Swedbank tar höjd för sämre tider

Aktieanalys Swedbanks rapport för årets tredje kvartal var riktigt bra och togs emot väl på börsen. Men vd Michael Wolf flaggar för att intäkterna kan pressas och lanserar ett sparprogram.

Swedbank fortsätter att leverera bra siffror med ett tredje kvartal som visar på bra intäktsutveckling jämfört med motsvarande period i fjol och siffrorna var även bättre än konsensusprognoserna. Rörelseresultatet landade på 5 732 Mkr mot förväntade 5 285 Mkr.

Till stor del var det bra intäkter som bidrog, inte minst räntenettot. Det blev 200 Mkr bättre än väntat på 5829 Mkr och då bör man också komma ihåg att förväntningarna var ganska högt ställda.

Redan under föregående kvartal flaggade bolaget indirekt för att man skulle kunna förvänta sig bra räntenetto under det gångna kvartalet då det uppgav att marginalerna hade förbättrats mot slutet av (andra) kvartalet, så den effekten lär ha bidragit till det fina räntenettot nu under tredje kvartalet.

Banken har återtagit marknadsandelar inom bolån, så det blir både volym- och marginaleffekt då omprissättning av hypotekslånen ökat marginalerna i segmentet. Även inom företagsutlåningen ökade volymerna så volymerna kompenserade mer än väl för svagare intäkter från inlåningsverksamheten. Men säg den glädje som varar. Swedbank signalerar att intäktsutvecklingen sannolikt blir svagare nästa år och därför ska ett besparingsprogram initieras.

Intäktsutvecklingen för banksektorn har varit stark under en lång tid med bra volymtillväxt och en hygglig lönsamhet inom utlåningen men nu finns det en del som talar för att lönsamheten kan försvagas, inte minst inom treasury där fallande räntor har bidragit till lönsamheten. Ovanpå detta kommer förslag om höjda amorteringskrav och andra åtgärder för att dämpa den kraftiga prisutvecklingen inom bolån.

De senare är något av ”bread and butter” för bankerna då bolånen står för stora volymer av den totala utlåningen samtidigt som det är en kategori av lån med låg risk. Därmed kan bankerna ha stora utlåningsvolymer utan att behöva reservera stora belopp i balansräkningen som säkerhet så det binder inte lika mycket kapital som lån med högre risk. Om nu utvecklingen på bostadsmarknaden mattas av så sjunker följaktligen också efterfrågan på bolån.

I och med detta förskjuts fokus från intäkter till kostnader och det är klassiskt för banksektorn när det är sämre tillväxtförutsättningar på marknaden. Banker är i grunden ”kostnadscase” i bemärkelsen att efterfrågesidan är svår att påverka.

De kan inte lansera revolutionerande produkter eller på andra sätt driva efterfrågan. Och marknadsandelarna är stabila. Det finns skillnader i exponering mot olika segment som ger en smula skillnad i tillväxt mellan bankerna, men i grund och botten är efterfrågesidan given.

Då återstår att spela på effektivitet för att öka vinsterna och det handlar om kontinuerliga förbättringar. Så i det perspektivet är det inte så förvånande att Swedbank nu lanserar ett kostnadsmål där de totala kostnaderna under 2016 ska uppgå till 16 miljarder. Som jämförelse uppgick de totala kostnaderna under 2013 till 16 648 Mkr och hittills i år är kostnaderna 9,4 procent högre än under 2013 (inklusive förvärvet av Sparbanken Öresund).

Det är med andra ord ett ambitiöst mål som Swedbank har satt, särskilt som det alltid finns en del löne- och annan kostnadsinflation.

Konsensusprognosen före rapporten var att kostnaderna skulle landa omkring 17,8 miljarder kronor 2016 så det finns nog anledning att tro att vinstprognoserna kommer att förändras efter denna rapport, sannolikt uppåt. Men konsensusprognoserna pekar också mot en intäktstillväxt på 3,0 och 3,8 procent för 2015 respektive 2016 och det kan visa sig för högt. Netto borde det således landa i en mindre uppjustering.

I och med dagens rapport har aktien, som släpat efter sektorn, fått en välförtjänt uppvärdering men det finns lite kvar att ta av, trots en svagare intäktsutveckling och ett besparingsprogram som biter med fördröjning. 2015 alltså bli ett år med svagare vinstutveckling.

Lönsamheten är ändå fullt tillräcklig för att försvara en ganska offensiv utdelningsprognos så för dem som söker direktavkastning är aktien definitivt intressant.

Värderingsmässigt så är aktien nära fullvärderad. Konsensusprognoserna för vinsten per aktie under 2014 och 2015 är 15,5 kronor respektive 16,3 kronor. Till en aktiekurs på 180 kronor motsvarar det p/e-tal på 11,6 respektive 11,0. Det är lågt, i linje med sektorgenomsnittet.

Men om man i stället ser till värderingen i relation till bokfört värde så värderas Swedbank till 1,7 gånger bokfört värde i år, en bit över genomsnittet i sektorn. Så till p/e är den billig, men dyr i relation till det bokförda värdet och länken däremellan är avkastning på eget kapital. Så länge den är hög så kan man motivera den höga värderingen i relation till det bokförda värdet.

Med det besparingsprogram som nu lanseras samt lite bättre lånemarginaler så borde Swedbank kunna upprätthålla lönsamheten även med svagare intäktsutveckling. Så totalavkastningen, inklusive utdelningen, blir tillräcklig för att rekommendera köp, i synnerhet för utdelningsjägare.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank A Köp 188,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -