Missa inte investeraravdraget

Privatekonomi: Är du en av dem som startat eget aktiebolag, varit med i en nyemission eller investerat i ett nystartat aktiebolag förra året? Då kan du ha rätt till investeraravdraget som ger en fin skatterabatt, men som få utnyttjar.

Investeraravdraget gör det möjligt för dig som privatperson att gå in med upp till 1,3 miljoner kronor per år i köp av aktier i ett nystartat aktiebolag eller i nyemissioner hos befintliga bolag, för att sedan kunna dra av max hälften av det investerade beloppet i inkomstslaget kapital.

Du har dock bara rätt till investeraravdraget om vissa villkor är uppfyllda. Om du till exempel säljer aktierna inom fem år behöver du betala tillbaka pengarna.

Avdraget är högst 650 000 kronor, och skatten är 30 procent, vilket betyder att du kan spara upp till som mest 195 000 kronor per år.

Exempel 1. Linus köper aktier i ett nytt AB för 500 000 kronor. Linus får ta upp hälften av det investerade beloppet i deklarationen, alltså 250 000 kronor. Eftersom skattesatsen är 30 procent betyder det att Linus får en skattesänkning med 75 000 kronor. (250 000 kr x 30 % = 75 000 kr).

Exempel 2: Företaget AB gör en nyemission och erbjudandet innebär att man får teckna en aktie för 100 kronor. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Stina tecknar sig för 500 aktier, och hon betalar 50 000 kronor för dem. Investeraravdragets storlek blir således 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kronor (25 000 kr x 30 %).

Även för dig som startar eget AB

Även du som startar ett eget aktiebolag kan använda investeraravdraget. Om aktiekapitalet är 50 000 kronor så kan du dra av hälften, vilket i slutändan ger en skattesänkning på 7 500 kronor. Men ytterst få av dem som startar aktiebolag utnyttjar avdraget.

2017 startades 48 500 nya aktiebolag i Sverige, enligt Bolagsverket. Det kan jämföras med det totala antalet personer som sökte investeraravdraget för inkomståret 2017 som låg på 3 675.

Du som investerar i ett lagerbolag kan också ha rätt till investeraravdrag. Ett lagerbolag är ett nyregistrerat aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet utan är till för att slippa väntetid hos Bolagsverket. Det ger på så vis möjligheten att starta verksamhet i ett aktiebolag på dagen.

”Aktierna i ett lagerbolag är enligt Skatteverkets uppfattning förvärvade då bindande avtal om köp ingåtts mellan säljaren av lagerbolaget och den fysiske personen”, säger Anna-Lena L`Allemand, skattehandläggare Skatteverket.

Få utnyttjar avdraget

Även om investeraravdraget har funnits sedan 2013 så är det fortfarande en relativt okänd företeelse, och få som söker det, oavsett om det rör sig om nyemission, köp i onoterat bolag, eller uppstart av eget AB, enligt Skatteverket.

Om det handlar om okunskap eller ett medvetet val är svårt att sia om enligt Skatteverket.

”Investeraravdraget är inte tvingande, så hur många som missar eller inte vill göra investeraravdrag har vi därför tyvärr ingen uppgift om”, säger Anna-Lena L`Allemand.

Men klart är att tack vare kontrolluppgiftsskyldigheten för företagen att lämna kontrolluppgift för investeraravdraget för de som uppfyller villkoren, är det lättare att undvika att gå miste om möjligheten.

”Genom kontrolluppgiften uppmärksammas deklaranten på underlag för investeraravdrag. Man kan dock begära investeraravdrag även utan företagets kontrolluppgift om villkoren är uppfyllda”, säger Anna-Lena L`Allemand.

En annan förklaring till att många inte söker avdraget kan vara att reglerna uppfattas som krångliga eftersom det är förenat med en hel del villkor både för investerararen och företaget. Om du till exempel säljer aktierna inom fem år måste avdraget betalas tillbaka.

Andra händelser som gör att du riskerar att bli återbetalningsskyldig är om du, eller någon närstående, under något av de fem närmaste åren efter betalningsåret tar emot en värdeöverföring från företaget, överstigande jämförelsebeloppet.

(Jämförelsebeloppet är samma sak som din andel av kapitalet vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då du eller någon närstående får värdeöverföringen.

Om företaget under de två åren närmast efter betalningsåret genomför vissa interna förvärv kan du också bli återbetalningsskyldig.

Här kan du läsa mer om regler och undantag.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -