Tele2 tar stor nedskrivning

Rapport Teleoperatören Tele2 gjorde ett bättre underliggande resultat än väntat i årets tredje kvartal, men en stor nedskrivning ledde ändå fram till en stor förlust på sista raden.

Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.562 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.336 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 22,4 procent, mot väntade 19,3 procent.

Försäljningen uppgick till 6.961 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 6.906 miljoner kronor.

Tele2 redovisar en nedskrivning av goodwill om 2.456 miljoner kronor för verksamheten i Nederländerna.

Nedskrivningen görs "som en konsekvens av att vi omprövat de framtida kassaflödena från verksamheten".

Tele2:s försäljning i Nederländerna under tredje kvartalet uppgick till 1.478 miljoner kronor (1.440). Ebitda- resultatet, som påverkades positivt med 19 miljoner kronor från en löst tvist, uppgick samtidigt till -2 miljoner kronor (122).

"Nedskrivningen baserades på uppskattat nyttjandevärde om 9,0 miljarder kronor", heter det i en not i Tele2 rapport om nedskrivningen.

Koncernens nettoresultat inklusive nedskrivingen blev en förlust på 2,2 miljarder kronor, jämfört med en vinst på 225 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. 

Bolaget meddelar också att det står fast vid sin treåriga progressiva utdelningspolicy, innebärande en utdelning som i absoluta termer är 10 procent högre än föregående års utdelning på 2.389 miljoner kronor.

"Räkenskapsåret 2016 är det sista året av den nuvarande treåriga progressiva utdelningspolicyn och vi kommer uppdatera guidningen för vår framtida utdelningspolicy när vi offentliggör resultatet för fjärde kvartalet i januari 2017", skriver bolaget i rapporten.

Liksom tidigare uppger Tele2 att det kommer att söka tillåtelse att betala extrautdelning när det har överskott av kapital. Efter beslut av årsstämman 2016 har Tele2 mandat att återköpa upp till 10 procent av aktiekapitalet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -