Låg värdering på Inwido

Aktieanalys Inwido fortsätter att förbättra sina marginaler och bolagets tredje kvartal överraskade positivt. Nya åtgärder genomförs nu och vi tror att aktien har mer att ge.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Dörr- och fönstertillverkaren Inwido presenterade en stark resultatförbättring i sitt tredje kvartal. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 14 procent vilket var bättre än väntat och aktien tog också ett glädjeskutt direkt efter att rapporten presenterats på tisdagsmorgonen. Kursutvecklingen har annars varit relativt svag de senaste månaderna då Inwido-aktien följt med den allmänna börstrenden nedåt.

Inwido är i dag Europas största tillverkare av fönster och dörrar med försäljning i sammanlagt 15 länder. Sverige är största marknad med cirka 40 procent av omsättningen, Finland stod i fjol för 27 procent och Danmark 21 procent. Dessa tre marknader svarar tillsammans således för nära 90 procent av omsättningen i koncernen.

Lönsamhetsmässigt sticker dock Danmark ut i positiv bemärkelse. Den operativa rörelsemarginalen, ebita, i Danmark ligger på cirka 17 procent att jämföra med 13 procent i Sverige och Finland. Det hänger samman med att danskarna är villiga att betala betydligt mer för sina fönster än vad man är i Sverige och Finland. Snittfönstret i Danmark kostar 7 000 kronor att jämföra med 5 000 i Sverige och bara 3 500 kronor i Finland.

Det tredje kvartalet är säsongsmässigt starkt för Inwido. Att sätta in fönster och dörrar gör man gärna medan det är varmt ute så 60 procent av bolagets omsättning genereras under perioderna april till juni och augusti till oktober.

Försäljningsutvecklingen i Sverige och Danmark har varit bra under kvartalet. I Sverige ökade försäljningen med 11 procent jämfört med samma period i fjol och i Danmark steg den med 6 procent rensat för valutaeffekter. Tillväxten i Sverige drivs bland annat av en ökad försäljning till konsumentmarknaden vilket är något som Inwido satsat målmedvetet på de senaste åren.

Totalt sett går i dag 70 procent av försäljningen i koncernen till konsumentmarknaden och resten till industriella kunder. Lönsamheten är bättre på konsumentmarknaden då privatkunder oftast är beredda att betala lite extra för mer avancerade lösningar vilket gynnar Inwidos marginaler. Det är framför allt i Sverige som andelen privatkunder fortfarande ligger långt under koncernsnittet, något som bolaget nu alltså jobbar på att förändra.

Inwido fortsätter även att arbeta med att höja effektiviteten. Bolaget har de senaste åren stängt ett stort antal fabriker och tillverkningen har samlats ihop till större enheter för att få upp lönsamheten. Nya åtgärder aviserades i tisdagens kvartalsrapport. Genom förändringar i tillverknings- och försäljningsstrukturerna i Sverige, Danmark och Finland ska Inwido spara 50-60 Mkr om året.

Att Inwido löpande måste gneta med strukturen för att maximera effektiviteten hänger samman med att bolaget verkar på mycket fragmenterade marknader. Byggstandarder, preferenser och säljkanaler är olika i varje land vilket får till följd att marknaderna blir väldigt lokala till sin natur. De flesta beställningar är också måttanpassade och relativt små. Snittordern är på bara 2,5 fönster.

Det innebär sammantaget att det blir svårt att få ut några skalfördelar vilket bidrar till en relativt låg bruttomarginal i Inwido. Den har dock förbättrats och ligger för de senaste tolv månaderna på 26,6 procent att jämföra med 23,9 procent för 2014.

De pengar Inwido räknar med att spara i sitt senaste åtgärdsprogram ska gå till tillväxtfrämjande satsningar inom e-handel, produktutveckling, it och förvärv. På den sistnämnda fronten hade bolaget redan i tisdagens rapport en nyhet att presentera. Londonbaserade Jack Brunsdon & Son har förvärvats och dubblar i ett slag Inwidos omsättning i Storbritannien.

Utanför Norden är Irland annars den marknad där Inwido har bäst utveckling för tillfället. Irland ingår i affärsområdet EBE (Emerging Business Europe) där även bolagets båda danska e-handelsbolag numera ingår. Tanken är att expandera e-handeln till fler marknader och närmast står Tyskland på tur.

Norge är en relativt liten marknad för Inwido men bolaget har svårt att nå svarta siffror i landet. Inwido har bantat kostnaderna så hårt man anser sig kunna göra men redovisar fortsatt förlust i det tredje kvartalet. Efterfrågan i Norge är svag och volymerna räcker för närvarande inte till vinst för Inwido. Vd Håkan Jeppsson säger dock i samband med rapporten att bolaget inte har för avsikt att lämna Norge. Målsättningen är att den norska verksamheten ska nå svarta siffror nästa år.

De analytiker som bevakar Inwido räknar enligt SME Direkts sammanställning i snitt med att bolaget når en omsättning för innevarande år på cirka 5,2 miljarder kronor. Den operativa rörelsemarginalen, ebita, väntas öka med en procentenhet jämfört med i fjol till 11,2 procent. Snittprognosen för vinsten per aktie är 7,26 kronor.

För nästa år väntas en tillväxt på 3,4 procent, en ytterligare förbättring av den underliggande rörelsemarginalen till 11,8 procent och en vinst per aktie på 7,89 kronor. De estimaten innebär i dagsläget p/e-tal på 11,8 respektive 10,9. Justerat för en nettoskuld på 1,1 miljarder kronor värderas rörelsen i Inwido till 9,8 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Estimaten för de kommande årens utdelningar ger direktavkastningar på 3,4 procent respektive 4,1 procent.

Inwido har förbättrat sin lönsamhet en hel del det senaste året och i förväntningarna ligger att den trenden fortsätter. Målsättningen är en operationell ebitda-marginal på 12 procent vilket enligt SME Direkt väntas nås 2017. Lönsamheten överraskade positivt i det tredje kvartalet och uppenbarligen ser bolaget fortsatta möjligheter till effektiviseringar i och med det nyss aviserade åtgärdsprogrammet.

Verksamheten är inte okänslig för konjuktursvängningar men den mesta försäljningen genereras av utbyten av befintliga fönster och dörrar och bara en mindre del av nybyggnation. Det minskade rot-avdraget som väntar i Sverige efter årsskiftet kan komma att påverka efterfrågan negativt, åtminstone till en början. I det läget är det dock tur att andelen privatkunder fortfarande är betydligt lägre i Sverige än på övriga marknader.

Sammantaget tycker vi forfarande att Inwido framstår som köpvärd. Det tredje kvartalet var överlag bättre än väntat, marginalerna förbättras och arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter. Givet att verksamheten historiskt visat sig vara hyggligt konjunkturstabil känns värderingen väl snål. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Inwido Köp - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -