Små förväntningar på Stora

Aktieanalys Prognoserna har gradvis justerats ned för Stora Enso samtidigt som omstruktureringar börjar bita. Vinsten i år väntas falla på grund av avyttringar men det som är kvar ser mer intressant ut.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 41 den 10 oktober. Läs mer om Börsveckan.

Stora Enso har sedan flera år tillbaka arbetat målmedvetet med att byta affärsmix och öka inslaget av de mer lönsamma delarna inom konsumentkartong samt förpackningar samtidigt som beroendet av papper minskar.

Idag har bolaget fem huvudsakliga affärsområden: konsumentkartong, förpackningslösningar, biomaterial, virkesbaserade produkter samt papper för tryckta medier och kontorsbruk.

För tio år sedan utgjorde papper drygt två tredjedelar av omsättningen, för att i år bara svara för en tredjedel. Och det är nu en mindre del, men mer lönsam då papper under det senaste kvartalet var det affärsområde som bidrog mest till rörelseresultatet.

Det är en förändring som görs dels genom avyttringar och förvärv och dels med investeringar i nya bruk. På kort sikt har det pressat vinsterna då investeringsnivåerna ökade markant under 2014 för att ligga kvar över det historiska genomsnittet i fjol och innevarande år.

Enligt databasen Factset har Stora Ensos investeringar (CAPEX) varit i genomsnitt omkring 5,5 procent av omsättningen de senaste tio åren, vilket kan jämföras med en nivå på 9,5 procent i fjol och förväntade 7,1 procent i år.

Det är högt, men det har också gett avtryck i bolagets lönsamhet. Rörelsemarginalen tog ett rejält kliv uppåt under 2014 till 7,9 procent (5,5) och har därefter kontinuerligt vässats.

Konsensusprognosen är att Stora Enso i år ska nå en rörelsemarginal på 9,2 procent och 9,4 procent under 2017. Bolaget kan med andra ord uppvisa konkreta resultat av det pågående programmet.

Dessutom har balansräkningen gradvis stärkts med en nettoskuld som minskat till 2,3 gånger rörelseresultatet före avskrivningar på rullande tolvmånadersbasis från en nivå på 2,7 för ett år sedan och det är bland annat med stöd av de avyttringar som genomförts. Och där är bolaget i princip i mål nu vad gäller avyttringar och nedläggningar.

Nu handlar transformationsprogrammet om att slutföra en del investeringar i bland annat en kinesisk anläggning (Beihai) och Skutskär, och de stora flertalet väntas vara slutförda under perioden 2017-2018.

Det finns alltså många interna faktorer som ger stöd för de positiva lönsamhetsprognoserna. Därtill finns också externa faktorer såsom att bolaget har medvind i sina valutor, om än att det delvis har motverkats av lägre massapriser.

Sammantaget ser vi ändå en hyggligt gynnsam marknad för Stora Enso och detta i kombination med bolagets strukturåtgärder gör aktien intressant, inte minst då den stått stilla i år.

Prognosen är att bolaget skall tjäna 0,67 euro per aktie innevarande år och 0,75 euro under nästa. Till en aktiekurs på 8 euro motsvarar det p/e-tal på 12,0 och 10,7 för innevarande respektive nästa år.

Den låga värderingen, kombinerat med en direktavkastning på 4 procent, gör att vi rekommenderar köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Stora Enso A Köp 92,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -