Doro står inför vändning

Börs Fjolåret var ett förlorat år för Doro, men 2017 blir bättre. Värderingen på p/e 12 lockar.

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre människor i samhället gynnar Doro, som bland annat säljer äldreanpassade telefoner. Det kan handla om avskalade telefoner med stora knappar och hög ljudnivå.

Genom dotterbolaget Doro Care erbjuder bolaget dessutom trygghetslarm för äldre och funktionshindrade personer.

Bolaget har varit mycket framgångsrikt. På senare år har omsättningen ökat med i snitt 25 procent per år under perioden 2010-2015. Tittar man emellertid på aktiens utveckling de senaste 12 månaderna, så talar nedgången på 25 procent om en mer dämpad utveckling under 2016.

Problemen började redan i första kvartalet ifjol, när upphandlingsprocessen av Doro Cares ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende trygghetslarm och larmmottagning blev överklagad.

I väntan på ett avgörande avvaktade kommunerna med nya upphandlingar, vilket inte bara hade en negativ effekt på försäljningen utan framförallt på lönsamheten. Processen blev så utdragen att Doro tvingades vinstvarna och sänka sin helårsprognos vid två tillfällen.

Det var först i mitten av oktober som ett nytt ramavtal med SKL kunde tecknas. Försäljningen av nya kontrakt väntas återkomma i början av 2017. I samband med presentationen av bokslutskommunikén uppgav den nya vd:n Robert Puskaric att så också verkar bli fallet. Det var första rapporten som presenterades av honom sedan han tog över efter Jérôme Arnaud i december.

Förseningen inom Doro Care till trots, ökade omsättningen för helåret 2016 med 7 procent till knappt 2 miljarder kronor. Där ingår dock förvärvseffekter som uppskattningsvis bidrog med cirka 4 procentenheter relaterade till uppköpet av norska Trygghetssentralen. Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader på 30 Mkr och uppgick till 48 Mkr, vilket var betydligt lägre än de 95 Mkr året innan.

Positivt är att återkommande intäkter inom Doro Care ökat med 138 procent det senaste året. I slutet av december hade Doro Care cirka 118 000 abonnenter, en ökning med över 40 procent jämfört med 2015.

Den gamla kärnverksamheten, mobiltelefoner till äldre, fortsatte att leverera under 2016 även om fjärde kvartalet visade en lägre försäljning jämfört med samma period året innan. Det berodde dock på exceptionellt höga siffror under fjärde kvartalet 2015.

Smartphone-penetrationen har tagit ytterligare ett steg framåt under 2016 och stod för 19 procent av Doros mobilförsäljning (14). Vid slutet av 2016 var bolagets orderbok nästan 60 procent högre än vid samma tidpunkt året innan.

Den finansiella ställningen är stark, med en soliditet på 40 procent. Vi ser det som ett tecken av tillförsikt att styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie, den första utdelningen sedan 2014. Utöver det finns det utrymme för tilläggsförvärv, även om vi tror att den nya ledningen initialt kommer att fokusera på den befintliga verksamheten.

Tillförsikt märks även i ledningens kommentarer kring utsikterna för 2017. Förutom signalerna om en bättring inom Doro Care, så ser trenden för bruttomarginalen uppmuntrande ut. Förvärvet av Trygghetssentralen och satsningar för att stärka produktportföljen ledde till en ökning av bruttomarginalen till 42 procent i det fjärde kvartalet (38,5). Det bådar gott för framtiden.

Börjar det lossna inom Doro Care så borde en omsättningstillväxt på 10 procent under 2017 vara åt det konservativa hållet. Omsättningen landar i det fallet på omkring 2 150 Mkr.

Med en någorlunda okej hävstång på volymökningen bör ett rörelseresultat kring 140 Mkr och en vinst per aktie på 4,30 kronor vara realistiskt. Det ger en värdering till p/e 12 vilket är lockande. Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
DORO Köp 51,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -