Humana mot börsen – vårdaktien värd att teckna

Aktieanalys Omsorgsbolaget Humana går till börsen. Det är ett välskött bolag i en viktig och växande marknad och värderingen är rimlig, om än lite beroende på teckningskurs. Aktien är värd att teckna.

Humana är ett omsorgsbolag med sina rötter inom personlig assistans som i dagsläget vuxit till att bli ett av Sveriges ledande omsorgsbolag med 14 000 anställda fördelat på 200 enheter och 7300 klienter. Bolaget grundades 2001 och har nu verksamhet inom tre områden: personlig assistans, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Därtill har bolaget sedan 2014 även verksamhet i Norge.

Det förstnämnda affärsområdet är störst med 48 procent av omsättningen och det handlar om assistans till människor med omfattande funktionshinder. Det näst största affärsområdet, individ- och familjeomsorg, utgör 31 procent av omsättningen och omfattar psykosocial omsorg för ungdomar, vuxna och familjer, HVB-hem samt mer specialiserad vård av människor med komplexa diagnoser. Verksamheten omfattar även så kallade LSS-hem. Äldreomsorgen omfattar såväl vård i hemmet som vårdhem.

Humana blir det tredje noterade vård-/omsorgsbolaget på börsen och det har en lite annorlunda profil än såväl Attendo som Capio. Humanas verksamhet är inriktad på erbjuda vård och omsorg av specialiserad natur, framför allt inom individ- och familjeområdet.

Det handlar om klienter med särskilda vårdbehov, exempelvis funktionshinder eller psykiatriska sjukdomar. Och här har bolaget en viktig roll att fylla. För enskilda kommuner så kan det vara svårt att på sitt eget befolkningsunderlag skapa kvalificerad omsorg för människor med särskilda behov.

Den svenska omsorgsmarknaden omsätter mer än 200 miljarder årligen och äldrevård utgör omkring 56 procent av denna marknad. Personlig assistans och LSS-hem utgör 26 procent och återstoden är individ- och familjeomsorg. Det är en marknad som växer med omkring 4 procent per år och den största omsorgsgivaren är kommunerna som utgör omkring 80 procent av marknaden. De privata aktörerna tar dock marknadsandelar och har växt med i genomsnitt 8,5 procent per år enligt siffror från Humana.

De faktorer som talar för en fortsatt hög tillväxttakt är framför allt demografi med en växande andel äldre i befolkningen samt ökad prevalens av psykiatriska besvär då den psykosociala ohälsan ökar kontinuerligt. Vidare så går marknaden mot högre specialisering och det gynnar Humana då vi förväntar oss att den privata omsorgen kommer att ta ytterligare marknadsandelar.

Marknaden för personlig assistans är fragmenterad och det har förekommit en hel del problem med bedrägerier. Dessa problem torde gynna Humana då kunderna borde välja att minimera risken för bedrägerier genom att arbeta med en stor och etablerad aktör. Det är även något som torde stärka Humanas relationer med kommunerna.

Humanas konkurrensfördelar handlar om specialisering och kvalitet och de hänger ihop. I och med att Humanas omsorg kan ta emot klienter från i princip hela landet kan de bygga specialiserade enheter som är bättre på att ge omsorg för klienter med specifika, och ibland stora, omsorgsbehov. Humanas verksamhet som sker i egen regi, med totalansvar, är mer specialiserad än entreprenad och bolaget arbetar mer med terapiområde snarare än geografi vilket betyder att de kan ta emot klienter från hela landet på lokala enheter för att säkerställa kvaliteten i omsorgen.

Detta till skillnad från en kommun som bara kan erbjuda omsorg för sina egna invånare och då blir det med nödvändighet en mer blandad grupp eftersom befolkningsunderlaget i en medelstor svensk kommun inte räcker för att bära specialiserade enheter.

Jag är tveksam till delar av den privatisering som sker inom vården, men i detta fall finns en tydlig nytta för klienterna liksom kommunerna. Humana har som princip att bara etablera verksamhet i en kommun i samförstånd med denna och aldrig som konkurrent. Det borgar för goda relationer och därmed också långsiktighet.

Vad gäller lönsamheten så ligger rörelsemarginalen före avskrivningar (ebitda) omkring 7 procent, omkring 6 procent inklusive avskrivningarna och har så gjort de senaste åren. Som jämförelse så ligger Attendos ebitda-marginal omkring 9 procent och Capio en bit över 7 procent. De faktorer som styr lönsamheten handlar om beläggning, effektivitet och kvalitet. Ersättningsmodellen varierar beroende på affärsområde men handlar generellt om ersättning per individ utifrån omsorgsbehov och inom personlig assistans sker ersättning utifrån timme och individ.

Bolagets finansiella mål är en årlig tillväxt kring 8-10 procent och en rörelsemarginal före avskrivningar (ebitda) på 6 procent, Utdelningsandelen är satt till 30 procent vilket kanske är lite lågt för den som jagar direktavkastning. Tillväxten historiskt har varit hög med en genomsnittlig årlig tillväxt på 22 procent sedan 2009. 2015 var dock inte så starkt. Den organiska tillväxten sjönk till 0,8 procent från en nivå kring 8 procent tidigare år. Det har också gjorts stora förvärv, inte minst 2014, som lyfter historiken.

Humana har en hög kassakonvertering vilket betyder att en hög andel av vinsten omsätts i kassaflöde, och lönsamheten är stabil. Balansräkningen är okej, men inte helt utan svagheter. Dels har Humana omfattande goodwill på 2,6 miljarder motsvarande 2,5 gånger det egna kapitalet. Dels har bolaget en nettoskuld som, efter notering, kommer att ligga på 2,1 gånger ebitda och målet är under 3 gånger. Det är inte lågt, men klart hanterligt.

Priset på aktien är satt i intervallet 54 kronor till 62 kronor. Räknat på mitten av intervallet, 58 kronor, och 53,7 miljoner aktier så blir börsvärdet 3 111 miljoner kronor. Justerad nettoskuld är, efter notering och emissionslikvid, 820 Mkr. Således värderas rörelsen till 3 930 Mkr. Det motsvarar knappt tolv gånger fjolårets justerade rörelseresultat.

Om man räknar med en ebit-marginal på 6 procent och en tillväxt på 8 procent innevarande år skulle det ge ett rörelseresultat på 360 Mkr och värderingen skulle då motsvara 10,8 gånger årets förväntade rörelseresultat. Det är bra för en såpass stabil verksamhet med goda tillväxtutsikter. Rådet blir att teckna.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -