Köpvärda fonder i december

Fondtips Det oväntade amerikanska valresultatet har fått stora effekter på världens finansmarknader. På listan över de tio mest köpvärda fonderna stuvar vi om inför december.

Utifrån Pekka Kääntäs marknadssyn för december ser vi ökad riskvilja. Placera ser möjligheten med en taktisk högre vikt i aktier och rekommenderar i första hand högre riskfonder.

Valet av Trump till president ändrar spelplanen för finansmarknaderna. Förväntningar på att Trump ska föra en expansiv finanspolitik med starkare amerikansk dollar och ökat inflationstryck som resultat är tydlig.

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur den framtida amerikanska politiken kommer att te sig. Infrastrukturinvesteringar och handelshinder lär ha fortsatt stora effekter på investerarhumöret.

I en sådan miljö väljer vi att göra en förändring bland våra rekommenderade spetsfonder inom segmentet högst risk.

Carnegie Worldwide Asia får lämna listan över köpvärda fonder. Fonden kom in föra månaden och rekommendationen blev helt feltajmad. Efter presidentvalet har det varit extremt stora utflöden från Asien och övriga tillväxtmarknader.

Att kapitalet lämnar tillväxtmarknaderna beror på att den amerikanska dollarn ökat mycket i värde och ökad tro på snabbare amerikanska räntehöjningar. Tillsammans med begränsningar av frihandeln gör det att valutorna i Asien är sårbara, vilket utgör en risk på kort sikt.

Marknaden har även tagit fasta på att den amerikanska finanssektorn kan komma att gynnas av minskade regleringar, som Trump har flaggat för.

Om nu marknadsräntorna passerat botten och räntekurvan fortsätter att bli brantare så talar det för att bankerna har bättre möjlighet än på länge att öka lönsamheten. Tittar vi utanför USA så handlas flertalet av de europeiska bankerna på historiskt låga nivåer.

Banker och finansinstitut tjänar huvudsakligen pengar på skillnaden mellan in- och utlåning, och gynnas därför av högre räntor. Som ett led i att anpassa oss efter den nya verkligheten tar vi därför in spetsfonden Blackrock World Finance till fondlistan.

Fonden investerar i huvudsak i stora banker och finansinstitut på global basis. Två tredjedelar av portföljen är placerad i banker med fokus på vanlig in- och utlåning. Blackrock World Finance ger en bra exponering mot ökade marknadsräntor och tydlig global spridning.

Med spetsfond syftar vi på fonder som fokuserar på marknader eller branscher som bedöms utvecklas bättre än snittet i kategorin. De passar bra för den aktive spararen som är beredd att göra fondbyten med kort varsel.

I diagrammet visar vi förhållandet mellan fondernas genomsnittliga avkastning och risk de senaste tre åren. Vi ser hur huvuddelen av fonderna följer den trendlinje som speglar ett positivt samband mellan risk och avkastning.

Ju lägre risk man tar, desto lägre avkastning kan man förvänta sig att investeringen ger – helt enligt gällande finansiell teori.

Delphi Nordic har levererat högst genomsnittlig avkastning under perioden. De senaste tre åren har fonden gått upp med i genomsnitt 25 procent per år, vilket är betydligt mer än våra förväntningar. Kategorisnittet har under motsvarande period gått upp 15 procent med en högre risk.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Den som delar vår uppfattning om att öka risken ska kika vidare bland våra fonder med högre risk.

För den som tror att aktiemarknaderna kan gå ner hänvisar vi till våra medel- och lågriskfonder.

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i december.

HÖGST RISK

Spetsfond

Blackrock World Finance: Fonden investerarar i stora banker och finansinstitut på global basis. Två tredjedelar av portföljen är placerad i banker med fokus på vanlig in- och utlåning. Av fondens kapital är 52 procent placerat i Nordamerika, följt av Europa (31) och Asien (16). 

HÖGRE RISK                                

Basfond

SPP Aktiefond Global: Allt fler fondbolag har förstått vikten av att erbjuda globala indexfonder. Fonden är bred och investerar efter MSCI All Countries World Index som inkluderar tillväxtmarknader.

Spetsfonder

Delphi Nordic: En stabil Nordenfond som presterat bra och gett en bra riskjusterad avkastning över tiden. Fonden har en tydlig investeringsprocess – kallad Delphimetoden – bygger på en kombination av fundamentalanalys och trendanalys som varit klart framgångsrik.

First State Global Infrastructure: Infrastrukturinvesteringar ger ett stabilt kassaflöde då de ofta verkar i en monopolliknande situation med förutsägbara intäkter. De ger ett bra skydd mot konjunktursvängningar.

SEB Nordamerika små och medelstora bolag: Investerar i kvalitetsbolag som marknaden underskattar och gärna upplever som lite tråkiga. Förvaltningen är aktiv och fonden har en koncentrerad portfölj med bara 60-talet aktier.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Erik Brändström på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant Stability: Fonden strävar efter att vara markandsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Merrant Alpha Select SEK: En multistrategifond som investerar i 10-20 marknadsneutrala hedgefondsstrategier. Fonden är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk oberoende av utvecklingen på globala aktie- och räntemarknader, och över hela konjunkturcykeln.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Här kan du se hur det har gått för den fondlista vi rekommenderade för ett halvår sedan, inför juni månad.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Stability Köp 1 315,83 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 147,01 -
BGF World Financials A2 Köp 188,42 -
Delphi Nordic A Köp 31 919,70 -
First Sentier Glb Lstd Infra A GBP Acc Köp 25,89 -
Köp 127,42 -
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag Köp 2 439,53 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 118,91 -
Storebrand Global All Countries A SEK Köp 105,79 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 248,72 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -