ISK, kapitalförsäkring och fondkonto

Fonder Det finns flera typer av sparformer och det är viktigt att välja rätt från början eftersom det kan vara svårt och dyrt att byta.

Med beskattat kapital menar vi sparande av kapital som man redan betalat inkomstskatt på. Du måste börja med att bestämma dig för om du vill betala skatt vid försäljningen – när eventuella vinster realiseras – eller en årlig schablonskatt.

I princip har vi tre varianter som vi på Placera rekommenderar: fondkonto, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto (ISK).

Själv har jag valt investeringssparkonto därför jag sparar långsiktigt, det är enkelt vid deklarationen och det är en riktigt billig sparform. Jag har flera ISK-konton med lite olika inriktning till mig och till barnen.

Kapitalförsäkring

Du kan spara i en kapitalförsäkring med dig själv, din närstående eller dina barn som förmånstagare. Fördelen är att du äger försäkringen och bestämmer när pengarna ska bli tillgängliga. Det är lätt för andra, som exempelvis svärföräldrar, att sätta in pengar i försäkringen.

Det dras en årlig avkastningsskatt från kapitalet i försäkringen. Under 2016 blir skatten bara 0,42 procent så det räcker faktiskt med en årlig avkastning på 1,4 procent för att kapitalförsäkringen ska ge dig mer pengar över efter skatt.

Fondbyten, utdelningar och aktieförsäljningar är fria från kapitalskatt så du slipper krånglig deklaration. Sparpengarna är skattade och klara när kapitalet tas ut från försäkringen. Nackdelen är att aktieägande i en kapitalförsäkring inte ger rösträtt. Det finns aktörer som inte tillåter uttag ur kapitalförsäkring under det första året.

För dig som investerar i utländska aktier med utdelning är det skattemässigt fördelaktigt att ha aktierna i en kapitalförsäkring. I en kapitalförsäkring hjälper försäkringsbolaget till att få tillbaka huvuddelen av den skatt som är dragen på utdelningen i källstaten. I en ISK behöver du ansöka om det själv det blir betydligt mer jobb.

Investeringssparkonto (ISK)

Genom att spara i ISK kan du fortsätta att vara ägare till pengarna fram till den dag då du vill använda dem eller lämna över dem. Fördelen är att du själv avgör när det är dags. Nackdelen är att du kan avlida innan kapitalet har skiftats. Skriv därför ett testamente till förmån för den som du vill ska få pengarna, det är särskilt viktigt om du har flera barn.

Även här dras det en årlig avkastningsskatt från kapitalet. Under 2016 blir skatten bara 0,42 procent. Det räcker således med en årlig avkastning på 1,4 procent för att ISK ska ge dig mer pengar över efter skatt.

Fondbyten, utdelningar och aktieförsäljningar är fria från kapitalskatt så ingen krånglig deklaration. Sparpengarna behöver inte beskattas när de tas ut från ISK. Aktieägande i ISK ger rösträtt.

Den årliga avkastningsskatten är lika stor för båda sparformerna. I stället för att betala skatt på kapitalvinst vid uttag, betalar du med ISK och kapitalförsäkring varje år en schablonskatt på ditt kapitalunderlag.

Nya skatteregler för ISK och kapitalförsäkring

Kapitalunderlaget är en fjärdedel av årets totala kontovärde och alla årets insättningar. Hittills har du beräknat din schablonintäkt genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan.

Från och med 2016 ska dock kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter (lägst 1,25 procent) för att få fram schablonintäkten. Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital, alltså med 30 procent.

Det är den skatten som kallas schablonskatt och den summa som du faktiskt betalar i skatt på ISK-kontot. En nackdel med de beskattade sparformerna är att du kan inte kan kvitta förluster mot vinster.

Aktie- och fondkonto

Om du inte vill betala en årlig avkastningskatt kan du välja vanligt Aktie- och fondkonto.

Här kan du kvitta vinster mot förluster i deklarationen, och dessutom ha rösträtt för dina aktier.

Du skattar ingenting på värdeökningen av dina värdepapper förrän du säljer dem. Skriv därför ett testamente till förmån för mottagaren.

Viktigt att tänka på är att när du sparar i barnens namn så kan du inte kvitta barnens förluster mot vinster som är dina egna.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -