Nobina fortsatt köpvärd

Aktieanalys Nobinas stora leasinglån gör bolaget känsligt för stigande räntor. De positiva faktorerna väger dock över i aktien och vi ser den fortsatt som köpvärd.

nobina_stor

Bussoperatören Nobina har gjort succé på börsen sedan aktien noterades för snart ett och ett halvt år sedan.

Introduktionskursen sattes till 34 kronor och jämfört med den står aktien idag nästan 60 procent högre. Kursuppgången har drivits av stark tillväxt och generösa utdelningar.

Nobina är Nordens ledande bussoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Marknaden är fragmenterad med många aktörer och även som samlad ledare har inte Nobina mer än 18 procents marknadsandel.

Sverige är bolagets absolut största marknad och där är andelen cirka 30 procent.

Med många aktörer som slåss om uppdragen följer också prispress och låga marginaler. Nobina har som målsättning att få kvar 4,5 procent av intäkterna som resultat före skatt.

Där är man inte ännu. På rullande tolv månader är marginalen 3,9 procent.

Bolagets framgångar när det gäller att vinna nya uppdrag motarbetar marginalerna.

Nobinas uppdrag sträcker sig i snitt åtta år och lönsamheten i uppdragen är alltid lite sämre i början av perioden än i slutet.

En stark tillväxt bidrar därför initialt till att trycka ned lönsamheten och det är också vad vi sett i Nobina de senaste kvartalen.

Det gäller därför för bolaget att balansera sitt tillväxtmål med sitt marginalmål. Nobina understryker också att man har en affärsmodell som gör just det.

Modellen balanserar på tre hörnstenar: en aktiv förvaltning av kontraktportföljen, stordrift och skalfördelar samt en optimerad fordonsflotta.

Att vara noggrann i budgivningen på nya kontrakt är extra viktigt eftersom de som regel innehåller få rörliga delar.

Räknar man för optimistiskt får man leva med låg lönsamhet i uppdraget under många år.

Att det finns skalfördelar i branschen talar för att vi på sikt får se en konsolidering.

En sådan utveckling har vi sett på andra marknader, bland annat i Tyskland. Som marknadsledare bör Nobina kunna vara drivande i en sådan process.

Vid utgången av augusti i år hade Nobina knappt 3 700 bussar runt om i Norden. Bolaget leasar alla sina bussar vilket innebär att Nobina har en rejäl skuld i sin balansräkning.

Nettoskulden uppgick vid det senaste kvartalets slut till knappt 4,2 miljarder kronor vilket motsvarar 3,6 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda.

Det är högt men samtidigt inom bolagets finansiella målsättningar. Så länge kontrakt och leasingavtal matchar är risken begränsad.

Bussresande är heller inte någon konjunkturkänslig verksamhet så den operativa risken är överlag låg.

Den stora leasingskulden innebär dock att Nobina är räntekänsligt.

Avtalen löper huvudsakligen med rörlig ränta och en viktig förklaring till bolagets förbättrade lönsamhet de senaste åren är de sjunkande räntorna.

En procents högre ränta innebär i dagsläget 47 Mkr i ökade räntekostnader. Det motsvarar 14 procent av det rullande resultatet före skatt.

Till viss del kan dock bolaget kompensera sig för ökade räntekostnader i sina kontrakt via inflationsindexering.

Med allt fler tecken på att räntorna nu bottnat och så sakteligen kommer att röra sig uppåt under de kommande åren är den stora skulden ett orosmoment i Nobina-aktien.

Den har också pressats en del den senaste månaden.

Samtidigt som räntorna tog fart uppåt efter Trumps valseger i USA har Nobina-aktien backat 10 procent.

Det är dock i dagsläget svårt att sia om vilken effekten av Trumps alla vallöften i slutändan kommer att bli och i vilken takt det slår igenom i inflation och räntenivåer.

Några justeringar av vinstprognoserna har heller inte skett på sistone.

Analytikerna räknar enligt SME Direkt med att Nobina för innevarande räkenskapsår, som sträcker sig till och med februari nästa år, ökar omsättningen med lite drygt 5 procent.

Lönsamheten räknat på vinst före skatt väntas närma sig målet 4,5 procent men inte nå ända fram. Snittprognosen ligger på 4,3 procent.

För de kommande åren ligger relativt låga tillväxttal i förväntningarna. Ökningar på 2,5-3,0 procent känns inte allt för offensivt jämfört med de senaste åren.

Däremot väntas lönsamheten fortsätta stiga till 5,0 procent år 2018.

Sammantaget ligger vinstprognoserna för innevarande och nästa år på 3,25 kronor per aktie respektive 3,73 kronor.

Det innebär p/e-tal på 16,4 respektive 14,3. Blickar vi bort mot 2018 faller p/e-talet till 13,1.

Nobina har som målsättning att dela ut 75 procent av resultatet före skatt.

På nuvarande utdelningsprognoser kommer direktavkastningen i aktien att för de närmaste åren uppgå till 5,9 procent respektive 6,8 procent.

Den förväntat höga direktavkastningen är fortfarande en av de stora lockelserna i Nobina-aktien.

Bolaget har dessutom bra fart i sin verksamhet och tillväxten hittills under räkenskapsåret 2016/2017 är nära 10 procent.

Att värderingen framöver ser attraktiv ut trots antaganden om en betydligt lägre tillväxt än dagens är betryggande. Det borde finnas utrymme för positiva överraskningar på översta raden.

Nobinas höga skuldsättning och räntekänslighet är däremot ett klart minus. Den medvind som funnits på räntesidan riskerar nu att vända till motvind.

Sammantaget tycker vi ändå att fördelarna väger över i Nobina. Bra tillväxt, stark marknadsposition, generösa utdelningar, rimlig värdering, konjunkturstabila intäkter för att nämna några.

Vi behåller därför vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 53,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -