Scandi Standard har mer att ge

Aktieanalys Strukturell tillväxt i kycklingkonsumtion tillsammans med effektivitetsförbättringar talar för fortsatt potential i aktien.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 25 den 20 juni. Läs mer om Börsveckan.

Scandi Standard är den ledande leverantören av kyck­lingbaserade livsmedelsprodukter i Norden. Med en årsomsättning kring 5,4 miljarder kronor erbjuder bolaget ett brett sortiment av kylda och frysta produkter under välkända varumärken som Kronfågel i Sverige, Danpo i Danmark och Den stolte hane i Norge.

Bolagets egna varumärken svarade 2015 för cirka 56 procent av nettoomsättningen, återstoden utgörs av försäljning av kun­ders varumärken, så kallade private labels. Kunderna finns i dagligvaruhan­deln, restauranger och storhushåll samt livsmedelsindustrin.

Sverige och Danmark står för cirka 40 procent av nettoomsättningen vardera och i dessa länder är bolaget även marknadsledare. Norge genererar cirka 20 procent av nettoomsättningen och i maj 2015 tecknades ett nytt leveransavtal med Coop Norge.

Marknaden för kyckling i Norden har under det senaste decenniet visat en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 4 procent. Eftersom konsumtionen av kyckling per capita i de nordiska länderna är väsentligt lägre än i andra delar av Europa och den utvecklade världen, borde det finnas gott om utrymme att denna positiva trend kommer att fortsätta.

Konsumtionen per capita i USA är till exempel mer än dubbelt så hög som i Norden. Efterfrågan drivs i stor utsträckning av att kyckling anses vara mer hälsosamt än rött kött. Kyckling är också billigare i inköp eftersom produktionskostnaden är lägre. Även klimat­påverkan är lägre.

Största säljkanal för Scandi Standard är dagligvaruhandeln med över hälften av den totala omsättningen. Koncernen är sedan länge huvudleve­rantör till ett flertal stora aktörer som Axfood, Coop, ICA och Lidl.

Det finns ett antal pågående projekt tillsammans med kunder som ska stimulera efter­frågan på kyckling, bland annat placering i butiken, exponering, tilldelat hyllutrymme, portionsstorlekar och förpackningar. Försäljningen till restauranger och hotell har ökat under de senaste åren till följd av trenden med ett ökat uteätande och fokus på hälsan.

Scandi Standard är sedan många år en av blott fem leverantörer till McDonalds i Europa, vilket får anses som en kvalitetsstämpel. För att driva försäljningen ytterligare framåt på den svenska restaurangmarknaden etablerades i början av året en separat säljstyrka.

Rapporten för första kvartalet visade en omsättningstillväxt på 6 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Efterfrågan är god i Sverige och på den norska marknaden syntes en återhämtning. Framförallt inom kylda produkter var utvecklingen stark med en tillväxt på 16 procent i konstant valuta.

Den justerade rörelsemarginalen var något lägre till följd av konsolideringen av den finska verksamheten. För jämförbara enheter steg den justerade rörelsemarginalen till 5,7 procent.

Problem kvarstår i Danmark där marknaden kännetecknas av stark konkurrens och prispress. Nettoomsättningen och det justerade rörelseresultatet för den danska verksamheten minskade och marginalen var lägre än föregående år. Som en del av strategin att bredda produktportföljen och växa i premiumsegmentet köptes i slutet av kvartalet en majoritetsandel i Sødams Øko fjerkræslagteri i Danmark, en producent av ekologisk och frigående kyckling med en årsomsättning på cirka 18 miljoner danska kronor.

Sedan börsnoteringen i juni 2014 har bolaget även köpt Bosarpkyckling, den första producenten av ekologisk kyck­ling i Sverige. Förra året togs sedan steget in i Finland genom förvärvet av Huttulans verksamhet. Finland anses vara en attraktiv marknad med premiumprodukter och med goda möjligheter till långsiktig tillväxt.

Med en nettoskuld i relation till justerad EBITDA på 2,8 är det kortsiktiga handlingsutrymme något begränsat. Scandi Standards mål är att ligga mellan 2 och 2,5. Dessutom investerar bolaget kontinuerligt i sina anläggningar och produktinnovationer. Exempel är bland annat ätklara Minutkyckling-produkter samt det första kycklingbaconet på den nordiska marknaden.

Den underliggande lönsamheten har de senaste tre åren legat över 8 procent EBITDA-marginal (rörelseresultat justerad för avskrivningar). Målet är att komma över 10 procent, bland annat genom att få upp produktiviteten.

2015 ökade det totala antalet processade kyck­lingar per anställd och dag med 6 procent jämfört med föregående år. Effektiviteten förväntas kunna ökas ytterligare i de största anläggningarna genom investeringar i mer automatisering samt optimering av styckningstekniken.

Enligt databasen Factset räknar analytikerna som följer Scandi Standard med en EBITDA-marginal som förbättras till 9 procent i år och 10 procent nästa år. Det känns rimligt givet hävstångseffekten på de volymökningar som väntas kommer att lyfta omsättningen till 6,1 miljarder år 2017.

Resultatet per aktie spås landa på 3,7 kronor i år och 4,8 kronor nästa år, vilket innebär p/e-tal på 15 respektive 12 i kombination med dagens kurs kring 58 kronor.

Det är en rabatt på 14 procent jämfört med börsen som helhet och jämfört med bolag som Axfood och ICA med liknande egenskaper är det till och med 40 respektive 25 procent. Rådet köp kvarstår.

SEBASTIAN LANG, BÖRSVECKAN

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandi Standard Köp 60,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -