Är din rådgivare oberoende?

Privatekonomi: Hur väl fungerar den oberoende investeringsrådgivningen efter att Mifid2 infördes och vilka bolag finns som är oberoende. Det har Placera tagit reda på.

Jag får ibland mejl från läsare som på olika vis önskar hjälp med sitt sparande och placeringar. Några vill ha råd kring sparande till barnen, andra befinner sig i livet där de ska gå från jobb till pension och vill ha hjälp med en genomlysning av det samlade pensionsinnehavet.

Oavsett anledning så är efterfrågan av individuell rådgivning stor, något som oseriösa aktörer utnyttjat under alldeles för lång tid. Många är helt okej med att betala för att få hjälp med sina investeringar, men det handlar om transparens. Man vill vara säker på att de råd man får passar ens individuella behov och inte det som säljaren tjänar bäst på.

Nya regler ska göra det lättare. Den 1 september infördes till exempel en efterlängtad regel om stopp för muntlig telefonförsäljning. Ett företag som vill sälja något måste från och med nu få skriftlig bekräftelse på att kunden accepterar erbjudandet.

Och provisionsförbudet i Mifid2 gör att den som vill kalla sig oberoende inte längre får ta emot provisioner från företag vars produkter man lämnar råd om. Det beror på att kunderna måste kunna lita på att den som säger sig vara oberoende rådgivare faktiskt är det.

Om någon tar emot provisioner så är man inte helt oberoende eftersom man då får betalt från någon annan för att sälja en viss produkt.

Vidare ska en oberoende rådgivare lämna rådgivning på oberoende grund och får inte rekommendera eller lämna råd om egna eller närstående företagsprodukter.

Något som exempelvis pensionsjätten Söderberg och Partners gör. Bolaget rekommenderar ofta sina kunder de egna Proaktivfonderna med avgifter på omkring 2,4 procent. Det är högt över snittet för aktivt förvaltade aktiefonder i branschen som ligger på runt 1,6 procent.

I ett långsiktigt sparande på runt 30 år innebär en fondavgift på 2,4 procent att nära hälften av det sparade kapitalet försvinner i avgifter.

Proaktivfonderna hette tidigare Trygghetsfonder. Men efter massiv kritik tvingade senare Konsumentverket Söderberg och Partners att byta namn på fonderna eftersom de inte anses vara särskilt trygga för spararna. Har fonden en hög avgift, bör det kompenseras med en hög avkastning till en så låg risk som möjligt, så var inte fallet här.

Det krävs ett tillstånd från Finansinspektionen, FI, för att få lämna råd om finansiella placeringar men det finns inget särskilt tillstånd som är kopplat till oberoendekriteriet, utan det styrs av om institutet uppfyller lagkraven för oberoende rådgivning enligt Mifid2.

De kartläggningar som FI genomfört under våren och sommaren 2018 visar att ett tiotal bolag själva uppger att de är oberoende.

"Våra slutsatser är baserade på bolagens egna svar och utifrån dessa kan de klassificeras som oberoende. Syftet med kartläggningen har dock inte varit att granska att de i praktiken verkligen uppfyller oberoendekriteriet enligt Mifid 2", säger Peter Svensson på Finansinspektionen.

Peter Svensson 

Men han poängterar att det inte kan uteslutas att sådana tillsynsåtgärder kan komma att genomföras vid ett senare tillfälle.

Söderberg och Partners med affärsområdet Special Clients, är ett av de bolag som svarat Finansinspektionen att det sedan införandet av Mifid2 är oberoende. Special Clients, även kallat private banking, vänder sig mot bolagets mest förmögna kunder.

Det betyder att pensionsjätten slutat rekommendera sina egna fonder i rådgivningssituationer till vissa av sina kunder, övriga kan alltså fortsatt bli rekommenderade bolagets egna dyra fonder.

”Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda koncernfonder inom vår tjänstepensionsaffär, vilket vi tror att våra kunder uppskattar”, säger Charlotte Näsström Morén på Söderberg och Partners.

Småspararguiden, som hjälper småsparare med oberoende rådgivning, berättar för Placera att de sparare de träffar brukar bli rekommenderade en diskretionär förvaltning i depå eller ISK där Söderberg tar ett arvode ovanpå fonderna.

Priset brukar ligga runt 1 - 1,5 procent utöver fondernas avgifter. Det betyder att om fonden kostar 2,4 procent, får du betala totalt omkring 4 procent totalt i avgifter.

Sparare inom pensionskonceptet, exempelvis tjänstepension via företaget, får via arbetsgivaren ett annat upplägg där Söderberg tar ut avgifter på premierna eller på kapitalet. Exempelvis 1 - 6 procent av premien.

Det finns flera brister inom Mifid2 som gör att kunder lätt kan bli vilseledda.

"Generellt så kan det vara svårt för konsumenter att skilja på oberoende rådgivning utan provisioner, och provisionsdriven rådgivning”, säger Stefan Thelenius, pensionsexpert på Konsumenternas.

Stefan Thelenius

Han får medhåll av Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden.

”Oberoende rådgivning som betalas direkt av konsumenten till rådgivaren är momspliktig, medan avgifter för finansiella produkter och konton däremot är momsfria. I situationer där rådgivningen är gratis men rådgivaren istället får sin intjäning indirekt genom provisioner så blir det ingen moms. Därmed uppstår snedvriden konkurrens som gynnas modeller med skeva incitament och provisioner”.

Patrick Siegbahn

Han anser att det ofta blir dyrt och onödigt att få rådgivning vid ett tillfälle och sedan betala för det med en löpande avgift i procent. Han har ett annat förslag.

"Modellen som vi skulle vilja se att branschen använder är att ta betalt per timme".

Följande bolag har svarat att de erbjuder en oberoende eller till övervägande del oberoende investeringsrådgivning enligt Mifid 2.

Alfa Invest AB

Adelca AB

Burenstam & Partners AB

FPJ Asset Management AB

Günter & Wikberg Kapitalförvaltning AB

Linné Kapitalförvaltning AB

Söderberg & Partners AB, (Affärsområdet Special Clients)

Nord Fondkommission AB

Fundler AB (Autorådgivare)

Opti AB (Autorådgivare)

Advinans AB (Autorådgivare)

Källa: Finansinspektionen, 6/9-18

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -