Stockpicker: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding - Stockpicker ser stor potential i Sustainable Energy med avtalet i Sydafrika (MFN)

2021-09-30 09:30

Stockpicker sätter spekulativt köp på energiteknikbolaget SENS (Sustainable Energy Solutions) i och med det senaste avtalet med det sydafrikanska konsultbolaget Oleonviron.

En aktör som är aktiv inom lagring av energi är svenska Sustainable Energy Solutions (SENS), som efter samgåendet med Pumped Hydro Storage (PHS) tidigare år har gjort en intressant förändringsresa från att vara ett entreprenad- och konsultbolag till att bli ett projekteringsbolag. Ambitionen är att mer och mer skapa helhetslösningar och större energiprojekt i egen regi med fokus på energilagring.

I praktiken innebar sammanslagningen att PHS:s pumpkraftslösning kompletterades med borrhålslösningar, där SENS sitter på patenterade lösningar som nu kan bidra till att förstärka realiseringen av pumpkraftstekniken. Intresset för storskalig energilagring har ökat de senaste åren, inte minst bland energi- och fastighetsbolag. Tillsammans med kommuner utgör de den viktigaste kundgruppen för SENS, som erbjuder flera lösningar såsom energilagring i borrhål, säsongslagring av högtemperatur samt pumpkraft i gruvor.

I dagsläget står verksamheten på fyra olika ben, varav området ”konsulttjänster och dataanalys” är det som genererade majoriteten av koncernens nettoomsättning om 18,5 Mkr under första halvåret i år. Här sitter man på en bred kompetens inom energiförsörjning och energilagring och utför tex energiutredningar och förstudier. Man utvecklar även verktyg och programvaror för att effektivisera interna processer, som även säljs på licens till kunderna.

---

Iögonfallande är att dagens börsvärde kring 70 Mkr framstår som ganska konservativ och skulle kunna försvaras nästan enbart med verksamhetens intäktskällor idag. Det innebär att man får hela den nya delen mer eller mindre gratis, vilket i våra ögon beror på svårigheten för utestående att bedöma bolagets framtida intjäningsförmåga. Därmed ger det ingen vägledning om man tittar på värderingen av andra energirelaterade aktier såsom Azelio, Minesto eller Climeon.

Så fort de första konkreta avtalen är på plats och fler finansiella detaljer är tillgängliga kommer detta dock sannolikt ändras snabbt. I ett sådant fall är det inte svårt att föreställa sig att aktien kan åtminstone dubblas från dagens nivåer. Ju längre det dröjer med sådana avtal, ju större blir å andra sidan risken att det kommer krävas ytterligare kapitalanskaffningar.

För den riskbenägna placeraren erbjuder SENS ett spännande sätt att vara med i den pågående omställningen till en mer hållbar energiförsörjning. Spekulativt Köp.

Detta är en förkortad version av analysen.

Fullständig analys kan läsas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/analys/sustainable-energy-solutions-stor-potential-for-energilagring och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Sebastian Lang, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -