Chansen överväger i Sobi

Aktieanalys Sobis bokslut blev lite sämre än väntat med en i princip oförändrad vinst trots högre omsättning. Men manegen är krattad för fin utveckling under 2015 då viktiga lanseringar väntar.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 10 den 2 mars. Läs mer om Börsveckan.

2014 var ett händelserikt år för läkemedelsföretaget Sobi bland annat med uppbyggnad av organisationen inför lansering av bolagets hemofiliprodukter där EU godkännande väntas i slutet av innevarande år.

Samtidigt har bolagets, på årsbasis, näst största produkt Orfadin (inom metabolism) lanserats i Nordamerika och utöver denna har det även genomförts ett flertal mindre lanseringar som sammantaget lägger en bra plattform för intäktstillväxt under kommande år.

Och som en stabil kassako har Sobi läkemedlet Refacto mot blödarsjuka (ett preparat som ägs av Pfizer där Sobi får tillverknings- samt royaltyintäkter) där intäkterna var oförändrade under helåret 2014 men som sjönk under fjärde kvartalet.

Inom utvecklingsportföljen har det varit en mer blandad bild med såväl framgångar som bakslag där en misslyckad fas-III studie för Kiobrina (inom neonatal utveckling) misslyckades vilket lade en viss sordin på året.

Det höga tempot har fått genomslag med bra intäktstillväxt men också i stigande kostnader vilket pressat lönsamheten. Intäkterna ökade för helåret med 20 procent till 2 607 Mkr och för fjärde kvartalet isolerat så ökade intäkterna med 15 procent till 705 Mkr.

Under fjärde kvartalet var dock rörelseresultatet före av- och nedskrivningar i det närmaste oförändrat på 63,4 Mkr (65,2). Orsaken till den försvagade lönsamheten var stigande kostnader med såväl högre administrationskostnader som forsknings- och utvecklingskostnader.

Det höga kostnadsläget väntas bestå i och med de lanseringar som görs i år men det är inget som bör bekymra aktieägarna eftersom det är investeringar som lägger grunden för hög tillväxt framgent.

Vår bedömning är att Sobi fortfarande ligger tidigt i sin utvecklingskurva där den stora potentialen handlar om de långsiktiga möjligheterna snarare än nuvarande försäljning.

Bolaget har några år av förluster bakom sig och nu står bolaget inför skördetid. Lansering i Nordamerika för Orfadin kommer ge en bra skjuts åt intäkterna liksom den gradvisa utrullningen på flera marknader för övriga preparat i portföljen, men framför allt handlar det om bolagets hemofililäkemedel som har stor potential.

Blödarsjuka (hemofili) är en allvarlig, kronisk sjukdom som kräver kontinuerliga behandlingar och i vissa fall ges den även förebyggande vilket betyder att efterfrågan är stor för läkemedel inom detta område.

Konsensusprognoserna visar att Sobi väntas nå en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 26 procent för perioden 2015-2019. Och rörelseresultatet väntas öka från drygt 100 Mkr i år till 3,2 miljarder under 2019! Det är med andra ord en kraftfull vinsttillväxt som väntas och oddsen är goda att Sobi kan möta de högt ställda förväntningarna.

Med den typen av tillväxt så framstår dagens skyhöga värdering trots allt som rimlig eftersom vinsterna är så baktunga. Detta kan också förklara att aktiekursen som initialt föll efter att bokslutet presenterats snabbt återhämtade förlorad mark, eftersom de historiska vinsterna har mycket lite med värderingen av bolaget att göra.

Till en aktiekurs 94 kronor är p/e talet för innevarande år 144 (!) och för 2016 sjunker det till 38 för att under 2017-2018 nå mer ”normala” nivåer under P/e 20. Rörelsen värderas till 34 gånger 2016 års förväntade rörelseresultat och 19 gånger 2017 års förväntade rörelseresultat.

Det är förstås alltid osäkert med bolag där det är vinster långt fram i tiden som utgör basen för dagens värdering, men i Sobis fall så är risken för bakslag relativt låg med tanke på att bolaget har nått så positiva resultat och har långt framskridna projekt i registreringsfas med hemofilipreparatet Elocta på väg ut på EU-marknaden.

Med försäljningsstart i slutet av året finns det mycket att se fram emot och den risk som finns är att marknadspenetrationen går långsammare än förväntat och att bolaget inte når försäljningsförväntningarna. Men chanserna överväger riskerna och rådet är Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedish Orphan Biovitrum Köp 91,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -