Läge för långsiktiga i Securitas

Aktieanalys De senaste veckornas kursfall i Securitas-aktien har öppnat ett bra köptillfälle för en lite mer långsiktig investerare.

Securitas aktie har backat kraftigt sedan halvårsrapporten tidigare i somras. Utfallet var inte jättelångt under förväntan men utvecklingen i Europa var sämre än väntat. Den ständiga oron kring löneinflation och prispress fick nytt bränsle då Securitas tappat ett par större kontrakt i Europa och inte kunnat kompensera fullt ut för stigande lönekostnader på några marknader.

De förlorade kontrakten berodde just på allt för tuff priskonkurrens. Dessa kontrakt motsvarade 3 procent av omsättningen inom affärsområdet Security Services Europe. Det bidrog till att den organiska omsättningen för området föll ned till 1 procent i det andra kvartalet efter att ha legat på 4 procent i kvartalet innan.

Problemet med stigande lönekostnader härstammade huvudsakligen från Frankrike och Holland. Frankrike är största marknad i regionen och en försämrad lönsamhet där tyngde marginalen i kvartalet. Genomförda besparingar innebar dock att rörelsemarginalen i kvartalet för affärsområdet bara backade en tiondel jämfört med året innan.

Utöver det besparingsprogram som redan löper i den europeiska verksamheten undersöker Securitas förutsättningarna för att genomföra mer långtgående åtgärder för att höja effektiviteten i utförandet av tjänster. Ett sådant program skulle likna det som startades i fjol i den nordamerikanska verksamheten och som väntas löpa där under 2-3 år.

Fokus i det programmet ligger på att effektivisera och förbättra Securitas IT-system. Detta sker bland annat med sikte mot en framtid där säkerhetstjänsterna blir allt mer digitala och baseras på insamling av stora mängder data från ett flertal olika källor. Det kommer att öppna möjligheter till ännu mer avancerade tjänster som exempelvis förebygger brott och skador.

För tillfället är det dock fortfarande något enklare kombinationer av elektronisk övervakningsutrustning och traditionella väktartjänster som är det starkaste tillväxtområdet för Securitas. Dessa tjänster kallas internt för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet och utgör en dryg femtedel av omsättningen. Inkluderat förvärv men justerat för valutaeffekter har försäljningen av den typen av tjänster ökat med 15 procent under första halvåret 2019.

Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet är mer avancerade tjänster som medför högre marginaler för Securitas. Ett ökat tekniskt inslag i tjänsterna minskar inte minst trycket från stigande lönekostnader. Vid halvårsskiftet hade Securitas fortfarande 370 000 anställda och de senaste årens högkonjunktur har inneburit ett ökat tryck uppåt på lönerna.

Det har bidragit till att hålla tillbaka rörelsemarginalen i Securitas som i ett antal år nu legat väldigt stadigt några tiondelar över 5-procentsstrecket. Efter sex månader 2019 var den helt oförändrad jämfört med i fjol och låg på helårsbasis på 5,2 procent.

Bland affärsområdena har dock vissa förändringar skett, om än som vanligt små. Nordamerika fortsätter att stärka sin ställning inom koncernen. Tillväxten har de senaste åren varit bättre där än i Europa och lönsamheten är dessutom något högre. Den trenden har fortsatt i år och Security Services North Amerika svarar nu för 53 procent av koncernens samlade rörelseresultat.

Den organiska tillväxten i Nordamerika uppgick första halvåret till 5 procent jämfört med 3 procent i Europa. Marginalen förbättrades dessutom till 6,0 procent medan den var oförändrad på 5,0 procent i Security Services Europe.

De analytiker som bevakar Securitas förväntar sig ingen större förbättring av lönsamheten de kommande åren. I Infront Datas sammanställning ligger snittprognosen för rörelsemarginalen, ebita, på 5,3 procent i år och nästa år. Därefter spås en ökning till 5,5 procent.

Securitas har som målsättning att öka vinsten per aktie med minst 10 procent om året. Det klarade man i fjol men väntas inte nå de närmaste åren. För innevarande år är snittprognosen för vinst per aktie 9,38 kronor vilket är knappt 7 procent högre än i fjol. För 2020 väntas en ökning på 6 procent till 9,97 kronor.

De estimaten innebär i dagsläget p/e-tal på 15,3 respektive 14,4 för innevarande och nästa år. Justerar vi för skuldsättning ligger värderingen på 12,4 gånger nästa års väntade rörelseresultat. Direktavkastningen i Securitas-aktien väntas uppgå till 3,5 procent respektive 3,7 procent de närmaste åren.

Securitas-aktien stod strax före halvårsrapporten på plus nästan 20 procent för året. Idag är kursen i princip oförändrad. Reaktionen på halvårsrapporten blev våldsamt negativ.

Resultatmässigt var det som sagt ingen jättemiss även om signalerna från Europa var åt det tristare hållet. Löneinflation och hård konkurrens om uppdragen är dock inget nytt för Securitas, det har man hanterat i årtionden. Någon strukturell förändring på marknaderna i Frankrike eller på andra håll i Europa har inte signalerats. Därmed blir påverkan på framtidsutsikterna för Securitas marginell.

Att sälja säkerhetstjänster är en stabil och mogen verksamhet som inte har någon direkt rakettillväxt. Skiftet till ökat teknikinnehåll ger lite extra skjuts åt tillväxten men har än så länge inte gett något jätteavtryck på Securitas marginaler. Med starkast tillväxt inom sina mest lönsamma områden borde dock stärkta marginaler vara mer eller mindre oundvikligt över tid om inte Europa-verksamheten tappar kraftigt.

Det mest positiva man kan säga om Securitas-aktien de senaste åren är att den varit relativt stabil. På en lite längre kursgraf framträder dock en mer positiv kurstrend. Det är också som långsiktig investering aktien lämpar sig bäst. För tillfället är också verksamhetens underliggande stabilitet och relativa okänslighet för konjunktursvängningar lockande.

Historiskt har Securitas-aktien alltid studsat tillbaka efter de kursfall som uppstår från tid till annan. Vi räknar med att den gör det även denna gång och ser ett köptillfälle efter de senaste veckornas kurstapp.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 101 467 111 030 116 260 120 514
Rörelsemarg., % 5,2 5,3 5,3 5,5
Vinst/aktie, sek 8,80 9,38 9,97 11,24
Utdelning, sek 4,40 5,00 5,28 5,80
         
Källa: Infront Data        
Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Securitas B Köp 142,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -