Fondrävarna räds aktier

Fonder Sedan årsskiftet har många blandfonder minskat på sina aktieinnehav. Men de har inte köpt obligationer. Förvaltarna delar med sig av sina strategier för Placera.

För den som vill spara sina pengar på medellång sikt och inte är beredd att ta de risker som aktier eller aktiefonder medför är blandfonder ett alternativ, vilket också var spararnas mest populära fondval i april.

Blandfonder har möjlighet att både placera sitt förvaltade kapital i aktier och räntebärande papper, och förändra exponeringen när marknadsutsikterna förändras. Placera har talat med förvaltarna till tre aggressiva blandfonder som har presterat bra trots den senaste tidens börshändelser.

Stefan Olofsson är förvaltare på Sensor Sverige Select.

"För tillfället har vi 27 procent av vårt innehav i likvida medel, medan vi som mest har haft en exponering runt 97 procent i aktier. Marknaden har börjat se lite orolig ut och ofta är månaderna mellan maj och september svaga”, säger Stefan Olofsson.

Fonden, som har en medelhög risknivå (risknivå 5 av 7), har de senaste tre månaderna stigit med 7 procent i värde och med 12,5 procent sedan årsskiftet. Därmed placerar sig fonden i den grupp blandfonder som gått bäst.

"Istället för obligationer har vi valt att ha en del preferensaktier som är något tryggare och ger en större utdelning. Men i dagsläget har vi minskat även denna andel till förmån för kassa".

Bland de aktier fonden gillar finns en del spelbolag.

"Vi ser en strukturell uppgång i den branschen. Spelbolagens vinster växer av egen kraft till skillnad från många andra bolags vinster som främst stiger på grund av valutavinster", säger Stefan Olofsson.

Frans Wehtje, som är förvaltare för fonden Strand Förmögenhetsfond, har också ökat på kassan.

"Sedan början av året har vi ökat på vår kassa på bekostnad av vår exponering mot aktier. Vi har sett en bra utveckling på aktiemarknaden men risken har också ökat. Vi har dock behållit pengarna i kassan då vi tror att det är en hyfsat kortsiktig rekyl. Svag makrostatistik både från USA och Europa har skapat en viss oro", säger han.

Fonden har stigit 16 procent på ett år och 4,6 procent de senaste tre månaderna.

I dagsläget är uppdelningen 52 procent i aktier, varav 46 procent svenska aktier och 6 procent en Singaporebaserad fond som följer asiatisk konsumtionsutveckling. Därutöver har fonden räntebärande papper för cirka 30 procent av innehavet och en kassa på 18 procent.

I början av året var exponeringen mot aktier på 65 procent.

Peter Lagerlöf, förvaltare för Lannebo Mixfond, har också dragit ner aktieandelen i sin fond.

"Året började med 75 procent aktier och 25 procent räntor, men nu har vi dragit ner aktieandelen till cirka 52 procent, ränteandelen till 42 procent och vi har även en kassa på 6 procent", säger han och konstaterar att börsen har gått bra i början av året men att han inte några tydliga tecken på att konjunkturen tar fart.

"Det finns därmed risk för besvikelse framöver. Vår utsikt är att aktiemarknaden kommer att gå i sidleds den närmaste tiden och potentialen för resten av året är begränsad. Bristen på avkastning på ränteinstrument gör dock att vi har kvar en del i aktier. De höga aktieutdelningarna är en stark anledning till det”, säger Peter Lagerlöf.

Lannebo Mixfond har stigit 5 procent de senaste tre månaderna, och 11,3 procent i år.

Josefin Strömberg

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -