Investment AB Latour
Latour förvärvar MAXAGV (Cision)

2022-09-01 15:00

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat MAXAGV av grundarna och ledningen.

MAXAGV är en ledande leverantör av system med mobila robotar och mjukvara för godshantering med huvudkontor i Mölndal, Sverige, och 67 anställda. Omsättningen uppgår till cirka 160 Mkr varav majoriteten är exportförsäljning.

”Vi är glada över det här förvärvet och är övertygade om att MAXAGV är väl positionerat för fortsatt global tillväxt framförallt drivet av den starka tillväxten inom industriautomation. Vi välkomnar MAXAGV till Latour”, säger Björn Lenander, VD Latour Industries AB.

”Jag är mycket glad att få välkomna Latour Industries som vår nya ägare. Latour är en långsiktig industriell ägare som kan stödja MAXAGVs fortsatta internationella expansion”, säger Erling Wessberg, VD på MAXAGV.

Som en effekt av förvärvet ökar nettoskulden i Latourkoncernen med cirka 0,2 miljarder SEK.

Göteborg, 1 september, 2022

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 19 47 36
Gustav Samuelsson, Investment Director Investment AB Latour, +46 735 52 55 59

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.  Latour Industries omsätter 3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 66 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 20 miljarder kronor.


Latour B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -