Redo för rusning

Fondanalys Hög avkastning går fortfarande att hitta, minusräntan till trots. En aktivt förvaltad svensk fond med fokus på gränsmarknader i Asien har gått urstarkt i år - till lägre risk än index.

De asiatiska tillväxtmarknaderna har ökat ordentligt i betydelse de senaste 10-åren. De asiatiska börsernas (exklusive Japan) globala marknadsandel har ökat från 10 procent till 24 procent. Kina står för lejonparten av ökningen.

Placerar du i de asiatiska tillväxtekonomierna får du utöver exponering mot Kina även Sydkorea, Taiwan och Hongkong – alla utvecklade ekonomier – i portföljen.

För den som vill hitta nästa generations tillväxtländer finns sedan några år fondkategorin gränsmarknader, eller frontier markets. Dessa är i regel mindre utvecklade, växer snabbare och har högre risk än traditionella tillväxtmarknader. På 10-20 års sikt har de potential att utvecklas och göra samma resa som många av de nuvarande tillväxtländerna gjort.

Den långsiktiga utvecklingspotentialen till trots finns flera kortsiktiga risker. Aktiemarknaderna i dessa länder styrs till stor del av internationella investerares riskvilja. De inhemska investerarna är få och har inte tillgång till särskilt mycket kapital. Stora internationella utflöden under vissa perioder påverkar börsutvecklingen på tillväxtmarknaderna negativt.

En marknad att hålla ögonen på är Vietnam. Landet har 90 miljoner invånare, en snittålder på 28 år och tre gånger lägre lönekostnader än i Kina.  

Vietnam gjort en stark ekonomisk resa de senaste 25 åren: jordbrukssektorn har ersatts av tillverkningsindustri och byggande. Intel, LG Electronics och Samsung är stora investerare.

Vietnambörsen startade med två bolag år 2000 med ett totalt börsvärde på 320 miljoner kronor. Idag finns det drygt 300 bolag noterade med ett totalt börsvärde på knappt 350 miljarder kronor.

För den som vill investera är utbudet av Vietnamfonder emellertid skralt. På den svenska marknaden finns det två fonder: en aktiv och en börshandlad, så kallad ETF-fond. Givet att gränslandsmarknaderna är mindre genomlysta och effektiva lönar sig sannolikt aktiv förvaltning (om den sköts bra, vill säga).

Tundra Vietnamfond, aktivt förvaltad av erfarne Mattias Martinsson, är specialiserad på gränsmarknadsinvesteringar. Fonden har stigit med 49 procent sedan starten i maj 2014 – till lägre risk än både kategorisnittet och index. Den har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererat hög avkastning. Risken mätt som standardavvikelse sedan start är 21 procent jämfört med 24 procent för index. Ett tydligt bevis på att risken är hög på gränsmarknaderna.

Fonden har en koncentrerad portfölj på 30-50 bolag. Små bolag utgör 58,6 procent, medelstora bolag 16,6 procent och stora bolag 24,7 procent. Förvaltarna har störst tilltro till bank och finanssektorn (25 procent), råvarusektorn (20,6) samt dagligvaror (14,4).

Tundra är för närvarande investerade i 41 bolag, att jämföra med kategorisnittet på 131. Av dessa utgör fem bolag – Hoa Phat Group, Petrovietnam Drilling & Well services Group, Vingroup, Ma San Group och FTP Corporation – 34,6 procent av portföljen.

Fonden har ingen rating från Morningstar då den saknar tre års historik. Den årliga avgiften är 2,55 procent, vilket är högt. Vi tycker den höga avgiften är värd förvaltningen för en aktiv fond på en spännande gränsmarknad och vi rekommenderar köp för Tundra Vietnam A.

Ett billigare alternativ till fondsparande är börshandlade fonder, så kallade exchange traded funds (ETFs). Fördelarna är att de handlas över börsen i realtid samt att förvaltningsavgiften är lägre jämfört med aktiefonder.

Tänk dock på att man betalar en årlig förvaltningsavgift på mellan 0,6 till 0,7 samt en spread på köp och säljkurs på mellan 0,1 till 0,7 procent beroende på produkt.

Tundra Vietnam A finns även i Premiepensionen som ger möjlighet att investera billigt i fonden. PPM har förhandlat fram stora rabatter med fondbolagen som kommer pensionsspararna till godo

Att investera i en Vietnamfond innebär en breddning av sparandet till nästa generations tillväxtmarknader. Placera betonar att risken är mycket hög och rekommenderar en lång sparhorisont på mellan 5-10 år, med en liten investering av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 151,18 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -