Äntligen dags för Gunnebo

Aktieanalys Säkerhetskoncernen Gunnebo fortsätter att växa utanför Europa och har fått ordning på förlusthären Safepay. Det ger förutsättningar för bättre lönsamhet framöver.

Vi har varit avvaktande till Gunnebo under lång tid men börjar nu se på aktien med nya ögon. Främst för att tillväxten på nya marknader i Asien inte visar några tecken på att avta. På sikt kommer det att väga upp det nuvarande negativa bidraget från Europa.

Tittar vi på det tredje kvartalet så växte verksamheten i Asien med 19 procent, vilket var en förbättring jämfört med de 17 procent som redovisades för första halvåret.

Medan efterfrågan på fysiska säkerhetsprodukter, som bankfack och kassaskåp, är svag i länder som Sverige så gäller motsatsen i länder som Indien och Indonesien.

I Indien, som står för 8 procent av Gunnebos intäkter, pågår till exempel en stor utbyggnad av uttagsautomater. Gunnebo förser dessa leverantörer med själva kassaskåpet som pengarna ligger i. Vi ser inga tecken på att efterfrågan avtar, och noterar att Gunnebo investerar i ökad tillväxt genom att öppna nya kontor i Thailand och Burma. Dessutom förvärvar man sin distributör av inpasseringssystem (grindar etc) i Sydkorea.

Även Amerika är en positiv marknad för Gunnebo som bland annat fått ett genombrott inom kontanthanteringssystem för detaljhandeln i Brasilien. Här ligger tillväxten på 8 procent.

I Europa backar intäkterna med 4 procent vilket är lika mycket som tidigare under 2013. Eftersom 58 procent av Gunnebos intäkter finns i Europa så får det stor påverkan på koncernen i stort. En viktig ”trigger” för Gunnebos lönsamhetsutveckling vore en förbättring av läget i Europa.

Signalerna är dock blandade. Spanien har till exempel vänt uppåt, efter en kraftig omstrukturering av Gunnebos rörelse där. Det har hjälpt till att myndigheterna infört skärpta säkerhetsrutiner för landets bankervilket tvingat fram investeringar i säkerhetsteknik.

Men samtidigt går Frankrike svagt och Gunnebos VD Per Borgvall talar om att efterfrågan här kan försvagas i 2-3 år till. Det är negativt för Gunnebo som har 18-19 procent av intäkter och anställda i Frankrike liksom två av sina tio fabriker.

Hittills i år har Gunnebo spenderat drygt 50 Mkr på att minska personalen i Europa och känslan är att det kan bli mer.

Sammantaget är alltså marknaden blandad för Gunnebo men trots det gör koncernen ett okej tredje kvartal rent lönsamhetsmässigt.  Rörelsevinsten var 93 Mkr (63), om vi räknar bort engångskostnader.

Det är liktydigt med en rörelsemarginal på 7,1 procent vilket är koncernens mål. För att nå 7 procent på årsbasis krävs ännu mer under tredje kvartalet då Gunnebos första kvartal alltid är svagt av säsongsmässigt skäl.

En faktor bakom det goda resultatet är att lönsamheten är högre inom Gunnebos bolag i Amerika och Asien, vars andel av koncernen hela tiden växer. I år har andelen ökat från 39 till 42 procent. Dessutom har förlusterna inom Safepay, Gunnebos kontanthanteringssystem, stoppats efter att legat på 20-30 Mkr i årstakt tidigare.

En annan faktor är att serviceverksamheten trimmats och återhämtat en del av sin goda lönsamhet. Alla dessa faktorer ger bestående förbättringar av koncernens lönsamhet.

På rullande 12 månader har Gunnebo en nettoomsättning på 5,3 miljarder kronor. Tillväxten var 3 procent, organiskt, i senaste kvartalet. Rörelsevinsten är 229 Mkr, men då ingår omstruktureringskostnader. Exklusive dessa var rörelsevinsten 312 Mkr vilket är liktydigt med en marginal på 5,9 procent.

Koncernens mål är 7 procent. Snittet sedan 2008 ligger på 5,4 procent, exklusive engångskostnader. Den rullande vinsten per aktie, exklusive engångsfaktorer, är 2,70 kronor. P/e-talet på rullande vinst blir 13,6.

Ser vi till analytikerkårens prognoser så nås målet på 7 procents marginal under 2014 och vinsten då stiger till 3,30 kronor per aktie. P/e-talet landar då på 11. Vi ser förväntningarna som realistiska mot bakgrund av de förbättringar som Gunnebo gjort i år. Den fortsatta tillväxten i Asien/USA bidrar också positivt. Risken finns förstås att Europamarknaden försvagas ytterligare men vi ser inte detta ännu.

VD Per Borglunds ord om Frankrike bör nog också ses mot bakgrund av de behov av strukturförändringar av kostnaderna som finns på den marknaden (det är lättare att få gehör för besparningar om framtiden ser riktigt illa ut).

Ett p/e-tal på 11 för 2014, eller för all del det rullande p/e-talet på 13,6, är klart billigt på en börs som går för p/e 15. Gunnebo har en skuldsättning som delvis förklarar värderingsrabatten, men främst handlar det om att företaget har ett riktigt svagt track-record lönsamhetsmässigt.

Men trenderna pekar åt rätt håll så aktien är intressant i den lite mer riskabla turnaround-kategorin.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i tidningen Börsveckan i nummer 46 den 11 november. Är du intresserad av att prenumerera på Börsveckan, klicka här. 

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 39,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -