En klädaktie att hålla sig undan

Aktieanalys. Kunderna sviker MQ och resultaten dyker. Bolagets halvårsrapport var ingen rolig läsning. Aktien värderas lågt men trenden är också oroväckande svag.

Klädkedjan MQ Holding bjöd aktieägarna på rejält bistra besked när bolaget på fredagsmorgonen presenterade utfallet i sitt andra kvartal, perioden december till februari. I jämförbara butiker föll omsättningen med hela 11 procent. Det är klart sämre än marknaden i stort som enligt HUI:s statistik backade med 6,4 procent i perioden.

Precis som tidigare kvartal är det i MQ-kedjan som det stora tappet sker. MQ-butikerna rapporterar en jämförbar försäljningsutveckling på -11,7 procent medan Joy-kedjan noterade en nedgång på 5,3 procent.

Det kraftiga tappet i MQ-kedjan förklaras av bolaget med låga ingående varulager och förändringar i sortimentet som påverkat negativt. Det är bland annat införandet av ett nytt eget varumärke som skapat ett glapp under några veckor. Bruttomarginalen i MQ-kedjan förbättrades något i kvartalet men rörelseresultatet mer än halverades jämfört med samma kvartal året innan.

Joy-kedjan har utvecklats något bättre än den underliggande marknaden. I jämförbara butiker föll omsättningen med 5,3 procent i kvartalet. Till skillnad från MQ-kedjan har dock bruttomarginalen försämrats kraftigt i Joy. Den föll till 52,7 procent från 59,6 året innan. Enligt bolaget förklaras tappet av ökade reabehov till följd av problem med varuförsörjningen. Det är en konflikt i Göteborgs hamn som lett till förseningar i varuflödet.

Joy-kedjan har också infört externa varumärken vilket påverkar bruttomarginalen negtivt. Enligt MQ-ledningen är dock den effekten relativt liten. Rörelseresultatet i Joy-kedjan föll i kvartalet till -14 Mkr från -7 Mkr för ett år sedan.

Sammantaget rapporterade MQ Holding således ett rörelseresultat på -4 Mkr för det andra kvartalet. Enligt databasen Factset hade de analytiker som bevakar bolaget i snitt väntat sig ett resultat på 6 Mkr. Resultatmissen förklaras huvudsakligen av en klart sämre försäljning än väntat. Bruttomarginalen landade ganska precis som väntat.

Onlineförsäljningen ingår i respektive kedjas rapporterade försäljning. MQ avslöjar inte några detaljer kring sin e-handel men vd Christina Ståhl medgav på fredagen att den överlag inte utvecklats i den takt bolaget hade önskat. Hon ville på fredagen inte säga huruvida onlineförsäljningen faktiskt ökade i det andra kvartalet. Det är dock den del av MQ som utvecklas bäst även om den fortfarande inte är tillräckligt stor för att hålla emot nedgången i de fysiska butikerna.

Det gäller överlag inom detaljhandeln att det är inom e-handel nästan all tillväxt finns. Det är också där MQ kommer att fortsätta satsa framöver. Christina Ståhl ville på fredagen inte slå fast att vissa butiker kommer att behöva stängas. Hon konstaterade dock att butiksnätet ses över och att utvecklingen i det gångna kvartalet var sådan att ledningen är redo att agera snabbt om trenden håller i sig.

Tvärdykningen i det andra kvartalet följer dock på ett betydligt mindre dramatiskt första kvartal. MQ-ledningen vill därför inte agera i panik. Bolaget har överlag korta hyresavtal när det gäller de butiker där det finns tveksamheter.

Det dramatiska säljtappet i andra kvartalet fick MQ-aktien på fall efter rapporten. Kursen har gått kräftgång i drygt två år men bara sedan november i fjol har den nästan halverats. Analytikerna har successivt fått skruva ned sina vinstprognoser för de kommande åren.

Före fredagens halvårsrapport var snittprognosen för vinst per aktie innevarande räkenskapsår enligt databasen Factset 2,52 kronor. På rullande tolv månader är vinsten 2,14 kronor så det skulle krävas en klar uppryckning de kommande två kvartalen för att nå dit.

För nästkommande räkenskapsår ligger snittprognosen på 2,63 kronor och året därpå 2,47 kronor. På dagens kursnivåer innebär de prognoserna p/e-tal på 6,5 respektive 6,9 för de kommande åren.

Utdelningen för innevarande räkenskapsår väntas uppgå till 1,43 kronor vilket skulle ge en direktavkastning på 8,4 procent. För de kommande åren ger prognoserna direktavkastningar på 8,5 procent respektive 8,0 procent.

Får MQ Holding grepp om situationen och kan leverera resultat i linje med de nuvarande vinstprognoserna ser värderingen onekligen attraktiv ut. Det är dock högst osäkert. Förändringens vindar tycks ha nått stormstyrka i klädhandeln och MQ har de senaste kvartalen framstått som en klar förlorare i branschens omstöpning.

Bolaget har följt den gängse planen för butikskedjor när det gäller att kombinera online och fysiska butiker och gjort det bättre och mer långtgående än de flesta. Ändå är onlinedelen inte i närheten av att kunna kompensera för det tapp som sker i butiksnätet. Kostnadskontrollen är föredömlig men inte heller det hjälper när kunderna sviker.

Den gamla regeln att man ska köpa när blodet flyter på gatorna aktualiseras verkligen när det gäller MQ-aktien i dagsläget. Halvårsrapporten skapar smärre panik i ägarleden och bolaget värderas i skrivande stund till en tredjedel av försäljningen och till 56 procent av eget kapital.

Regeln om fallande knivar gäller å andra sidan också och vi har svårt att känna köpsuget när det gäller MQ Holding. Aktien har sett billig ut en längre tid men det har varit rätt att hålla sig undan.

Alla aktörer kommer inte att bli vinnare i klädbranschens omstöpning och i dagsläget har MQ Holding en hel del att bevisa för att övertyga oss om att framtiden ser ljus ut. Vi behåller en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Neutral 17,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -