Bonava värt en våldsam chansning

Aktieanalys Det första kvartalet levde inte riktigt upp till förväntningarna. Bonavas verksamhet har dock stabiliserats och för de riktigt våghalsiga tycker vi aktien kan vara värd en chansning.

Det första kvartalet är lågsäsong för bostadsutvecklaren Bonava och periodens resultat väger relativt lätt på helåret. Bolaget resultatavräknar sina bostäder först när de lämnas över till köparen och med relativt låga volymer kan resultaten slå en hel del mellan kvartalen.

För ett år sedan resultatavräknades 571 bostäder och i år var det 1 268 stycken. Det ger stort avtryck i resultaträkningen där omsättningen ökade med drygt 70 procent och rörelseresultatet med 280 procent.

Mindre svängig mellan kvartalen är den samlade produktionen. Vid årsskiftet hade Bonava en pågående produktion på 10 712 bostäder. Vid utgången av det första kvartalet hade nivån sjunkit till 10 212 stycken. Det var dock fortfarande knappt 7 procent mer än för ett år sedan.

Tyskland är numera Bonavas största marknad. Den har de senaste tolv månaderna svarat för 40 procent av omsättningen och 42 procent av rörelseresultatet. Sverige har som jämförelse stått för 26 procent av omsättningen och 36 procent av rörelseresultatet.

Den tyska bostadsmarknaden har inte varit lika överhettad som den svenska de senaste 7-8 åren. Prisutvecklingen har varit betydligt lugnare även om efterfrågan på bostäder är stor i landet. Marknaden fortsätter att vara stabil men Bonava konstaterar i rapporten för det första kvartalet att det precis som i Sverige börjar ta tid att få igenom bygglov i Tyskland. Myndigheterna har helt enkelt för mycket att hantera.

Det gör att Bonava inte kan starta nya projekt i den takt man önskat. I första kvartalet fick bolaget i Tyskland igång produktion av bara 66 bostäder, att jämföra med 113 för ett år sedan. Den pågående produktionen i landet sjönk därför något jämfört med läget vid årsskiftet.

Omsättning och resultat i Tyskland förbättrades dock kraftigt i det första kvartalet. Antalet resultatavräknade bostäder var också betydligt större i år än i fjol.

I Sverige fortsätter marknaden att vara svag. Kunderna är ovilliga att köpa på ritning vilket gör det väldigt svårt att starta nya projekt. Försäljningsgraden i Bonavas pågående produktion till konsument i Sverige är låga 40 procent. Bonava använder sin storlek till att finansiera projekten och räknar med att bostäderna går att sälja när de väl är färdiga.

Omsättningen ökade i Sverige i första kvartalet och om vi justerar för markförsäljningar i fjol stärktes även resultatet. Den pågående produktionen sjunker dock stadigt och under första kvartalet startades produktion av bara 13 bostäder. Av den pågående produktionen i Bonava svarar Sverige nu för bara 17 procent.

En ljuspunkt i Sverige var dock att Bonava sålde dubbelt så många bostäder under första kvartalet som för ett år sedan. Vd Joachim Hallengren sade till Nyhetsbyrån Direkt i samband med rapporten att bolaget märker av ett lite större intresse på den svenska marknaden. För att kunna kallas en normal marknad hade dock antalet sålda bostäder behövt vara minst lika många till, enligt vd:n. En tydlig stabilisering handlar det ändå om.

Av Bonavas övriga marknader var utvecklingen stark i St Petersburg och Baltikum. De bildar ett eget affärsområde och har de senaste tolv månaderna stått för 10 procent av rörelseresultatet. Försäljningen tuffar på bra och lönsamheten förbättrades kraftigt i första kvartalet. Den pågående produktionen var 15 procent högre än vid årsskiftet.

I region Nordic rapporteras Norge vara stabilt medan utvecklingen i Danmark och Finland är svagare. Fler resultatavräknade bostäder lyfte omsättning och resultat jämfört med i fjol. Försäljningen i kvartalet höll sig också uppe bra men nystarterna var få och den pågående produktionen sjönk med 14 procent jämfört med årsskiftet.

Bonavas rörelseresultat i det första kvartalet var bara två tredjedelar av vad som var väntat enligt databasen Factset. Analytikerna tänkte sig dock att det första kvartalet bara skulle stå för 15 procent av helårsutfallet så effekten på estimaten bör inte bli enorm.

Bonavas vinster väntas bottna i år och vända uppåt under 2020. Snittprognosen för vinst per aktie innevarande år ligger enligt Factset på 10,96 vilket är 7 procent lägre än i fjol. För 2020 väntas en vinst per aktie på 11,93 och året därpå på 13 kronor. Det innebär en väntad vinsttillväxt på 9 procent om året.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 14 008 15 381 16 232 17 387
Rörelsemarg., % 11,8 10,8 11,2 11,4
Vinst/aktie, sek 11,77 10,95 11,93 13,00
Utdelning, sek 5,20 5,34 5,58 5,98
Källa: Factset        

 

Estimaten innebär i skrivande stund p/e-tal på 11,0 respektive 10,1 för de båda närmaste åren.

Första halvan av utdelningen för 2018 är redan dragen och den andra halvan, 2,60 kronor, dras i oktober. Den halvan innebär en direktavkastning på 2,2 procent. De båda kommande årens utdelningar väntas ge direktavkastningar på 4,4 procent respektive 4,6 procent.

Bonava-aktien hade gått relativt bra inför rapporten och reaktionen på siffrorna blev klart sur. Sett över en lite längre tidshorisont har trenden i aktien varit övervägande positiv det senaste halvåret. Värderingen har kommit ned på låga nivåer och många är uppenbarligen beredda att chansa på en stabilisering av verksamheten.

Bilden är fortfarande splittrad men större delen av verksamheten ser ändå ut att röra sig åt rätt håll. Att Danmark och Finland visar svaghet var dåliga nyheter men viktigast är ändå att den tyska marknaden tuffar på och att Sverige visar en fortsatt stabilitet. St Petersburg och Baltikum går också starkt. Det viktiga nu blir att få igenom byggloven i Tyskland så att produktionen kan fortsätta öka.

Det är en våldsam chansning men vi tycker Bonava-aktien kan vara värd en liten investering. Aktien tycks ändå ha hittat en botten i slutet av förra året och trendar uppåt.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bonava B Köp 120,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -