Välj högrisk bland lågriskblandfonder

Fondanalys I kategorin försiktiga blandfonder finns det fonder med väldigt låg risk och fonder med lite högre risk. Placera har tre favoriter.

Med tanke på rådande marknadsförhållanden, med extremlåga räntor, rekommenderar Placera fonder med lite högre risk för att det ska bli någon avkastning överhuvudtaget.

Blandfonder i allmänhet erbjuder en mix av aktier och räntor i en och samma fond. Tanken är att utvecklingen ska bli lite jämnare jämfört med en aktiefond. I kölvattnet av de senaste årens turbulenta aktiemarknader har intresset för blandfonder vuxit kraftigt.

Bara sedan 2010 uppgår nettosparandet i blandfonder till nästan 140 miljarder konor, vilket motsvarar nästan 60 procent av svenskarnas totala nettosparande, köp minus försäljningar.

Svenska blandfonder är en bred fondkategori som har tre underkategorier, försiktiga, flexibla och aggressiva. Placera har tidigare skrivit övergripande om blandfonderna, läs här, och om de flexibla, läs här. Nu har turen kommit till de försiktiga.

Av namnet framgår att fonderna i denna grupp är de som har lägst risk, även om den varierar. Morningstar jämför försiktiga blandfonder med ett index som består till 25 procent av aktier, vilket också fonderna som grupp har. Men aktiedelen, och alltså risken, varierar relativt mycket mellan fonderna i kategorin.

Vid utgången av september hade till exempel Swedbank Robur Access Trygg bara 9 procent investerat i aktier, medan Länsförsäkringar Försiktig hade nästan 42 procent.

Den stora spridningen i fondernas tillgångsfördelning sätter också sina spår i deras avkastning och risk. Vi kan dela upp fonderna i två grupper, där den ena består av fonder med väldigt lite risk och den andra med fonder som har lite högre risk.

Många av fonderna är fond-i-fonder, som alltså investerar i andra fonder. Men de flesta förvaltas av banker och försäkringsbolag och investerar i deras egna underliggande fonder där förvaltningsavgifterna går tillbaka till fonden. Därför håller de flesta fonder relativt låga kostnader. I genomsnitt ligger den årliga avgiften på knappt 1,3 procent.

Men de finns fonder som sticker ut. Enligt Morningstar uppgår den årliga avgiften till 3,14 procent för JRS Wealth och 2,96 procent för MFA Multifond Försiktig. Självklart äter de höga avgifterna i dessa fonder upp stora delar av avkastningen, varför de hamnar i botten när vi väger samman avkastning och risk.

I rådande marknadsläge, med historiskt låga räntor, tycker Placera att det är bättre att fokusera på fonder som har en relativt hög andel aktier. De mest försiktiga blandfonderna med en liten andel aktier ger väldigt låg avkastning. SPP Leva är den försiktiga blandfonden som har lägst risk, cirka 1,7 procent mätt som standardavvikelse över de drygt tre åren. Med en sådan låg risk, hälften av svenska långa räntefonder, blir också avkastningen låg. SPP Leva har levererat runt 2 procent per år sedan starten i mitten av 2010.

Redan i maj 2012 satte Placera en köprekommendation på Danske Invest Horisont Försiktig, läs den här. Nu när 1,5 år senare följer upp rekommendationen är det glädjande att fonden fortfarande står sig bra i konkurrensen med andra försiktiga blandfonder. Sedan vår köprekommendation har fonden haft ett medelbetyg av Morningstar på 4,9 av 5,0. Därför kan vi med gott samvete ha kvar vår köprekommendation.

Men det finns andra bra alternativa fonder. Lancelot Ector är en blandfond som fokuserar sina investeringar på svenska aktier och obligationer. Aktieandelen kommer att variera över tiden som en funktion av antalet aktier som för tillfället bedöms som intressanta att investera i. Således finns det inte på förhand bestämd normalaktieandel. I slutet av september uppgick aktiedelen till 25 procent.

Lancelot Ector har, med förvaltaren Ulf Hansson vid rodret, efter en svacka under 2011 och 2012 kommit tillbaka starkt och belönats med betyg fem och fyra av Morningstar sedan i somras.

Placera tror att Ulf Hansson kan fortsätta på inslagen väg, men behäftar fonden med relativt högre risk jämfört med andra då frihetsgraderna är större för Lancelot Ector. Fondsparare ska därför vara medvetna om att avkastningen antagligen kommer att variera i Lancelot Ector än för genomsnittet av försiktiga blandfonder.

SEB Trygg Placeringsfond är en tredje fond som sticker ut. Normalt är cirka 60 procent av fondens kapital placerade i räntebärande värdepapper och cirka 40 procent i aktier. Fonden placerar cirka hälften av aktiedelen i svenska aktier och andra hälften globalt.

Sedan fonden började förvaltas av QPM, Quantitative Portfolio Management, inom SEB i början av 2011 har resultatet förbättrats avsevärt. Morningstars treårsbetyg ligger, sedan i slutet av 2012, mestadels på fem av fem. Årsavkastningen har uppgått till dryg 5 procent i genomsnitt, vilket placerar fonden i toppen, samtidigt som risken har legat i nivå med fondkategorin i genomsnitt.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lancelot Ector Master Fund SB Köp 30,52 -
Köp 171,14 -
Köp 197,24 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -