Lågriskfonder bättre än bankkonto

Fondanalys Börsoron har fått fondspararna att överge aktiefonder. Rekordstora belopp har i stället satts in på bankkonton som inte ger någon avkastning alls. Placera vet vilka fonder som ger bättre avkastning – utan att äventyra pengarna.

I veckan kom SBAB ut med en rapport som visar att svenskarna satte in 75 miljarder netto på bankkonto under andra kvartalet. Totalt har vi hisnande 1 430 miljarder placerade på bankkonton. Konton som inte ger någon avkastning alls.

Majoriteten av alla pengar som ligger på bankkonton finns hos de fyra storbankerna, trots att dessa erbjuder de sämsta villkoren. Allra störst är Swedbank som har drygt 20 procent av svenskarnas totala kontosparande.

Efter den senaste börsoron i Kina, som har lett till att fondsparare har sålt stora mängder Kinafonder, kan vi anta att ännu mer pengar har slussats in på nollräntekonton.

Att placera sina pengar på bankkonto har tidigare varit ett relativt bra alternativ då de gav ränta. Men i dag när de inte ger någon ränta alls behöver spararna söka efter andra alternativ för att få avkastning på sitt kapital.

Det finns fortfarande möjligheter att binda sitt kapital på fasträntekonton. Men räntan är rekordlåg. Genom Avanza kan man få 0,7 procent på ett år om man lånar ut penarna till Klarna. Men det är inte alla som vill binda upp sitt kapital på tolv månader till en så låg ränta.

För det är det antagligen bättre att välja lågriskfonder som har stor chans att ge högre avkastning och där pengarna samtidigt inte är bundna. I fondvärlden kallas det för dagshandlade fonder.

Placera har sedan länge två favoritfonder som erbjuder just detta: Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability. Båda fonderna klassar Placera som lågriskfonder. Det innebär att man ska ha realistiska förväntningar på avkastningen, ett par-tre procent per år.

Spiltan Räntefond Sverige är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor av företrädelsevis företag. Den genomsnittliga räntebindningstiden ligger på högst ett år.

Atlant Stability är en så kallad lågriskhedgefond. En hedgefond har ett friare placeringsutrymme än vanliga fonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Fondens avkastning har liten korrelation med utvecklingen på aktiemarknaden.

Placeringsinriktningen för Atlant Stability ligger på den svenska ränte- och aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge.

Att risken är låg i de båda fonderna syns på riskmåttet, standardavvikelse. Det visar hur mycket fondens avkastning under de senaste 36 månaderna i snitt har avvikit från fondens medelavkastning. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora och ju mer en fonds avkastning har varierat, desto högre risk ger den troligen att förlora pengar.

Standardavvikelsen mäts i procentenheter, samma som avkastningen. Ofta används detta statistiska mått för att beskriva hur stora risker en fondförvaltare tidigare har tagit, samt för att ge en prognos för framtida risktagande.

Standardavvikelsen för Spiltan Räntefond Sverige har de senaste tre åren legat på 0,4 procent. För Atlant Stability ligger den på drygt 1 procent. Det kan jämföras med aktieindexfonden Avanza Zero som investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, vars standardavvikelse ligger på knappt 11 procent.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Spiltan Räntefond Sverige Köp 116,71 -
Atlant Stability Köp 1 339,18 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -