Placeras tre blandfondsfavoriter

Fondanalys Efter tre månaders stark börsuppgång är börsen på väg mot en ny rekordnotering. För den som vill minska risken i sitt sparande har Placera analyserat utbudet av bra blandfonder, och hittat tre med olika risknivåer.

Intresset för blandfonder har varit stort de senaste åren. Under fjolåret var nettoinflödet till blandfonder 25 miljarder kronor, enligt Fondbolagens förening. Det motsvarade 46 procent av svenskarnas nettosparande under året.

Kanske beror det ökade intresset för att fonderna har en halverad risk jämfört med aktiemarknaden, många blandfonder placerar ungefär 50 procent i aktier.

Blandfonder erbjuder en mix av räntebärande värdepapper och aktier i en och samma fond. Tanken är att förvaltaren med sin marknadsnärvaro ska parera med att öka räntorna i fonden när aktiemarknaden går dåligt och vise versa. Att försöka tajma de stora marknadsrörelserna är bland det svåraste som finns. Med en bra förvaltare är tanken att fondens utvecklingen ska bli lite jämnare jämfört med en aktiefond.

Vi har valt att titta vidare på en av kategorierna som på svenska heter ”Blandfond – SEK, balanserad”, kategorin innehåller drygt femtio fonder. Fonderna investerar mellan 35 och 65 procent i aktier eller aktiefonder. Balanserade blandfonder har lägre risk än aggressiva blandfonder.

För den som vill investera är utbudet av balanserade blandfonder stort. Placera har några gamla favoriter som vi ska ta pulsen på och se om de fortfarande lever upp till våra högt ställda förväntningar. De tre fonderna vi har valt har olika riskprofil.

Swedbank Robur Access Mix är en indexfond som strävar efter att efterlikna sammansättningen av sina index. Fonden placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper. Den har lägst risk av de tre fondvalen.

Fondens aktieplaceringar följer ett OMXS Benchmarkindex, som omfattar Stockholmsbörsens 70 - 90 största företag. Fonden har totalt 86 aktieinnehav varav två tredjedelar är stora bolag och resterande del är medelstora bolag. Största innehavet är Ericsson med en vikt på bara 3,2 procent, fonden har många små innehav vilket ger fonden en bra riskspridning.

De fem största innehaven i Swedbank Robur Access Mix
Bolag vikt i % Obligationer vikt i %
Ericsson 3,2 Stat Sverige 3,5% 3,0
Volvo B 2,7 Stat Sverige 5,0 % 2,8
Atlas Copco A 2,3 Stat Sverige 1,5 % 2,1
Nordea Bank 2,3 Stat Sverige 2,5 % 1,9
Essity B 2,0 Stat Sverige 3,5 % 1,7
Källa: Morningstar & Swedbank Robur 12,5   11,3

 

Fondens ränteplaceringar följer det svenska OMRX Bond All-index som innehåller drygt 40 obligationer. Det ger en bra riskspridning och fondens fem största innehav är alla svenska statspapper.

Det uppstår skillnader mellan fonden och index eftersom fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar. Det innebär att aktier och räntepapper som ingår i indexen kan uteslutas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven. Som exempel investerar fonden inte i vapentillverkaren SAAB, tobaksbolaget Swedish Match eller i bettingbolag som Betsson och Kindred.

Avkastningen för fonden har varit 18,6 procent de senaste tre åren, vilket är snäppet sämre än kategorin. Risken har däremot varit lägre, 5,6 procent i snitt jämfört med kategorisnittet 6,3 procent. Fonden har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Swedbank Robur Access Mix  
Avkastning % 3 år 18,6
  (Kategori 19,6)
Avkastning % i år 7,1
  (Kategori 7,7)
Risk % 3 år 5,6
  (Kategori 6,3)
Betyg* 4
Avgift%/år 0,2
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Johan Andreasson
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är Linnea Zanetti
högsta betyg Joakim Celinder
Källa: Morningstar den 19 mars 2019 Ulrika Ersson

 

Vi behåller vår köprekommendation för Swedbank Robur Access Mix och vi gillar den låga produktavgiften på 0,3 procent per år.

För den som vill ta lite mer risk och bredda sin investering till norden och en aktivt förvaltad blandfond har vi Carnegie Strategifond.

Fonden förvaltas av erfarne John Strömgren som förvaltat fonden i över 20 år. Men det var först 2012 fonden fick den inriktning den har idag. Fonden placerar i räntor och aktier med nordiskt fokus. Med en fördelning av kapitalet på ungefär 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Men fördelningen mellan tillgångsslagen är inte förutbestämd. Aktiefördelningen ökades senaste i december från 50 till 60 procent, vilket var ett bra val.

 John Strömgren

Investeringsprocessen är analysdriven; tyngdpunkten ligger på bolag med stabil intjäning, låg värdering, bra kassaflöden och företagsobligationer med hög avkastning. Aktieinvesteringarna är koncentrerade på 20–30 innehav. Investeringen i företagsobligationer är fler och är oftast ett 70-tal. John Strömgren får hjälp med investeringsidéer till företagsobligationerna av Niklas Edman och Maria Andersson som förvaltar kreditfonden Carnegie Corporate Bond.

Antalet innehav i fonden uppgår till 23 aktier och 75 räntebärande papper. Industrisektorn står för drygt 30 procent av det totala värdet och 90 procent av fondens kapital är placerat i Sverige.

De fem största innehaven i Carnegie Strategifond  
Aktier vikt i % Obligationer vikt i %
Investor B 9,3 SBB 2,4
Volvo B 4,2 B2 Holding 2,2
Holmen B 4,1 Akelius 2,2
Essity B 4,0 Bergvik 1,9
Lifco 3,9 Intrum 1,6
Källa: Carnegie Fonder 25,5   10,3

 

Historiskt har John Strömgren lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Resultatet är en avkastning som de senaste tre åren stigit 28 procent, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet 19,2 procent. Till en lite högre risknivå, mätt som standardavvikelse än kategorisnittet.

Carngegie Strategifond  
Avkastning % 3 år 28,0
  (Kategori 19,2)
Avkastning % i år 9,7
  (Kategori 7,7)
Risk % 3 år 7,3
  (Kategori 6,3)
Betyg* 5
Avgift%/år 1,5
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: John Strömgren
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är  
högsta betyg  
Källa: Morningstar den 19 mars 2019  

 

Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar och förvaltar idag 14,4 miljarder kronor. Den årliga produktavgiften på 1,6 procent. Placera rekommenderar köp på Carnegie Strategifond.

Den sista blandfonden är AMF Balansfond. Risknivån i fonden hamnar mellan de två andra blandfonderna. Björn Lind förvaltarfonden sedan 2011. Till sin hjälp har han förvaltarna Tomas Risbecker och Johan Moeschlin.

Björn Lind

Det är en fond som i normalläget investerar cirka 60 procent av kapitalet i aktier och 40 i räntebärande värdepapper. Ränteinvesteringarna sker i huvudsak i svenska räntepapper. Aktiedelen har ett tydligt fokus på Sverige, men runt 20 procent av fondens värde placeras i utländska aktier. Amerikanska aktier utgör den största andel av utländska aktier.

Investeringsprocessen har fokus på större bolag med starka marknadspositioner och global närvaro. Fonden investerar även i mindre och medelstora bolag som väntas ha goda utsikter att växa och gynnas av strukturella förändringar. Bolagen värderas utifrån underliggande trender, tilltro till ledningen, utdelningspotential och vinsttillväxt. Investeringsprocessen har även ett tydligt fokus på hållbara investeringar. Utländska investeringar följer hållbara aktieindex. Och gröna obligationer prioriteras där villkoren är likartade vanliga obligationer. Och man har en aktiv ägarstyrning.

De fem största innehaven i AMF Balansfond 
Aktier vikt i % Obligationer vikt i %
Investor 3,3 Stat Sverige 8,8
SEB 2,7 Swedbank Hypotek 5,7
Volvo 2,5 Nordea Hypotek 4,0
Ericsson 2,3 Hexagon 2,8
Swedbank 2,3 Leaseplan 2,0
Källa: AMF Fonder 13,1   23,3

 

Fonden har drygt 250 aktier och totalt 60 ränteplaceringar. Störta bolag är Investor på 3,3 procent. Hela 71 procent är investerat i stora bolag, följt av medelstora bolag med 20 procent och resterande del i små bolag. De två största sektorerna är finans och industribolag på drygt 20 procent vardera.

AMF Balansfond uppvisat bra avkastning i relation till risken. Det gör att den riskjusterade avkastningen för AMF Balansfond blir riktigt bra. För det har fonden premierats med fem stjärnor av Morningstar.

En konkurrensfördel är fondens låga produktavgift. Den ligger på 0,4 procent per år, vilket är riktigt lågt i förhållande till konkurrensen och särskilt med tanke på att den är aktivt förvaltad. Snittavgiften i fondkategorin ligger på 1,3 procent.

AMF Balansfond  
Avkastning % 3 år 22,6
  (Kategori 19,2)
Avkastning % i år 7,7
  (Kategori 7,7)
Risk % 3 år 6,2
  (Kategori 6,3)
Betyg* 5
Avgift%/år 0,4
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Björn Lind
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är  
högsta betyg  
Källa: Morningstar den 19 mars 2019  

 

Alla tre blandfonderna har gjort bra i från sig. Vi behåller våra köprekommendationer för fonderna.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -