Qlosr Group AB (Publ)
Qlosr Group - Integrerade förvärv förbättrar lönsamheten - Mangold Insight Analys (Cision)

2022-05-20 08:10

IT-bolaget Qlosr redovisade intäkter om 120,9 miljoner kronor under det första kvartalet 2022. Det motsvarande en tillväxt om 283 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Under kvartalet har alla förvärven inkluderats i räkenskaperna vilket bidragit till den höga tillväxten.  Bolaget har anställt Martin Lundqvist, som med sin erfarenhet  ska fokusera på integration av förvärv samt tillväxt- och lönsamhetsmål. Lönsamheten har även förbättrats i bolaget; EBITDA-marginal uppgick till 5,8 procent vilket kan jämföras med 4,0 procent i första kvartalet 2021. Mangold bedömer att verksamhetsutvecklingen är synnerligen positiv, vilket motiverar en höjning av lönsamhetsprognoserna.

Qlosr har tecknat avtal med hamnoperatören CMP (Copenhagen Malmö Port) till ett värde av sex miljoner kronor. Avtalet visar på bolagets förmåga att få affärer i Danmark efter att etableringen i Köpenhamn påbörjats i februari. Qlosr har under perioden stärkt sin kassa med 7,8 miljoner kronor samt implementerat tre effektiviseringsprojekt som ska förbättra lönsamheten framgent.

Mangold höjer  riktkursen från 0,087 kronor till 0,100 kronor per aktie för Qlosr på 12 ­månaders sikt. Riktkursen uppdateras till följd av förbättrad lönsamhet under det första kvartalet. Mangold ser att framtida tillväxt drivs av en ökande andel prenumerationsintäkter. För att Qlosr ska nå riktkursen behöver bolaget fortsätta att förbättra lönsamheten och öka sin försäljning.
 


Qlosr Group B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -