ÅF är starkt men marknaden svag

Aktieanalys ÅF levererade rekordsiffror i sitt bokslut och analytikerna ser på 2016 med tillförsikt. Frågan är om förutsättningarna räcker när orosmolnen hopat sig vid horisonten.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges.

Teknikkonsulten ÅF har överlevt fyra stora energiskiften och har en historia som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Kunderna finns främst inom industri och infrastruktur men ungefär en femtedel av kundbasen finns i den på senare tid så plågade energisektorn.

Till de större kunderna hör Volvo, Eon och Ericsson. Merparten av affärerna görs i Sverige men ÅF är aktivt i Norden samt bland annat i Schweiz och Tjeckien.

Avslutningen på 2015 var det starkaste kvartalet hittills. Samtliga divisioner ökade resultaten räknat i kronor och ören på årsbasis och det till en nära bibehållen eller högre rörelsemarginal än samma period året innan. Omorganisationen som genomfördes under tredje kvartalet verkar ha spelat väl ut och bidrar redan till att stärka marginalen.

För helåret steg nettoomsättningen till 9 851 Mkr. Exklusive avyttringar är det en tillväxt på 12,6 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent. Under året har sex bolagsköp genomförts som på helårsbasis väntas addera 800 Mkr till omsättningen samt ytterligare 675 namn i personalliggaren.

Under 2015 ökade debiteringsgraden till nästan 77 procent, vilket var marginellt högre än året innan.  Men det kan till viss del förklaras av att 2015 hade två fler debiteringsbara arbetsdagar än 2014. Rörelsemarginalen var likvärdig året innan och uppgick till 8,5 procent.  

Den internationella divisionen har tyngts av låga el- och energipriser som gett en lägre investeringsvilja i ny kraftproduktion. Däremot har efterfrågan inom ombyggnad och uppgradering fortfarande funnits.

I fjärde kvartalet tappade verksamhetsgrenen 5,5 procent av omsättningen räknat i fast växelkurs. Men rörelsemarginalen ökade till 10,1 procent och även på helårsbasis var marginalen betydligt bättre än året innan, vilket imponerar.

Mest lönsam var infrastrukturdivisionen som genererade ett rörelseresultat närmare 347 Mkr under 2015 till en rörelsemarginal på 11 procent. De offentliga investeringarna har varit stora i Sverige och Norge. Och det goda tiderna väntas bestå då orderboken för infrastrukturprojekt värderades till 1 miljard kronor vid årets utgång. Inklusive ett pågående sjukhusprojekt har divisionen att göra nästan ett halvår framåt i tiden innan orderblocket tömts.

För industridivisionen var marknaden mer varierande. Energi- och råvarusektorn har varit svag medan efterfrågan från bland annat fordonstillverkare och läkemedelsindustrin varit god

På det hela taget var 2015 ett mycket bra år för ÅF och siffrorna talar för att affärerna tuffar på under första halvan 2016. Men att köpa en teknikkonsult är i mångt och mycket att ta ett dopat bet på konjunkturen.

Om inte den generella börsutvecklingen är ett tillräckligt nattsvart omen för vad som marknaden förväntar sig av framtiden så dyker handfasta bevis upp här och var på att allt inte står rätt till. Som ett exempel minskade industriproduktionen i Europas motor Tyskland med 1,2 procent i december jämfört med månaden innan och hela 2,2 procent mot samma månad föregående år.

ÅF har historiskt varit tryggare med sin stora Sverigeexponering och hemmavid syns inte ännu några tydliga tecken på avmattning i den officiella statistiken.

Bakom oss ligger ett toppenår för bilproducenterna och frågan är om det går att upprepa ett år till. Svenska bolag som boostats av en svagare krona och som investerat med förhoppningar om ökad efterfrågan från Kina står utan självklara fördelar 2016. Inte ens Riksbankens sänkning av styrräntan fick någon större effekt på kronkursen.

Sämre tider i industrin drabbar inte ÅF direkt men med något kvartals fördröjning riskerar oroligheterna att slå mot konsultbolagen. När kundernas ekonomi försämras så skickas dyra konsulter hem. Vår tro är därför att ett köp av ÅF inte bör ske när risken är stor att konjunkturen står och väger vid klippkanten utan istället investera i bolaget när ekonomisk data verkligen ser nattsvart ut. Då väntar bättre tider ofta runt hörnet. Kanske är vi snart redan där.

Factsets samlade analytikerbild tyder på något intressant. Trots makrooro i världen har analytikerkåren stadigt höjt både omsättnings- och vinstprognosen för ÅF sedan i fjol somras. Ur det kan inget annat tolkas än att analytikerkåren välsignat 2016 med självförtroende.

För branschkollegan Sweco, som nyligen gjort ett större förvärv i Nederländerna, har prognosen under för samma tid justerats ned men från en tidigare ambitiös målbild. Sweco går på prognosen att köpa till p/e 18 på innevarande år och omsättningen förväntas då öka 18 procent för att göra kalkylen möjlig.

ÅF värderas på samma premisser till p/e 15 med en tillväxt på nästan 12 procent. Det är en tillväxt något lägre än femårssnittet på 13,5 procent och ett p/e-tal i linje med snittet över fem år. Givet att ÅF inte lyckas överträffa analytikernas redan höjda prognoser anser vi att aktien är rimligt värderat i dagsläget.

Om siktet prompt är inställt på att äga ett konsultbolag så är ÅF ett bra alternativ men förvänta inga mirakel. Värderingen är i ett större perspektiv rimlig och uppsidan bör därför vara begränsad. Vi nöjer oss vid att lämna en neutral rekommendation på aktien tills orosmolnen skingrat sig vid horisonten.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AFRY Neutral 129,75 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -