Fonderna som sänker risken

Fondanalys Den som är vill minska risken och få en jämnare avkastning i sparportföljen kan med fördel titta på så kallade CTA-hedgefonder. Placera botaniserar bland de svenska alternativen.

Det finns fonder som lyckats bemästra börsernas stora nedgångar på ett förträffligt sätt. Placera har hittat några riktigt intressanta CTA-hedgefonder, så kallade trendföljande förvaltning som levererar när marknaden går ner under längre perioder.

Oftast fungerar trendföljande modeller som bäst när aktiemarknaderna faller kraftigt under en lång period. När de behövs som mest, så ger de ett bra skydd i portföljen. För den som vill läsa mer om hur CTA-hedgefonder fungerar hänvisar vi till den här artikeln.

På den svenska marknaden finns det ett tiotal fonder där förvaltningen är systematisk, kvantitativ och trendföljande, så kallad CTA. Placera har analyserat de fonder som finns i Avanzas utbud av modellbaserade terminshandlade hedgefonder och hittat fyra favoriter. Gemensamt för dem är att de har levererat en bättre riskjusterad avkastning jämfört med Morningstar kategoriindex de senaste tre åren.

Året har börjat bra, trenderna och rörelserna har varit starka och förvaltarnas kvantitativa datamodeller har gått hand i hand med utvecklingen på finansmarknaderna.

RPM Evolving CTA, Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge och SEB Asset Selection Opp C H-SEK har lyckats bäst och de har stigit med runt 10 procent sedan årsskiftet. Lynx Dynamic har inte riktigt häng med i svängarna med en uppgång på 3 procent under året.

Stockholmsbörsen har fallit med närmare 6 procent sedan årsskiftet.

I diagrammet visar vi förhållandet mellan fondernas genomsnittliga avkastning och risk de senaste tre åren. Vi ser tydligt hur huvuddelen av fonderna följer den trendlinje som speglar ett positivt samband mellan risk och avkastning. Ju lägre risk förvaltaren tar, desto lägre har avkastningen blivit – helt enligt gällande finansiell teori.

Som framgår sticker fyra fonder ut. Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge, Lynx, SEB Asset Selection Opp C H-SEK och RPM Evolving E SEK är fyra fonder med liknande inriktning men olika mål.

Som investerare är det viktigaste att du väljer den fond som motsvarar dina risk- och avkastningsförväntningar.

Fonderna placerar i de fyra stora tillgångsslagen, aktier, råvaror, räntor och valutor med undantag för Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge som har valt att inte placera på råvarumarknaden.

SEB Asset Selection Opp C H-SEK har levererat högst genomsnittlig avkastning under perioden. De senaste tre åren har fonden gått upp med drygt 45 procent. Kategorisnittet har under motsvarande period gått upp 24,3 procent.

Den förväntade avkastningen ligger på den riskfria räntan plus 10 procentenheter per år under en period på 3-5 år.  Det målet har man lyckat väl med att uppnå då den genomsnittliga avkastningen har varit drygt 13 procent de senaste tre åren.

Den genomsnittliga risken under en 3-5 års period förväntas uppgå till 20 procent per år, mätt som årlig standardavvikelse. Risken har i genomsnitt varit 17,5 procent de senaste tre års-perioden, något lägre än målsnittet. SEB har valt att ha tre olika risknivåer på sina SEB Asset Allocation fonder. De två andra fonderna har lägre risk- och avkastningsmål.

Den andra fonden som sticker ut positivt är Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge. Den har haft en mycket bra riskjusterad avkastning under perioden och får ses som lågriskfonden i sammanhanget. Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge en avkastning på knappt 42 procent de senaste tre åren vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på 12,5 procent. Den genomsnittliga risken har varit på 10,1 procent mätt som standardavvikelse, vilket är under målintervallet på 10-15 procent över tid.

Värt att notera är att förvaltningen sköts av IPM Informed Portfolio Management. IPM grundades redan 1998 och är specialist på systematiska investeringsprocesser åt större institutioner.

För många är fonden Lynx föregångaren och ledstjärnan bland svenska CTA-hedgefonder, som förvaltar mer än 50 miljarder kronor.

Den startades redan i mitten på år 2000 och har varit mycket framgångsrik med en genomsnittlig årlig avkastning på 13,5 procent sedan start. Det kan jämföras med den globala aktiemarknaden som uppvisat 2,8 procent per år under samma period. De tre senaste åren har Lynx Dynamic haft en genomsnittlig avkastning på 9 procent de senaste tre åren till en risk på 14 procent.

Lynx hade det tufft 2015 vilket drar ner avkastningen för perioden. Det beror också på att ränte- och aktiemarknaderna svängt mer än vanligt och att det har saknats tydliga trender i marknaden under fjorlåret. Det största bidraget till avkastningen under 2015 kom från valutamarknaden.

RPM Evolving CTA skiljer sig till viss del från de andra genom att de använder sig av flera små- och medelstora förvaltare som är i en tillväxtfas som historiskt sett visat hög riskjusterad avkastning. RPM jobbar som fondens Investment Manager som identifierar och utvärderar förvaltarna kontinuerligt samt jobbar aktivt med allokeringen mellan de olika förvaltarna och fondens totala risknivå för att uppnå maximal avkastning och diversifiering. Alla förvaltare är systematiska och modelldrivna.

De tre senaste året har RPM Evolving en risk, mätt som volatilitet på drygt 14 procent. Avkastningen har varit bra, fonden har avkastat drygt 33 procent de senaste tre åren vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 10,1 procent.

Även om de fyra fonderna har samma inriktning, modelldriven och systematiskt tänkande, så är de olika fonder som inte går att jämföra rakt av som man gör med vanliga aktiefonder.

Därför är det också svårt att ge en viss rekommendation. Det viktigaste är att välja en fond som motsvarar ens egna förväntningar på risk och avkastning.

Generellt kan dock sägas att dessa CTA-hedgefonder ger ett bra skydd i en portfölj då de oftast har väldigt låg samvariation med aktier och andra typer av hedgefonder. De ger sparportföljen en lugnare utveckling över lång tid och minskar risken precis så man vill ha det i portföljen.

En investering i CTA-hedgefonder bör vara över lång tid och passar bra i en tjänstepension.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lynx Dynamic Köp 126,84 -
European Alliance RPM Evolving CTA ER Köp 1 050,04 -
Köp 150,55 -
Köp 142,33 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -