SEB tar höjd för tuffa tider

Aktieanalys Med ett stort beroende av transaktionsintäkter beskrivs SEB ofta som en bank med hög risk. Men ledningen agerar föredömligt försiktigt och prioriterar stark balansräkning framför högre avkastning.

I SEB:s bokslut blev rörelseresultatet en skugga sämre än förväntat och aktien handlades ned omkring 4 procent på rapporten. Det var delvis en effekt av att rapporten inte nådde konsensus och delvis på grund av att Nordeas rapport förmodligen hade höjt förväntningarna. Så onsdagens kursuppgång har reverserats och lite mer därtill.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 6 577 Mkr och konsensusprognosen var 6 761 Mkr. Räntenettot var lite svagare och provisionsnettot väsentligt högre än väntat. Så det var lite svagare intäkter men kostnaderna är under kontroll.

Bankens tidigare mål om ett kostnadstak på 22,5 miljarder kronor som löpte 2014-2015 förlängs nu till att även omfatta 2016, så banken kommer att behålla kostnadsdisciplin. Och det lär behövas. Lågräntemiljön pressar lönsamheten för SEB liksom sektorn i stort så då blir kostnadskontroll essentiellt.

Vad gäller utdelning så höjdes den rejält från 4 kronor till 4,75 kronor per aktie men det var likväl något mindre än väntat då konsensusprognosen var en höjning uppemot 5 kronor per aktie. Vidare behåller SEB sitt mål om utdelningsandel till skillnad från Nordea som höjde sitt.

Sammantaget får man en bild av att SEB är något mer försiktiga i sina framtidsutsikter än konkurrenten och att de agerar därefter.

I en jämförelse mellan SEB och Nordea väljer den senare att segla nära vinden med en tajt balansräkning och kapitaltäckning en hårsmån över Finansinspektionens krav (20 punkter). SEB å andra sidan väljer att arbeta med större marginaler på hela 150 punkter (1,5 procentenheter) över minimikraven. Det är definitivt en mer försiktig, i bemärkelsen klok, väg att gå.

Nordea gör nog dygd av nöd när de väljer att ligga nära minimikraven i kapitaltäckning. Detta eftersom det skulle vara extremt svårt för dem att nå en hygglig avkastning på eget kapital med en mer solid kapitalbas så man kan nog säga att de sätter lönsamhet framför säkerhet, ett drag som ter sig tveksamt för en bank.

Handelsbanken gjorde förvisso en liknande prioritering för ett antal år sedan med en låg kapitaltäckning, men det ska ses i ljuset av att SHB hade och har en extremt stabil balansräkning, vilket medger att man arbetar med mindre felmarginaler. Det kan inte sägas om Nordea som har en ganska hög risk i portföljen.

Det är också intressant att jämföra vilken världsbild som bankerna har.

Där SEB:s vd Annika Falkengren beskriver en värld med stora risker och manar till ”försiktighet, motståndskraft och ett långsiktigt perspektiv” nöjer sig Nordeas vd Christian Clausen med att konstatera att efterfrågan på lån väntas vara låg och kreditkvaliteten oförändrad.

För oss framstår SEB:s val som det rätta, det vill säga att arbeta med en större buffert i balansräkningen. Det var inte så många år sedan nyemissionerna duggade tätt i sektorn och det är nog ingen som vet vart ekonomin är på väg just nu.

Nollräntor och i vissa fall negativa räntor, extrema stimulanser, EU och euron knakar i fogarna och ovanpå det all politisk turbulens. Det är okända farvatten och i ett sådant läge är det klokt med reserver. På börsen straffas dock försiktigheten på kort sikt så kanske kommer kursutvecklingen att vara svag framöver.

Vinstprognoserna för SEB har sakta skruvats upp under 2014 och ligger nu på 7,95 kronor per aktie för innevarande år och 8,45 kronor för 2016. Till en aktiekurs på 98 kronor motsvarar det ett p/e-tal på 12,8 för innevarande år och 12,1 för nästa. Värderingen i relation till bokfört värde ligger på 1,6 för 2015 och direktavkastningen strax över 5 procent.

Med en lågräntemiljö som pressar lönsamheten, inte minst genom sämre avkastning på insättningar, samt beslutet att hålla en hög kapitaltäckning så blir det svårt för SEB att överträffa nuvarande prognoser.

Och banker är mer av ”lönsamhetscase” än ”tillväxtcase” så en svagare lönsamhetsutveckling är en central faktor i bedömningen av aktien.

På längre sikt är SEB:s strategi helt rätt. På kort sikt ser det lite annorlunda ut. Sannolikt kommer därför aktien att ha en mer sidledes kursutveckling en tid men då har man å andra sidan en bra direktavkastning att trösta sig med, och en försiktig kapitalstrategi begränsar risken. Rådet är köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB A Köp 98,05 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -