Fler investeringsmöjligheter för en bättre och hållbar framtid

Annons Världen står inför en stor utmaning med att på ett hållbart sätt tillfredsställa de behov vi har idag utan att äventyra framtida generationers behov och möjligheter. Global Impact är en ny aktiefond som fokuserar på att investera i bolag som med sin verksamhet bidrar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

2015 fastslog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som består av de 17 globala målen för en hållbar utveckling. Detta medför krav på aktiva aktörer i samhället och hur de ska agera i linje med dessa.

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster har därtill ökat, inte minst bland investerare och småsparare. Dagens investerare och småsparare vill kunna erhålla avkastning samtidigt som de är med och bidrar till en bättre och hållbar värld. Det är därmed viktigt att denna efterfrågan bemöts och lever upp till de förväntningar som marknaden har.

För att vara med och möta upp detta behov lanserar Swedbank Robur aktiefonden Global Impact. Fonden förvaltas av David Stenlund och Johan Eriksson som tillsammans med hållbarhetsteamet på Swedbank Robur har tagit fram en analys- och investeringsstrategi för att hitta bolag som agerar i linje med FN:s 17 globala mål.

Johan Eriksson och David Stenlund

– Det är en vinnande strategi att identifiera de bolag som kommer att bidra till att uppnå FN:s globala mål. Vi tror att hållbarhet och avkastning kommer att gå hand i hand framöver, berättar fondens förvaltare David Stenlund.

Global Impact investerar endast i bolag som med sin verksamhet verkar för att uppfylla FN:s 17 globala mål. Bolag ska därmed genom deras produkter och tjänster bidra till en bättre värld. Portföljen kommer att bestå av 50–150 aktier utspridda världen över. Även investeringar i bolag på tillväxtmarknader som bidrar till en hållbar utveckling inkluderas i portföljen. 

De krav som ställs på bolagen är att de ska

- Bedriva verksamhet som bevarar miljön och artrikedomen på land och i hav.
- Bedriva verksamhet som tar fram teknologier för en klimatomställning.

- Bedriva verksamhet som främjar en god hälsa och hygien.

När du placerar dina sparpengar i fonden Global Impact, kan du göra skillnad på riktigt.

Läs mer om Global Impact här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på www.swedbankrobur.se.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -