Barnförsäkring - svårt men viktigt

Privatekonomi Allt fler väljer att teckna en barnförsäkring. Ännu fler tycker att det är för krångligt.

Antalet barnförsäkringar i Sverige har ökat med drygt 60 procent de senaste tio åren, en positiv utveckling säger Sharon Lavie, privatekonomi på Ikano Bank.

"Barnförsäkring är en av de försäkringar som jag tycker är allra viktigast att teckna. En barnförsäkring täcker för sjukdomar och olyckor och som kan underlätta ekonomiskt för barnen och föräldrarna här och nu men även i framtiden".

Sharon Lavie

Med en barnförsäkring kan du exempelvis få kompensation för dagar du behöver ta ledigt för att ta hand om ditt sjuka barn om det hamnar på sjukhus eller en engångssumma för olika diagnoser.

"Barn som på grund av handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan då även ge ett extra ekonomiskt stöd för ekonomisk invaliditet till barnet", säger Sharon Lavie.

Skulle ditt barn bli så allvarligt sjukt eller funktionsnedsatt att det inte kan jobba alls kan barnet få som mest 9 290 kronor i månaden i sjukersättning från Försäkringskassan, något lägre innan 30 årsåldern, om barnet aldrig hunnit börja jobba.

Men med en barnförsäkring kan ditt barn få bättre ekonomiska möjligheter under resten av livet.

”Vid allvarlig sjukdom eller olycka kan ersättning uppgå till upp till 300 procent av försäkringsbeloppet vilket kan bli upp till omkring 7 500 000 kronor för medicinsk invaliditet och dessutom flera miljoner i ersättning för ekonomisk invaliditet, ersättning för inkomstbortfall”, säger Sharon Lavie.

Och som förälder kan försäkringen fördubbla din inkomst exempelvis om du har rätt till ersättning för vård av ditt barn.

Vårdbidraget från försäkringskassan är max 9 479 kronor per månad, vissa försäkringar ger dig 9 500 kronor extra under hela vårdnadstiden.

Hamnar ditt barn på sjukhus har du rätt till vab, vård av barn, som är 80 procent av din lön, upp till en inkomst på 28 438 kronor, med ett maxbelopp på 1019 kronor per dag före skatt. En barnförsäkring kan ge dig ett tillskott på 600 kronor per dag under tiden som ditt barn är inlagt på sjukhus.

Dessutom kan du få ersättning för hjälpmedel och vårdkostnader som kanske inte ersätts eller täcks helt av Försäkringskassan.

Många upplever att det är svårt att jämföra vad som skiljer olika försäkringar åt. Faktum är att just familjeförsäkringar är ett av de områden som svenska konsumenter tycker är allra svårast att förstå sig på, enligt Konsumentverket.

”Barnförsäkringar är komplicerade försäkringsprodukter med ett skydd för både barnet och föräldrarna och vid både sjukdom och olycksfall”, säger Lisa Halvorsen, jurist på jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, och tillägger:

”Att alla barnförsäkringarna också har undantag eller en begränsad ersättning för vissa sjukdomar kan vara svårt att sätta sig in i”.

Medfödda sjukdomar exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi är ofta helt undantagna. Det är även vanligt med begränsningar i ersättning för psykisk sjukdom.

Enligt Lisa Halvorsen är det allra viktigaste att teckna barnförsäkringen tidigt eftersom barnförsäkringen inte täcker diagnoser och sjukdomar som fanns innan tecknandet.

”Även om man haft en gravidförsäkring som ger ett begränsat skydd i sex månader för barnet ska man teckna en barnförsäkring så snabbt som möjligt efter att barnet fötts”.

När du ska välja försäkring ska du titta på de viktigaste ersättningsmomenten som enligt Lisa Halvorsen är följande:

Vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet)

Vid bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)

När barnet får vissa allvarliga diagnoser

Till förälder som beviljats vårdbidrag och till äldre barn vid sjukskrivning

En barnförsäkring gäller till och med att barnet är 25 år hos de flesta försäkringsbolag, och till och med 30 år hos vissa försäkringsbolag. Men många föräldrar känner sig osäkra på om de bör ha kvar barnförsäkringen efter 18-årsdagen. Enligt Lisa Halvorsen är svaret självklart:

”En barnförsäkring är det bästa försäkringsskyddet för sjukdom och olycksfall som finns på marknaden dvs mer omfattande än en vuxen sjuk- och olycksfallsförsäkring. Har man möjlighet att ha kvar barnförsäkringen så ska man ha det så länge som det går”, säger hon och tillägger:

”Men hur länge man som förälder ska betala för försäkringen får vara upp till var och en. I en del fall börjar de vuxna barnen att betala när de blir myndiga eller efter att de flyttat hemifrån och i en del fall fortsätter föräldern att betala under hela tiden”.

Beroende på hur stort försäkringsbelopp du väljer och hos vilket bolag varierar priset kraftigt, allt mellan 65 -till 260 kronor per månad.

En familj med två barn får betala mellan 39 000 och 155 850 kronor för hela perioden om 25 år per barn, om man räknar med att avgiften inte höjs vilket den kan göra.

En familj med fyra barn får betala mellan 78 000 och 311 700 kronor för hela perioden, det är mycket pengar, men här gäller det att sätta kostnaden för premien i relation till kostnaden för en oväntad olycka eller livslång sjukdom.

Storleken på försäkringsbeloppet är av stor betydelse för vad försäkringen kostar men också avgörande för vad du får för pengarna.

”Ett högre belopp ger högre ersättning i de viktigaste momenten medicinsk och ekonomisk invaliditet och påverkar ofta även diagnosersättning. Om man har möjlighet kan det vara bra att välja ett högre försäkringsbelopp och sedan sänka detta om det blir för dyrt”, säger Lisa Halvorsen.

Barnförsäkring

Med en gruppförsäkring, som du kan teckna om du exempelvis är medlem i ett fackförbund, kan du hos en del bolag komma undan lite billigare med ett belopp för familjens samtliga barn. I vissa fall är antalet barn begränsat, i andra kan de vara hur många som helst.

Ta hjälp av barnförsäkringsjämförelsen på oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Deras barnförsäkringsjämförelse redovisar premien för ett nyfött barn för både individuella barnförsäkringar och för gruppförsäkringar.

Vill du ha koll på vad som händer inom privatekonomi. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på Youtube.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -