2017 kan bli ett tillväxtår för Capio

Aktieanalys Ledningen för Capio har inte legat på latsidan. Senare delen av 2016 och under inledningen på detta har präglats av förvärv. Mer är att vänta, vilket bidrar till positiv vinstutveckling, inte minst i takt med att synergier och effektiviseringar får genomslag.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 10  den 6 mars. Läs mer om Börsveckan.

När Capio stängde böckerna för fjolåret så fanns skäl för vd Thomas Berglund att vara nöjd. Bolaget har haft som mål att öka produktiviteten och det är precis vad som uppnåddes.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) ökade med 9 procent för helåret, trots ett svagt fjärde kvartal (som fick aktien på fall). Så uppenbarligen var det inte allt som gick i bolagets väg.

Pristrycket i marknaden består vilket motverkade produktivitetsförbättringarna något (om än att bruttomarginalen totalt sett steg) samtidigt som den franska verksamheten hade en del problem med mindre strejker samt hade en lägre årlig ersättning från staten än väntat.

Sammantaget var det ändå en hygglig lönsamhetsutveckling. Tillväxten var det dock sämre ställt med. Organiskt så ökade omsättningen med 3,3 procent under helåret 2016 och totalt ökade omsättningen med 4,3 procent.

Under fjärde kvartalet isolerat så ökade dock tempot och tillväxttakten landade på 6,1 procent trots en lägre organisk tillväxttakt på 2,9 procent. Förklaringen var ett ökat förvärvstempo, och mer av den varan förväntas under innevarande år. Det är goda nyheter då just detta har varit lite av en svag punkt för bolaget under fjolåret.

Nu är förvisso Capio inte något typiskt  ”tillväxtcase”. Likväl så är det så att en del av intresset för aktien har handlat om förmågan att förvärva och/eller bygga upp nya verksamheter inom ramen för dess beprövade modell för att driva vårdinrättningar där den operationella risken är låg. Och med en nettoskuld som sakta minskar i relation till rörelseresultatet så ökar också Capios finansiella svängrum att genomföra fler transaktioner.

Så kanske är bokslutets besked om att förvärvsaktiveterna förväntas fortsätta en punkt som kan bidra till att vända det svaga sentimentet kring aktien. Kursutvecklingen de senaste 12 månaderna har varit väsentligt sämre än index nämligen.

Med en svag kursutveckling har redan låga värderingsmultiplar blivit än mer attraktiva. Konsensusprognoserna pekar mot en vinst per aktie under innevarande år på drygt 3,3 kronor och 3,8 kronor för 2018. Till aktiekursen 45 kronor motsvarar det ett p/e-tal på 13,3 för innevarande år och 11,6 för 2018.

Prognosen bygger på en svagt stigande lönsamhetstrend med en rörelsemarginal som ökar till 4,2 procent (4,0) och en omsättning som ökar med 7,7 procent. Justerat för bolagets nettoskuld, som vid årsskiftet uppgick till 2,7 gånger rörelseresultatet före avskrivningar, värderas rörelsen till 8 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) och drygt 14,4 gånger rörelseresultatet (EBIT).

Direktavkastningen är låg, på 2,5 procent, men det är också värderingen. Förväntningarna är lågt ställda efter den svaga avslutningen på 2016 och det kan vara ett bra läge att kliva på aktien. Nu har det varit fel profil på Capio under 2016 då mer cykliska bolag gått riktigt bra, men det finns fina långsiktiga kvaliteter i detta välskötta bolag.

Köprådet upprepas, med hopp om bättre kursutveckling i år än i fjol.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -