Indutrade håller ångan uppe

Aktieanalys Indutrade har trampat gasen i botten i sitt förvärvsarbete. Bolaget ser många fler köplägen framöver och trots en stark kursutveckling tror vi aktien har mer att ge på lite sikt.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Förväntningarna var högt ställda på teknikhandelsbolaget Indutrade inför rapporten för det första kvartalet. Bolaget genomförde under fjolåret tolv förvärv och har även rivstartat 2015 med ytterligare sju företagsköp bara under första kvartalet.

Det, tillsammans med gynnsamma valutaeffekter och en positiv avslutning på fjolåret gjorde att analytikerna i snitt väntade sig att få se en ökning av intäkterna på 16 procent i perioden.

Det var också vad Indutrade levererade. Borträknat förvärv och valutaeffekter var dock tillväxten i kvartalet svagt negativ. Utvecklingen inom Indutrades dryga 200 dotterbolag skiljer sig en del åt men det är främst inom affärsområdet Special Products som en tillbakagång noterats till följd av lägre leveranser till stora projekt.

Även området Engineering & Equipment, som har en stor exponering mot den svaga finska marknaden, noterade en svagt negativ organisk tillväxt.

Övriga affärsområden växte i varierande takt. Bäst fart var det inom området Measurement & Sensor Technology som organiskt ökade omsättningen med 16 procent. En stark tillväxt där är bra för Indutrade eftersom området är det mest lönsamma inom koncernen. Rörelsemarginalen för Measurement & Sensor Technology låg i kvartalet på 18,7 procent att jämföra med koncernsnittet på 10,8 procent.

Förvärv är koncernens livsblod och bolaget har historiskt snittat nästan ett köp i månaden. Det är en stor förklaring till att bolaget sedan det kom till börsen 2005 kunnat växa betydligt snabbare än de underliggande marknaderna. Det är också en viktig förklaring till aktiens fina utveckling då Indutrade kan köpa bolag för 5-8 gånger vinsten som sedan värderas upp till mer än det dubbla då de ingår som en del i Indutrade-koncernen.

Målet är att öka omsättningen med 10 procent om året genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Det klarades av i fjol för första gången sedan 2012. Snittet för de senaste fem åren är en tillväxt på 9 procent om året.

Att tillväxten legat under målet några år på sistone beror på tröga underliggande marknader. Indutrade har fortfarande nästan 90 procent av omsättningen i Europa varav drygt 40 procentenheter nere på kontinenten där efterfrågan dök brant i samband med eurokrisen 2012.

Någon tydlig trend mot bättre efterfrågan ser vd Johnny Alvarsson ännu inte. Positivt i det första kvartalet var dock en stark orderingång. Totalt sett ökade den med 25 procent varav ökningen i jämförbara enheter blev goda 7 procent. Bolaget konstaterar i rapporten att efterfrågeläget generellt sett har förbättrats för dotterbolagen även om utvecklingen som sagt är lite splittrad mellan olika marknader och olika bolag.

Förvärvstempot har som sagt varit rejält högt på sistone vilket hänger samman just med det lite tröga marknadsläget. Många ägare är öppna för diskussioner och i kombination med de låga finansieringskostnaderna blir det en gyllene marknad för Indutrade.

Bolaget har också sedan några kvartal tillbaka flaggat för att det pågår många förhandlingar och redan har Indutrade i år köpt bolag med en samlad omsättning som överstiger alla fjolårets förvärv. Fler förvärv är att vänta. Bolaget flaggade i samband med bokslutsrapporten att utdelningsandelen kommer att krympas framöver för att ge plats åt fler förvärv.

Indutrade har som policy att inte integrera sina dotterbolag särskilt hårt utan låter dom behålla ett relativt stort mått av självständighet. En kompetent och stark ledning är därför ett av kriterierna när Indutrade letar efter förvärvsobjekt. Bolag med egenutvecklad teknologi och produkter och gärna också en hög andel försäljning av förbrukningsartiklar står också högt på önskelistan.

Sammantaget var Indutrades rapport för det första kvartalet helt i linje med förväntningarna. För hela 2015 väntar sig analytikerna enligt SME Direkts sammanställning i snitt en tillväxt på 16,6 procent och en förbättring av rörelsemarginalen före avskrivningar, ebita, till 12,1 procent från 11,6 procent i fjol. Vinsten per aktie väntas landa på 21,36 kronor vilket med dagens kurs innebär ett p/e-tal på 19,1.

För nästa år räknar analytikerna med att Indutrade får svårt att matcha årets valutadopade säljsiffror. Tillväxten spås fortfarande bli positiv men takten spås stanna vid 5,1 procent. Lönsamheten spås också fortsätta förbättras och ebita-marginalen väntas stiga till 12,3 procent. Vinsten per aktie landar i snittprognosen på 23,90 kronor vilket sänker p/e-talet till 17,1.

Prognoserna för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 2,2 procent respektive 2,4 procent.

Indutrades aktie har gått väldigt starkt sedan slutet av förra året. Värderingen är idag historiskt sett hög och aktien är på dagens nivåer känslig för besvikelser då många investerare har fina vinster att plocka hem.

En hög värdering går dock att motivera. Dels har Indutrades affärsmodell visat sig vara mycket framgångsrik det senaste decenniet. Indutrade håller dessutom för tillfället ett mycket högt tempo i förvärvsarbetet och signalerna från bolaget är att det kommer att bestå en tid framöver. Läget är som sagt mycket gynnsamt med gott om kandidater och tillgång till billig finansiering.

Nästa år kommer att bjuda på tuffa jämförelsetal till följd av årets stora valutaeffekter. I prognoserna ingår dock inte fullt ut framtida förvärv eftersom det är svårt att räkna på något som du inte vet vad det är. Håller bolaget ångan uppe på förvärvsfronten som aviserat lär estimaten komma upp.

Efter den senaste tidens starka kursutveckling har aktien sannolikt en lugnare period framför sig. På lite sikt ser vi dock fortfarande Indutrade som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Indutrade Köp 417,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -