Köpvärda fonder i februari

Fondtips Året har startat med ett kraftigt fall i oljepriset och rejält volatila aktiemarknader. Därför kan det vara läge att ta det lite försiktigare med fondvalen.

Världsindex, börserna i USA och Europaindex föll med cirka 6 procent i svenska kronor i januari. Stockholmsbörsen största bolag backade lika mycket. Intressant att notera är skillnaden i avkastning mellan små och stora bolag i Stockholm. Stora bolag klarade den turbulenta månaden betydligt bättre och gick 2,3 procentenheter bättre än småbolagsindex.

Säkrare investeringar som ränteplaceringar har vaknat till liv igen, långa obligationsfonder gick upp med knappt 1,5 procent i januari tillsammans med guld som avancerade hela 5 procent.

Med en ökad osäkerhet kring konjunkturutvecklingen och ökad volatilitet på världens börser, ser Placera försiktigare på fondvalen och rekommenderar i första hand medel- och lågriskfonder. Utifrån Pekka Kääntäs makrobild har vi en mindre aktiedel och större räntedel inför februari.

Inför februari gör vi två defensiva förändringar bland våra rekommenderade fonder. I småbolagsfonderna, som utvecklats starkt både i Sverige och globalt det senaste året, väljer vi nu en försiktigare syn. Småbolagsfonden Carnegie Swedish Small Cap får lämna vår lita över köpvärda fonder.

Vi byter till Didner & Gerge aktiefond. Fondens strategi är att placera i långsiktigt värdeskapande företag med stabil och etablerad affärsidé. Det är en stor fond och det visar att även en stor aktivt förvaltad fond kan slå index. Fonden placerar i större bolag vilket Placera fördrar då småbolagsfonderna har hög värdering och högre risk efter fjol årets starka uppgång.

Räntemarknaden erbjuder i bästa fall blygsam avkastning men får agera parkeringsplats för kapitalet i väntan på bättre tider. Vi har två räntefonder bland våra köpvärda fonder i februari. Placera avråder däremot från investeringar i företagsobligationsfonder med placering mot högavkastande obligationer inom råvarusektorn. (länk till gamfonder)

Vi byter ut en av våra blandfonder, Cliens Mixfond, mot låg riskfonden SPP Obligationsfond som borde gynnas av Riksbankens förväntade räntesänkningar och fortsatt oro på aktiemarknaderna.

I diagrammet visar vi förhållandet mellan fondernas genomsnittliga avkastning och risk de senaste tre åren. Vi ser tydligt hur huvuddelen av fonderna följer den trendlinje som speglar ett positivt samband mellan risk och avkastning. Ju lägre risk man tar, desto lägre avkastning kan man förvänta sig att investeringen ger. Helt enligt gällande finansiell teori.

Som tydligt framgår sticker tre fonder ut. Europafonden, UBS European Opportunity Unconstrained  har levererat högst genomsnittlig avkastning under perioden. De senaste tre åren har fonden gått upp med drygt 73 procent, vilket är betydligt mer än våra förväntningar. Kategorisnittet har under motsvarande period gått upp 34 procent.

Den andra fonden som sticker ut på ett positivt sätt är blandfonden, Sensor Sverige Select. Den har haft en mycket bra riskjusterad avkastning för perioden. Sensor arbetar aktivt med sin aktie- och räntexponering vilket man varit framgångsrik med.

Den tredje är ODIN Emerging Markets, som har haft det tufft 2015, vilket drar ner avkastningen för perioden. Noterbart är att risken i fonden är lägst bland Placeras köpvärda aktiefonder och den har klarat sig bäst av högriskfonderna i januari.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Den som delar vår uppfattning om att ta det lite försiktigare är att föredra ska kika vidare bland våra medel- och lågriskfonder. För den som tycker att aktiemarknaderna har gått ner för mycket hänvisar vi till våra högriskfonder.

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i februari, läs här.

HÖG RISK                              

Basfond

SPP Aktiefond Global: Allt fler fondbolag har förstått vikten av att erbjuda globala indexfonder. Hittills har Danske Invest Global Index varit Placeras favorit. Men nu finns det fler som slåss om vår gunst. Läs hela analysen här.

Didner & Gerge Aktiefond: En stabil Sverigefond som presterat bra och gett en bra avkastning över tiden. Vi tror på fonden som har en tydlig fokus på bolag med stabil och etablerad affärsidé. Läs hela analysen här.

Kryddfonder

ODIN Emerging Markets: Odin avviker mycket från de etablerade index som finns på tillväxtmarknaderna. Investeringarna är koncentrerade till ett ovanligt litet antal aktier, cirka 30 stycken. Inget innehav väger mer än sju procent. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig.  Läs hela analysen här.  

UBS European Opportunity Unconstrained: Det är mest svarta rubriker om tillståndet i Europa. De riskvilliga gör bedömningen att ECB ökar stimulanserna, vilket gynnar aktier. Placera har funnit ytterligare en köpvärd Europafond. Läs hela analysen här.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper. Fonden har nyligen bytt jämförelseindex och namn, men har fortfarande inriktning på Sverige. Läs hela analysen här.

Kryddfonder

Sensor Sverige Select: Behovet av bra blandfonder är stort när fondspararna söker efter alternativ med lägre risk än rena aktiefonder. Läs hela analysen här.

AMF Balansfond: Efterfrågan på medelriskfonder är stor bland våra läsare. Vi har gått igenom utbudet och funnit AMF Balansfond som motsvarar våra förväntningar.  Läs hela analysen här.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Erik Brändström på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk. Läs hela analysen här.

SPP Obligationsfond: Det är en aktivt förvaltad långräntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och företagskrediter utfärdade i svenska kronor. Fonden investerar endast i värdepapper med hög kreditvärdighet och risken är låg. Läs hela analysen här.

Kryddfonder

Brummer Multi-Strategy: Är en multistrategifond med exponering mot singelstrategifonder som förvaltas av Brummer & Partners-gruppen. Hedgefonder förvaltas av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes samvariation. Läs hela analysen här.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Global All Countries A SEK Köp 87,04 -
Didner & Gerge Aktiefond Köp 2 050,49 -
Köp 228,51 -
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) P acc Köp 6 953,52 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 229,79 -
Sensor Sverige Select Köp 195,97 -
AMF Balansfond Köp 228,35 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 116,14 -
Storebrand Obligation A SEK Köp 143,54 -
Brummer Multi-Strategy Köp 2 316,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -