Hedgefonden som går mot strömmen

Fonder Aktiv stock picking med fokus på Norden, i mindre och lågt värderade bolag, har gjort att hedgefonden Elementa det senaste året avkastat i absoluta toppklass.

Turbulensen på finansmarknaderna har resulterat i att flera hedgefonder har fått stänga, både globalt och här hemma i Sverige. Att starta hedgefond är inte lika hett som tidigare och takten i nyetableringarna har minskat betydligt.

Placera har träffat en lång/kort hedgefondsförvaltare som startade för drygt ett år sedan och som tvärtemot trenden i branschen har lyckats riktigt bra. Marcus Wahlberg har förvaltat sin hedgefond Elementa sedan starten mars 2015.

Nordiska hedgefonder i allmänhet har haft det kämpigt de senaste tolv månaderna med noll avkastning i genomsnitt. Tillgångsslaget aktier har haft det ännu tuffare med en nedgång på drygt 3 procent inklusive utdelningar för Stockholmsbörsen som helhet.

Under motsvarande period har Elementa avkastat 15,5 procent till en mycket låg risk mätt som volatilitet på 3,6 procent. Riskjusterat är det avkastning i toppklass. Vi kunde inte låta bli att ta tempen på Marcus Wahlberg och hans fond Elementa.

Vad är Elementa för typ av hedgefond?

"Elementa är absolutavkastande fond med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen och till en risknivå som i vart fall inte överstiger den för aktiemarknaden generellt. Fondens huvudinriktning är aktier men kan även till viss del investera i företagsobligationer. Norden är huvudmarknad”, säger Marcus Wahlberg.

Han har en bakgrund med fokus på bolagsanalys, både från rådgivning inom förvärv/kapitalanskaffningar och som förvaltare, bland annat från den i dag nedlagda hedgefonden Eikos som förvaltades av Harald Lundén. Där fick han lära sig mycket om det värdetänk som tillsammans med tiden från arbete med onoterade bolag genomsyrar bolagsanalysen.

”Elementas förvaltning är analysdriven med fokus på bolag som har en bevisad förmåga att generera kassaflöde och tillväxt samt där värderingen är låg i förhållande till potentialen. Jag är en aktiv stock-picker i min förvaltning. Jag inriktar mig på små och medelstora bolag, både för investeringar och blankningar”, säger Marcus Wahlberg.

Året har börjat bra, vad ligger bakom det?

”Inför 2016 sålde jag av en del bolag där framtiden fortfarande är tilltalande men som blev för högt värderade, exempelvis Vitrolife, Bahnhof, Net Insight och IAR – alla som gav fonden bra bidrag under fjolåret. Jag passade även på att öka storleken på ett antal blankningar. Nettoexponeringen gick följaktligen ned vilket blev ett bra drag då turbulensen på finansmarknaden har ökat betydligt. Att välja rätt bolag med tillväxt och kassaflöden i kombination med ett värderingstänk är kärnan i Elementas förvaltning”.

”I hela analysarbetet läggs stor vikt vid att följa upp och kunna omvärdera redan tagna investeringsbeslut”.

”För tillfället består Elementa av 17 långa innehav och cirka 30 korta positioner. Jag har även köpt in fondens första företagsobligationer, i PGS och Transocean, då ett antal obligationer för första gången på länge har en bra risk-reward, det gäller dock att vara noga med urvalet".

"Nämnda exempel ger en genomsnittlig årlig avkastning på ungefär 25 procent vilket tillsammans med min bedömning av bolagens balansräkningar och likviditet samt nuvarande intjäningsförmåga är attraktivt. Tidigare gav obligationer ungefär 6 procent i årlig avkastning vilket i min mening är att inte få betalt för den höga risk som faktiskt finns".

Utöver det är fondens senaste investeringar i några lägre värderade värdebolag: finska Kotipizza, svenska BTS och Knowit, norska Skandiabanken och danska Solar.

"Nordiskt fokus”, konstaterar Marcus Wahlberg.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -