Evighetsportföljens extrema år

Börs Inget av de fyra tillgångsslagen i evighetsportföljen gick på plus 2018. Det har aldrig tidigare hänt.

Totalt sett backade evighetsportföljen med 2,7 procent mätt i amerikanska dollar under 2018. Senast portföljen gick ner var 2015, då backade den med 3,1 procent. Den största nedgången hittills upplevde portföljen 1981, då den föll med 4,2 procent.

Sedan 1972, vilket var första helåret då dollarn släppt kopplingen till guldet, har evighetsportföljen bara minskat i värde fem år. Tre av dessa har varit under de senaste tio åren. Inte ens under finanskrisen 2008 backade portföljen.

Evighetsportföljen klarade även av att tackla IT-kraschen i början av 2000-talet. Att inte något av tillgångsslagen gick på plus 2018 har aldrig hänt under portföljens livstid.

Normalt brukar en nedgång i ett av tillgångsslagen kompensera genom en uppgång i någon eller några av de andra. Det som är negativ för ett tillgångsslag brukar vara positivt för andra. Det skapar vanligen stabilitet i portföljen oavsett vad som händer på marknaderna.

Evighetsportföljen utvecklades av Harry Browne som var politiker, finansrådgivare och författare. Han utvecklade evighetsportföljen i första hand som en investeringsstrategi för sin egen pensionsportfölj.

Harry Browne

Han ville utveckla en enkel metod som skulle ge avkastning i alla typer av marknader. Själv valde han att dela upp konjunkturcykeln i de fyra delarna: uppgång, nedgång, inflation och deflation. Utifrån dessa fyra investerade han 25 procent av kapitalet i vardera aktier, guld, statsobligationer med lång löptid och statsobligationer med kort löptid.  

I uppgångsfasen är aktier bästa valet. I nedgångsfaser är statsobligationer med kort löptid säkrast. I tider med hög inflation brukar guldet hålla emot bäst och i deflationstider brukar det vara bäst att äga långa statsobligationer.

Sedan 1972 har portföljen backat med som mest 4,2 procent. Den största uppgången hade portföljen 1979, då den steg med hela 39 procent främst till följd av att guldpriset steg med 126 procent det året.

I genomsnitt har evighetsportföljen avkastat 8,7 procent per år sedan 1972 i amerikanska dollar. Den har hittills aldrig uppvisat negativ avkastning under två år i följd.

Den som bara hade valt att äga ett amerikanskt aktieindex hade under samma period haft en årlig avkastning med i genomsnitt 11 procent.

Det hade dock varit till betydligt högre volatilitet. Enbart guld hade gett en årlig avkastning på 10 procent, enbart långa statsobligationer hade gett en avkastning på 8 procent per år och korta statsobligationer hade avkastat 6 procent per år i genomsnitt.

Vid större börsfall är det vanligen statsobligationsdelen som parerar fallet bäst. Vid uppgångar är det också den som bromsar avkastningen.

Det positiva med evighetsportföljen är att man minimerar volatiliteten i portföljen. Priset för detta är helt enkelt lite lägre avkastning, men ger i gengäld en lite lugnare nattsömn.

Här kan du läsa mer om evighetsportföljen.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, och på Twitter

År Aktier Guld Långa obligationer Korta obligationer Total avkastning
2018 -5,4% -2% -4% 0% -2,7%
2017 21% 12% 9% 0% 10,4%
2016 14% 7% 0% 1% 5,3%
2015 1% -11% -3% 0% -3,1%
2014 15% -4% 27% 0% 9,5%
2013 29% -29% -12% 0% -3,0%
2012 14% 4% 4% 0% 5,6%
2011 1% 10% 35% 1% 11,9%
2010 13% 26% 9% 2% 12,7%
2009 23% 24% -20% 1% 7,0%
2008 -36% 2% 32% 6% 1,0%
2007 5% 32% 10% 7% 13,6%
2006 14% 19% 1% 4% 9,4%
2005 5% 20% 8% 2% 8,8%
2004 11% 5% 10% 1% 6,5%
2003 24% 19% 4% 3% 12,5%
2002 -22% 25% 17% 8% 6,8%
2001 -10% 0% 4% 8% 0,6%
2000 -9% -6% 20% 9% 3,5%
1999 21% 0% -9% 2% 3,6%
1998 28% -1% 13% 7% 11,8%
1997 33% -22% 14% 6% 7,9%
1996 21% -5% -1% 4% 4,8%
1995 37% 1% 30% 12% 20,0%
1994 1% -3% -7% -1% -2,4%
1993 10% 17% 17% 6% 12,7%
1992 10% -6% 7% 7% 4,4%
1991 34% -10% 17% 10% 13,0%
1990 -6% -2% 6% 9% 1,6%
1989 29% -3% 18% 8% 13,0%
1988 18% -16% 9% 6% 4,3%
1987 2% 22% -3% 6% 6,4%
1986 16% 21% 24% 12% 18,1%
1985 32% 5% 31% 13% 20,2%
1984 4% -20% 15% 13% 3,1%
1983 22% -17% 0% 8% 3,5%
1982 21% 15% 40% 19% 23,6%
1981 -4% -33% 2% 19% -4,2%
1980 32% 15% -4% 14% 14,2%
1979 23% 126% -2% 10% 39,3%
1978 7% 37% -2% 5% 11,9%
1977 -4% 22% -1% 3% 5,1%
1976 27% -5% 17% 9% 11,8%
1975 38% -28% 9% 8% 6,8%
1974 -27% 72% 4% 9% 14,4%
1973 -18% 71% -1% 6% 14,3%
1972 17% 49% 5% 4% 18,6%
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -