Dags för paus i Bravida

Aktieanalys Bravida-aktien har stigit kraftigt sedan introduktionen i höstas. Bolaget har många goda kvaliteter men på dagens kursnivåer känns aktien fullvärderad.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Installationsbolaget Bravidas aktie har haft en bra utveckling sedan den återintroducerades på börsen i oktober i fjol. Startkursen var 40 kronor och jämfört med den står aktien idag 38 procent högre.

Bravida är en av Nordens största aktörer på installationsarbeten och service inom el, vvs och ventilation. Totalt har bolaget runt 9 000 anställda på 140 orter runt om i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Omsättningsmässigt svarade den svenska marknaden, där Bravida är största aktör, för 60 procent. Norge och Danmark svarade i fjol för 22 respektive 15 procent och Finland, som är en ny marknad för Bravida, utgjorde bara 3 procent.

Bravida bjuder många goda kvaliteter som gjort att investerarna flockat till aktien. För att vara en byggrelaterad verksamhet är den mindre konjunkturkänslig än man kanske kan tro. En hög andel av verksamheten är serviceuppdrag, renoveringar och underhåll vilka är mindre konjunkturberoende. Orderboken är också full av små- och medelstora uppdrag spridda över ett stort antal kunder. Det minskar också risken i intäktsflödena.

Eftersom Bravida tenderar att komma in sent i projekten har bolaget också en längre tid på sig att justera sin kostnadsbas vid eventuella nedgångar i marknaden. Det stagar upp marginalerna som historiskt visat upp en betryggande stabilitet.

Byggsektorn är inte precis någon tillväxtmarknad men Bravida har ökat omsättningen med i snitt nästan 7 procent om året de senaste fem åren. Särskilt de senaste två åren har varit starka och facit för 2015 blev en tillväxt på översta raden på dryga 18 procent.

Förklaringen är en aktiv förvärvsstrategi. Bravida höll under fjolåret ett rent Indutrade-tempo och hann med 16 förvärv som tillsammans tillförde en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Installationsmarknaderna i Norden är fragmenterade och förvärven har historiskt kunnat ske till låga vinstmultiplar på runt fem gånger rörelseresultaten. Relativt lättplockade synergier inom administration, inköp och lokalkostnader gör att det brukar bli riktigt bra affärer efter något år.

Förutom förvärv finns det andra trender som gör att Bravida har en hygglig strukturell tillväxt. Bland annat har bolaget en stark position inom energibesparande arbeten vilket många fastighetsägare är intresserade av.

Den underliggande tillväxten var dock svagare än väntat i fjärde kvartalet. Organiskt ökade försäljningen med 4 procent vilket var ett par procentenheter under snittprognosen i SME Direkts sammanställning. Vd Mattias Johansson säger i samband med bokslutsrapporten att en lägre tillväxt i fjärde kvartalet (jämfört med helårssiffran) är ett normalt säsongsmönster för bolaget.

De många förvärven bidrog till en sammanlagt ökning på 16 procent och totalt sett landade omsättningen som väntat i kvartalet. Glädjande var att orderingången fortsätter hålla jämna steg med omsättningen och orderboken motsvarade vid årsskiftet en halv årsomsättning.

Längre ned i Bravidas resultaträkning stökar siffrorna till sig en del. Det rapporterade rörelseresultatet har påverkats av engångsposter på -33 Mkr och justerat för dessa var utfallet 7 procent bättre än väntat. Finansnettot innehöll -156 Mkr i kostnader för valuta- och räntehedgar. Justerat för dessa var utfallet 8 procent över snittprognosen.

Bravida har som målsättning att nå en rörelsemarginal på minst 7 procent vilket kan jämföras med den underliggande rörelsemarginalen på 6,2 procent under 2015. Det är något lägre än året innan och valutaeffekter samt etableringen i Finland tynger lönsamheten något. Bravida prioriterar annars lönsamhet före volymer i sin verksamhet och för att nå 7-procentsmålet har bolaget sjösatt ett par initiativ under fjärde kvartalet.

Det gäller dels ett arbete att öka andelen serviceuppdrag till mer än halva omsättningen. Andelen uppgick i fjol till 46 procent vilket är lägre än året innan. Genom att bland annat jobba mer strukturerat med att sälja in service i samband med projekten siktar Bravida mot att växa serviceaffären med 10 procent om året. Ett annat projekt går ut på att sänka inköpskostnaderna med 10 procent. Som ett led i det arbetet beslutade Bravida nyligen att öka andelen internationella inköp.

I förväntningarna för de kommande åren ligger också fortsatt stigande lönsamhet för Bravida. Den underliggande rörelsemarginalen väntas under innevarande år stiga till 6,4 procent från 6,2 procent under 2015. Omsättningen väntas öka med knappt 8 procent och vinsten per aktie spås landa på drygt 3,50 kronor.

För nästa år är snittprognosen i SME Direkts sammanställning en tillväxt på 4 procent och en ytterligare förbättring av rörelsemarginalen till 6,5 procent. Vinsten per aktie ökar då till knappa 3,80 kronor. De prognoserna ger p/e-tal på 15,7 respektive 14,6 för de närmaste åren.

Den föreslagna utdelningen på 1 krona per aktie innebär en direktavkastning på 1,8 procent. Estimaten för de närmaste åren ger direktavkastningar på 3,2 respektive 3,4 procent.

Samtidigt som Bravidas aktie stigit nästan 40 procent sedan introduktionen så har analytikernas vinstprognos för det innevarande året backat något. Värderingen är således i dagsläget betydligt högre än sist vi tittade närmare på aktien.

Finska Caverion är den konkurrent som Bravida jämfördes med inför noteringen och värderingen var då likvärdig. Idag handlas Bravida med en premie gentemot Caverion på nära 40 procent på innevarande års estimat. Justerar vi för skuldsättningen i bolagen blir premien dryga 70 procent. Caverion väntas också bjuda på en dubbelt så hög direktavkastning.

Bravida är ett intressant bolag och vill man kan man argumentera för att kommande förvärv inte fullt ut ingår i estimaten. Prognosen om åtta procents tillväxt i år är dock historiskt sett inte onormalt låg. Tillväxten har snarare varit ovanligt hög i fjol, vilket innebär tuffa jämförelsetal.

Efter att ha "rallat" 40 procent de senaste månaderna, samtidigt som börsen i övrigt fallit kraftigt, känns Bravida helt enkelt fullvärderad. Reaktionen på fredagens rapport tycker vi också visar att aktien är känslig på dagens nivåer.

Förhållande mellan risk och möjlig avkastning framstår därför i det korta perspektivet som ofördelaktigt och rekommendationen stannar vid neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bravida Holding Neutral 54,75 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -