Trenderna talar för H&M

Aktieanalys H&M fortsätter att investera för framtiden i nya koncept och ny teknik. Stärkt Europakonjunktur och ökad konsumtion är två trender som väntas gynna bolaget i år.

Klädkedjan Hennes & Mauritz satsar på många fronter för närvarande. Förutom ett sedvanligt högt tempo i butiksöppningar rullar bolaget även ut onlineförsäljning till allt fler marknader och satsar på både ett breddat erbjudande i befintliga butiker och helt nya koncept.

Fokus när det gäller butiksöppningar ligger huvudsakligen på Kina och USA. Under fjärde kvartalet öppnades 35 nya butiker i Kina och 28 stycken i USA. Storbritannien var tredje mest aktiva marknad med 12 butiksöppningar under kvartalet.

Jämfört med värsta konkurrenten Inditex har H&M varit lite sena in på den kinesiska marknaden. På relativt kort tid har dock Kina seglat upp som fjärde största marknad för H&M och med 205 butiker mot Storbritanniens 245 lär Kina snart vara tredje störst efter Tyskland och USA.

Av de dryga 3 100 butiker H&M hade vid utgången av bolagets fjärde kvartal (september till november) var 94 procent H&M-butiker. Övriga koncept är COS, Monki, Weekday, & Other Stories samt Cheap Monday. Under fjärde kvartalet öppnades 10 nya COS-butiker och 10 Monki-butiker samt 1 ny & Other Stories. Weekday och Cheap Monday blev däremot av med en butik vardera.

Förutom nya butikskoncept har H&M även lanserat heminredning i vissa befintliga butiker och från årsskiftet lanseras även ett utökat utbud av sportkläder.

Onlinehandel är ett annat fokusområde. Även där har bolaget varit sena på bollen men sedan augusti är online-butiken uppe i USA och utrullningen fortsätter nu närmast med Frankrike under våren/sommaren. Därefter ska ytterligare tre stora onlinemarknader öppna under året.

H&M har målsättningen att netto öka antalet butiker med 10-15 procent per år. För innevarande räkenskapsår siktar bolaget mot 375 nya butiker vilket vore en ökning med 12 procent. 80-90 butiker kommer att öppnas i Kina och 40-50 i USA. Australien och Filipinerna blir nya länder för H&M under året och ytterligare ett par nya länder väntas aviseras senare i år. 2015 väntar en etablering i Sydafrika.

Bland de nya koncepten fortsätter expansionen av COS till fler marknader och online. Även & Other Stories kommer att fortsätta öppna nya butiker på både befintliga och nya marknader. Däremot tar H&M det för närvarande lugnt med vidare expansion av Weekday-konceptet.

H&M rapporterar som bekant sin försäljning månadsvis så omsättningen är alltid känd i förväg när bolaget släpper sina kvartalsrapporter. Mycket fokus hamnar därför på marginalerna och där blev torsdagens rapport tyvärr en besvikelse.

H&M hade flaggat för att effekten på bruttomarginalen från faktorer som råvarupriser, kostnadsinflation, kapacitet hos tillverkare, inköpsvalutor och transportkostnader i det fjärde kvartalet skulle bli neutral jämfört med samma period året innan.

Analytikerna hade därför inte väntat sig någon förändring i bruttomarginalen jämfört med fjolåret. Snittprognosen var 61,7 procent men utfallet blev 60,8 procent. Enligt H&M beror avvikelsen på valutaeffekter som uppstått i samband med betalningar av koncernens varuflöden.

Försäljnings- och administrationskostnaderna hamnade i linje med förväntningarna. De ökade med 11 procent i kvartalet, alltså lite långsammare än försäljningen som steg 13 procent. Kostnaderna i jämförbara butiker minskade jämfört med samma period året innan.

På sista raden blev H&M:s resultat i kvartalet 6,5 procent sämre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning. Jämfört med samma kvartal året innan ökade vinsten med 6,3 procent.

Vinterns sena ankomst påverkade klädbranschens försäljning negativt under perioden. Som en konsekvens av det gick H&M ur kvartalet med ett lite högre varulager än önskat och bolaget flaggar i rapporten för att reor kan komma att påverka det innevarande kvartalet (december till februari) i ungefär samma utsträckning som blev fallet för ett år sedan. Den gången sänktes bruttomarginalen med en halv procentenhet av reor.

H&M har redan hunnit rapportera en försäljningsökning på 10 procent för december och med två dagar kvar av januari meddelar bolaget att försäljningen beräknas öka med 15 procent i lokala valutor. Det var något mer än väntat, snittprognosen låg enligt SME Direkt på 12,9 procent.

För innevarande år räknar analytikerna i snitt med att de befintliga butikerna kommer att visa en ökning på 1,9 procent. Totalt väntas omsättningen öka med 12,3 procent enligt SME Direkts sammanställning. Såväl brutto- som rörelsemarginal väntas stärkas något och vinsten per aktie ökar i snittprognosen med 19 procent till 12,36 kronor.

2015 väntas tillväxten uppgå till knappt 11 procent och marginalerna vara oförändrade. Vinsten per aktie spås öka till 13,91 kronor. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 22,4 respektive 19,9. Justerat för nettokassan på 17,2 miljarder kronor värderas rörelsen till 16,8 gånger 2014 års väntade rörelseresultat.

H&M avser att dela ut 9,50 kronor i vår och snittprognosen för 2014 är en utdelning på 10,24 kronor. Direktavkastningen för de närmaste åren blir då 3,4 respektive 3,7 procent.

H&M-aktien har under 2013 tidvis värderas till p/e-tal kring 24 för innevarande år. Tillsammans med utdelningen på 9,50 kronor ger det med nuvarande prognoser en avkastningspotential de kommande kvartalen på runt 11-12 procent från dagens kursnivåer.

Europa svarade under 2013 för knappt 80 procent av omsättningen inom H&M så en fortsatt återhämtning i regionen kommer att gynna intäkter och lönsamhet. En återhämtning i befintliga butiker ligger i förväntningarna för året men med lite extra draghjälp från ökad onlineförsäljning och allt fler butiker på tillväxtmarknader borde det finnas utrymme för positiva överraskningar under året.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hennes & Mauritz B Köp 278,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -