Begränsad kurspotential i Beijer Alma

Aktieanalys Komponenttillverkaren Beijer Alma lyfte resultatet rejält för årets tredje kvartal. En fortsatt resultatförbättring de kommande åren ligger dock enligt vår uppfattning redan i nuvarande aktiekurs.

Resultatet för årets tredje kvartal uppgick till 100,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 76,1 miljoner kronor för motsvarande period år 2012. Omsättningen ökade under kvartalet med drygt 15 procent till 753 miljoner kronor.

Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 2,55 kronor samt till 7,32 kronor för årets första nio månader.

Det var en blandad utveckling som Beijer Almas tre affärsområden bjöd på för det tredjekvartalet.  Det största affärsområdet Lesjöfors, som producerar och distribuerar chassi- och industrifjädrar samt banddetaljer, utvecklades starkt under kvartalet.

Omsättningen ökade under kvartalet med 28 procent till 423 miljoner kronor, i jämförbara enheter uppgick ökningen till 20 procent. Rörelseresultatet för affärsområdet ökade under kvartalet med 42 procent till 83 miljoner kronor.

Det är framför allt försäljningen av chassifjädrar som lyft omsättning och resultatet under kvartalet, försäljningsökningen uppgick för segmentet till 56 procent. Orderstocken för Lesjöfors ökade i samma takt som försäljningen, det vill säga med 28 procent.

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 251 miljoner kronor, vilket var en ökning med knappt 17 procent.

Affärsområdet Habia ökade omsättningen med 4 procent till 151 miljoner kronor under kvartalet.  Orderingången minskade dock under kvartalet till följd av minskad efterfrågan från industrikunder medan efterfrågan från telekomkunder var fortsatt god.

Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades med knappt 2 miljoner kronor till 14,9 miljoner kronor. För de första nio månaderna är dock resultatet ner med knappt 20 procent.

Beijer Tech ökade omsättningen med måttliga 1 procent till 178 miljoner kronor under det tredje kvartalet.  För jämförbara enheter föll försäljningen med 9 procent. Rörelseresultatet försämrades med drygt 2 miljoner kronor till 9,9 miljoner kronor.

Nedgången i resultat är enligt företaget hänförbart till engångskostnader. För årets första nio månader föll resultatet med närmare 30 procent till 30,6 0,814815

Om vi tittar på årets resultat för koncernen så är det i allt väsentligt Lesjöfors som svarar för resultatökningen. Vi räknar med att helårsresultatet för affärsområdet kommer att hamna på 360 miljoner kronor, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med år 2012.

Habia Cable kommer däremot inte att nå föregående års rörelseresultat på 61,9 miljoner kronor, vi räknar med att affärsområdet i bästa fall når ett resultat på 55 miljoner kronor. Inte heller Beijer Tech kommer att nå fjolårets resultat. Vi räknar med ett helårsresultat för affärsområdet på 36 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultattapp på cirka 24 procent.

Sammantaget hamnar vi på ett resultat efter finansnetto på 420 miljoner kronor för koncernen. Jämfört med år 2012 räknar vi därmed med en resultatökning på cirka 16 procent.  Resultatet per aktie hamnar därmed, enligt vår prognos, på cirka 10,50 kronor.

Vi räknar vidare med att resultatet förbättras till 12,40 kronor per aktie under 2014 samt 14,30 kronor per aktie under år 2015.

P/e-talen hamnar därmed på 16,6 för innevarande år samt 14,0 respektive 12,2 för åren 2014 respektive 2015. Företaget har en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde vilket innebär att utdelningen sannolikt hamnar i intervallet 7-8 kronor för år 2013. Direktavkastningen hamnar därmed omkring 4-4,5 procent.

Balansräkningen ger även utrymme för fortsatta förvärv, vilket självfallet kan komma att lyfta resultatnivån i bolaget.

Sammantaget anser vi att företaget är fullvärderat på nuvarande nivå. För att motivera en högre värdering än dagens krävs ett eller ett par lyckade förvärv det närmaste året. Vi nöjer oss därmed med en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Beijer Alma B Neutral 174,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -