Fonder som är bra när det kraschar

Fondanalys Under den blodröda inledningen på 2016 har mulitistrategifonder klarat sig bra. Vi tipsar om tre köpvärda alternativ i kategorin.

Finansmarknadernas skakiga inledning med stora nedgångar har fått spararna att vräka ut aktiefonder och söka efter säkrare placeringsalternativ. De traditionella placeringsalternativen till aktier är räntor och ädla metaller.

Långa räntefonder har gått upp några procent i år och de korta räntefonderna står och stampar. Ädelmetallerna guld och silver glimmar med uppgångar på 16 procent respektive knappt 13 procent.

För den som är trött på börsens svängningar och vill ha en lugnare utveckling i sin portfölj tipsar vi om tre lågriskhedgefonder som vi gillar.

Fonderna är så kallade multistrategifonder, alltså fonder som placerar i andra hedgefonder för att sprida riskerna. Brummer Multi-Strategy är en gammal Placerafavorit och nu presenterar vi ytterligare två: Merrant Alpha Select och OPM Omega A.

Brummer Multi-Strategy

En så kallad multistrategifond som placerar i Brummer & Partners egna hedgefonder. Dessa fonder har alla olika inriktning och utvecklas därför olika över tiden. Fonden investerar för närvarande i nio så kallade singelstrategifonder.

Sammanlagt arbetar nära 50 förvaltare med riskmandat mot det gemensamma målet att nå absolut avkastning, alltså att öka värdet oavsett hur finansmarknaden utvecklas.

Vi måste uppmärksamma att fonden har drabbats av en rad bakslag. De två sista åren har fondens utveckling varit skral, 2014 var ökningen bara 2,5 procent och under fjolåret orkade fonden bara gå upp 2,3 procent. Brummer & Partners har tagit konsekvensen av den låga avkastningen och valt att lägga ner flaggskeppsfonden Zenit tillsammans med Canos, den 29 februari i år.

Efter de förändringarna är Brummer Multi-Strategy investerad i de sju fonderna Bodenholm, Florin Court, Lynx, Manticore, MNJ, Nektar och Observatory. Brummer uppger att de planerar att före halvårsskiftet investera i en ny hedgefond som fokuserar på europeiska aktier.

Vi tror att Brummer Multi-Strategy gynnas av att de lägger ner fonder och investerar i en nystartad hedgefond.

OPM Omega A

En multistrategifond som investerar i en portfölj av internationella hedgefonder. Den fokuserar på sådana som förväntas ha låg långsiktig samvariation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna global makro, marknadsneutral och trendföljande terminsstrategier.

OPM:s team arbetar aktivt med fondens exponering mot de olika strategierna, vilket man varit framgångsrik med. De investerar i mellan 15-25 olika fonder och har i dagsläget 19 innehav. De fem största väger tillsammans 37 procent och det största enskilda innehavet 9 procent. Fonden har låg samvarians med aktiemarknaden vilket Placera värdesätter. Det ger en bra riskspridning i en portfölj med aktier och räntor.

De ingående hedgefondernas innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer som tagits fram i samråd med specialistföretaget ISS Ethix, vilka även utför den kontinuerliga granskningen. OPM arbetar aktivt för att påverka hedgefonderna för ökad långsiktighet och ökat ägaransvar.

Vi tycker att det är ett plus att OPM är fristående förvaltare som inte placerar i egna hedgefonder utan letar med ljus och lykta efter de bästa förvaltarna inom respektive hedgefondskategori.

Merrant Alpha Select SE

En multistrategifond med marknadsneutral inriktning. Det innebär att förvaltaren tar bort marknadsrisker genom att ta både långa och korta positioner i aktier, räntor och andra instrument som har lika stora marknadsvärden.

Förvaltaren skapar avkastning genom att de långa (positiva) positionerna ska gå upp mer än marknaden. De korta positionerna (negativa) väntas utvecklas sämre än marknaden. En marknadsneutral hedgefond ska ge positiv avkastning oavsett hur den totala marknaden rör sig.

Fonden är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk, oberoende av svängningarna på globala aktie- och räntemarknader. Merrant investerar i hedgefondsstrategier som är marknadsneutrala och vars avkastning har låg samvariation med globala aktie- och räntemarknader.

Fonden har i dagsläget tio innehav. Det största väger 13,5 procent och det genomsnittliga innehavet 9,2 procent. Merrant har den lägsta risken av fonderna. Den är i nivå med en långräntefond, vilket Placera värdesätter.

Som framgår av diagrammet nedan har Merrant Alpha Select levererat högst genomsnittlig avkastning till lägst risk bland de tre multistrategifonderna. Snittet i diagrammet avser snittet för alla fonder i samma kategori.

Placera ser multistrategifonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. Med hedgefonder som komplement till aktier och räntor kan risken sjunka i portföljen och höja avkastningen.

Vår bedömning är att man bör ha en investeringshorisont på åtminstone tre år och att dessa fonder kan svara för runt 10 procent av placeringarna i en normaldiversifierad portfölj.

Här berättar vi mer om hedgefonder och går igenom hur de har presterat det senaste året.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Brummer Multi-Strategy Köp 2 316,10 -
Köp 142,18 -
Köp 126,42 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -