Globala fondstjärnor som levererar

Fondkommentar Att satsa på rätt aktivt förvaltade fondförvaltare är extra viktigt när man ska välja en globalfond som långsiktig investering. Det är lätt att hamna med Svarte Petter, vilket innebär sämre avkastning än en indexfond till betydligt högre förvaltningsavgift. Placera har listat de globalfonder som verkligen skapat mervärde för fondandelsägarna.

En av de absolut hetaste fondkategorierna de senaste åren är Globalfonder. Enligt Fondbolagens Förening som för statistik över svenskens fondsparande är trenden tydlig. Under perioden januari till april i år har över 10,5 miljarder kronor letat sig till Globalfonder. Och under april så gick hela 6 miljarder dit av ett totalt inflöde till aktiefonder på 7,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 79 procent.

Att äga en Globalfond ger ju en maximal riskspridning mellan olika aktiemarknader och inte minst ägande i olika underliggande valutor. Ett av de mest använda och bredaste globala aktieindexen är MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI).

MSCI ACWI omfattar totalt 47 länder, både utvecklade och tillväxtmarknadsländer. Bolag från USA står för drygt 55 procent börsvärdet.

 MSCI All Countries World Index

Samtidigt ger MSCI ACWI en bra och tydlig riskspridning mellan olika sektorer på global basis, störst är finanssektorn med 17 procent följt av teknikbolag på 16 procent.

Kategorisnittet Globalfonder omfattar hela 274 fonder, enligt fondanalysföretaget Morningstar. Fonderna har i genomsnitt avkastat 86 procent de senaste fem åren, mätt i svenska kronor. Det har varit en bättre investering än att placera i en Sverigefond som enligt Morningstar i genomsnitt avkastat 67 procent under motsvarande period.

Och att det har varit en bra tillgångsklass för en svensk fondsparare beror till stor del att den svenska kronan kollapsat mot främst den amerikanska dollarn. När man räknar hem alla valutavinster som skapats de senaste fem åren så motsvarar det drygt halva fondavkastningen för Globalfonderna. En amerikansk dollar kostade 6,55 kr för fem år sedan. En stor skillnad mot de 9,60 som dollarn nu handlas på, vilket ger en 47-procentig uppgång för dollarn.

USD/SEK

Samtidigt som fondkapitalet flockas till Globalfonder är det förvånansvärt många aktivt förvaltade globalfonder har underpresterar jämfört med globala indexfonder den senaste fem årsperioden. Jag har smalnat ner utbudet av Globalfonder till Avanzas-fondutbud som är närmare hälften och består av 139 fonder. Alla fonder har inte fem års historik. Det landar på att 100 av fonderna har minst 5 års historik.

Jag har valt fem års historik för det är en långsiktig investeringsperiod som ger en aktiv förvaltad fond möjlighet att investera efter sin investeringsstrategi och ha tid att skörda investeringen.

Jag har listat upp de 10 fonder med högst avkastning under femårsperioden. Det är en anmärkningsvärt stor spridning mellan de högst avkastande fonderna. Den som haft sämst avkastning av 10-i-toppfonderna har lyckats skrapa ihop 15 procentenheter mer i avkastning än den bästa indexfonden. Det är 2,8 procentenheter per år i högre avkastning och det är efter avgifter, vilket får anses som en bra prestation över fem år. Det som gör mig lite skeptisk är att det bara är lite mer än en handfull aktivt förvaltade fonder som lyckats klå en global indexfond. Men det återkommer jag till i en senare artikel.

Det går inte att blunda för att en av fonderna verkligen sticker ut. Det är en av Placeras trotjänare och absoluta globalfondsfavoriter, Morgan Stanley INVF Global Opportunity A.  En fond som lyckat avkasta hela 228 procent. Kortar vi ner tidsperioden till 3 år så har den även lyckats dubbla fondvärdet. Det är en mycket imponerande avkastning av förvaltaren Kristian Heugh som förvaltat fonden sedan hösten 2010, med ett tydligt fokus på tillväxtbolag. Fonden risk är som förväntat en av de högsta i klassen med 16,3 procent i standardavvikelse.

Fem års utveckling i svenska kronor

Kristian Heugh har hjälp av det globala invsteringsteamet. De letar efter stora trender och idéer som de investerar efter. Man utgår mycket från distruptiva förändringar för att se hur det kan påverka hela sektorer. Utifrån det ser de på stora trender och letar framtida bolagsvinnare i flera sektorer.

Teamet utgår ifrån att bolagen ska ha tydliga komparativa fördelar, som marknadsledare som själv kan sätta priset på sina varor. Man tror att tillväxt skapar aktievärde och de investerar långsiktigt på tre till fem år i bolagen. Och de lägger ner i princip inte ner någon tid på makroanalys utan bolagsanalysen är helt avgörande.

ServiceNow från årsskiftet

Fonden investerar i en koncentrerad portfölj och har ett tydligt fokus på stora tillväxtbolag. Det är inte så konstigt att vi hittar många stora bolag i fonden då det förvaltade kapitalet är nästan 80 miljarder kronor, vilket gör det till en mycket stor fond. Fondens största bidragsgivare i år är det amerikanska molntjänstbolaget ServiceNow som stigit med drygt 50 procent. Fondens danska innehav DSV som hör till fondens tio största innehav, har en 40-procentig uppgång i ryggen sedan årsskiftet.

Som god tvåa hittar vi MS INVF Global Advantage Fund från samma fondbolag med en uppgång på 149 procent. Även den har fokus på stora tillväxtbolag och förvaltningen sker i team. Fonden förvaltar betydligt mindre kapital. I båda fonderna är e-handelsjätten Amazon största innehav.

MS INVF Global Advantage Fund har en större andel medelstora och mindre bolag i portföljen. Trots att fonden har större andel mindre bolag så har risken i fonden varit lägre än systerfonden. Som näst största innehav hittar vi det argentinska e-handelsbolaget MercadoLibre som är Latinamerikas motsvarighet till Amazon och har avkastat hela 85 procent i år.

Mercadolibre från årsskiftet

Topplistan domineras av utländska fondbolag. Stora drakar som Fidelity International, Morgan Stanley Asset Management, Credit Suisse och brittiska Schroders. Men två nordiska fondförvaltare har letat sig in på listan. Svenska Öhman har lyckats bäst följt av fondbolaget C Worldwide.

Båda har fonder på topplistan som är inriktat på förvaltning mot ansvarsfulla investeringar och etiska investeringar Något som uppenbarligen betalat sig.

Öhman Global Hållbar A är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 60 - 80 bolag. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Risken i fonden är lägre än de två fonderna med högst avkastning.

Fonden har undervikt i amerikanska bolag och har en klar övervikt i Sverige, Danmark och Schweiz. Fonden är överviktat det tre största sektorerna teknik, finans och hälsovård. Tyngst i fonden väger Googles moderbolag Alphabet med 3,6 procent och största svenska innehav är hygienbolaget Essity med 1,6 procent.

C Worldwide Global Equities Etichal 1 A investerar i bolag som gynnas av flera starka långsiktiga globala trender. Fonden är koncentrerad och investerat i 25 – 30 utvalda bolag, förvaltarna vill ha djup kännedom om varje innehav. Trots den koncentrerade portföljen så hör fondens risk till de lägre av fonderna på vinnarlistan.

Största innehav är det amerikanska betaltjänstbolaget Visa som väger drygt 8 procent. Näst största innehav är den indiska banken HDFC på 7 procent. HDFC är Bombaybörsen näst största bolag mätt efter börsvärde. Genom bettet i indiska HDFC så tar Indien en tredjeplats i fondens länderexponering, efter amerikanska bolag på 50 procent och 8 procent i Storbritannien.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -