Köpvärda fonder i sommar

Köptips Det är halvtid på världens börser och det har varit svängigt med en del geopolitisk oro skapad av president Trump. Placera ser med tillförsikt fram emot andra halvlek och genomför ett fondbyte inför sommaren.

Fondåret 2018 har bjudit på många överraskningar och ganska tvära kast. Globalt aktieindex har avkastat 8 procent i svenska kronor. Det är mer än Stockholmsbörsens 3-procentiga uppgång inklusive utdelningar.

Men det är lätt att förledas. Kronans kräftgång mot den amerikanska dollarn stökar till det. Mätt i svenska kronor har det flesta större aktieregioner landat på plusavkastning första halvåret. Då ska man tänka på att den amerikanska dollarn har stärkt med nästan 10 procent mot kronan i år. Stora delar av avkastningen för utländska fondplaceringar kommer därmed från valutaeffekter och inte av en underliggande positiv avkastning.

Den senaste månaden har flera av de globala börserna hamnat i negativt territorium. USA-börserna är det lysande undantaget. I frånvaro av bolagsrapporter, har centralbanker och president Trump med fortsatt handelsoro varit i fokus. Makrostatstiken har varit blandad och mindre övertygande. Samtidigt har flera globala investerare börjat överge både Europa och tillväxtmarknaderna till fördel för amerikanska placeringar.

Det fortsatt sura börsklimatet påverkar Placeras strateg Pekka Kääntä, som har svårt att se riktiga triggers för aktiemarknaden i närtid. Så inför sommaren sänks aktiedelen från 45 procent aktier till låga 40 procent aktier. För den som vill förkovra sig mer i Pekkas resonemang hänvisar jag till hans marknadssyn för sommaren.

Jag passar på att göra ett fondbyte inför sommaren och tar ut långköraren Storebrand Global Multifaktor och tar in den aktivt förvaltade Spetsfonden MS INVF Global Opportunity.

Fonden förvaltas sedan 2010 av Kristian Heugh som till sin hjälp har Morgan Stanley Investment Managements globala tillväxtmarknadsteam. De har lyckats bra historiskt att leverera en bra riskjusterad avkastning. Fonden hör hemma i fondkategorin globala tillväxtbolag.

Kristian Heugh

Investeringsprocessen består av en grundlig aktieanalys. Fokus är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell.

Bolagets värdering är central i processen. De ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god tillväxt för kassaflödet. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i bolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Fonden har en koncentrerad portfölj på totalt 32 innehav. Och en tydlig lutning mot stora tillväxtbolag som utgör 83 procent. Medelstora bolag har en andel på 16 procent. Den globala spridningen är tydlig och man letar även investeringar på tillväxtmarknader som utgör knappt en tredje del av fondens investeringar. Amerikanska bolag väger 46 procent följt av kinesiska bolag med 23 procent.

De två största sektorerna fonden investerat i är cykliska konsumentbolag på en tredje del och teknikbolag på 23 procent. Man tar gärna stora bett i de bolag man tror på de fem största innehaven utgör drygt 32 procent.

Kristian Heugh har lyckats riktigt bra med förvaltningen och fonden har avkastat 83 procent de senaste tre åren – betydligt mer än kategorisnittet för likande fonder som avkastat 32 procent. Fonden har även utklassat globalt aktieindex. Även i år har fonden avkastat mer än kategorisnittet. Den har belönats med fem stjärnor av Morningstar.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder och globalt aktieindex vid fortsatt oro och lite stökigare börsklimat.

För den som vill ha lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

I medelrisksegmentet finns Sensor Sverige Select, indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix och den aktivt förvaltade blandfonden Carnegie Strategifond.

Lågriskfonderna utgörs av lågriskhedgefonden Atlant Stability och räntefonden Spiltan räntefond Sverige. Båda har klarat de senaste månadernas oro bra med små men stabila kursuppgångar.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som tror att aktiemarknaderna har mer att ge och vill ta mer risk hänvisar vi till våra fem fonder inom hög och högre risk segmenten.

HÖGST RISK

Basfond

Länsförsäkringar Japan indexnära: Den följer de 320 största bolagen som ingår MSCI Japan index. Andelen stora bolag är knappt 93 procent och medelstora bolag utgör 7 procent. Bolagen i fonden har i genomsnitt ett börsvärde på 83 miljarder kronor.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity ADet är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

Handelsbanken Amerika Småbolag: Förvaltarna letar små och medelstora amerikanska bolag utifrån ett antal långsiktiga teman.

Handelsbanken Nordiska Småbolag: En nordisk småbolagsfond som avkastat betydligt bättre än index och fondkategorin de senaste åren.

Swedbank Robur Ny teknik: investerar i innovativa bolag inom sektorerna teknologi, media, telekom och hälsovård. Fonden placerar minst 70 procent i små- och medelstora bolag i Norden. Små- och medelstora innovationsdrivna bolag ger möjligheter att öka bolagens vinster snabbare än ekonomin som helhet.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant Stability: Fonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Juliutgåvan av Placeras Strategidokument

Ta det försiktigt i sommar

Placeras elva köpvärda aktier

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Global Opportunity A Köp 691,70 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 120,43 -
Köp 855,13 -
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 119,50 -
Swedbank Robur Ny Teknik A Köp 858,01 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 271,15 -
Sensor Sverige Select A Köp 240,27 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 264,64 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 121,63 -
Atlant Stability Köp 1 361,22 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -