då bolaget förväntas leverera starka kvartal resten av året och ett riktigt starkt nästa år med tanke på en välfylld orderbok.

På många sätt går ljusteknikbolaget TopRight från klarhet till klarhet. Efter ett flertal förvärv de senaste åren har en ny struktur skapats, inklusive ett gemensamt varumärke och en förstärkt säljorganisation. Efterfrågan på koncernens lösningar är dessutom fortsatt stark, vilket syns i orderingången som under Q2 ökade med 380%, jämfört med samma period i fjol, till 120 Mkr. Med ett värde om 268 Mkr vid slutet av juni är orderboken därmed välfylld.

Samtidigt kämpar bolaget för tillfället med en rad omvärldsfaktorer som har lett till en försening av projektleveranser. Kvartalets nettoomsättning ökade därför med ”bara” 9% till 26,3 Mkr. Det är särskilt olyckligt under en period där man har haft betydande kostnader för att forma den nya effektivare företagsstrukturen. Konsekvensen var att rörelseresultatet (EBIT) mellan april och juni landade på -11 Mkr, vilket givetvis var sämre än man tidigare hade hoppats på.

Det är dock viktigt att poängtera att främsta anledning för resultatbesvikelsen var alltså förskjutningar av utleveranser, snarare än cancelleringar, och ledningen har varit tydlig med att man räknar med en återhämtning under andra halvåret i år. Uppmuntrande i sammanhanget är att man har sett uppstart av många projekt under sensommaren, vilket talar för att målsättningen om en omsättning på 160 Mkr under 2021 kommer kunna infrias. För 2022 räknar man numera med en omsättning på 280 Mkr, med en rörelsemarginal på 7%.

---

Förutom en hävstångseffekt från den förväntade volymökningen, bör lönsamheten framöver även gynnas av frukterna av de genomförda förändringsåtgärderna. Bland annat har man samlokaliserat alla verksamheter, vilket på sikt kommer leda till en nästintill halverad hyreskostnad. Det har även införts en hårdare projektstyrning och organisationen har effektiviserats. Vd Anders Myrbäck är därför optimistisk att det kommer synas en positiv effekt på resultatet redan under Q3 och Q4 i år.

Får han rätt i sin senaste prognos så motsvarar dagens börsvärde justerat för nettoskulden omkring 1,6x årets försäljning (EV/Sales). Når man även målsättningen för nästa år, så innebär det en EV/Sales-multipel på 0,7x och en EV/EBIT multipel på under 10. Den typen av värdering tyder på en viss misstro från placerarnas sida, mest sannolikt kring varaktigheten av orderboken. Som tidigare nämnt, är det ingenting som oroar oss, så länge inte några större oväntade makroekonomiska problem dyker upp.

Med det som utgångspunkt upprepar vi vår positiva syn från i juni och ser fortfarande kurser kring 10 kr som realistiska på 12 månaders sikt.

Detta är en förkortad version av analysen.

Fullständig analys kan läsas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/topright-valfylld-orderbok-infor-hosten och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Sebastian Lang, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -