Laddplats kan öka värdet på borätten

Elbilar Att köra elbil om man bor i bostadsrätt – går det? Jo, oftast. I bästa fall kan en installation av laddplatser i bostadsrättsföreningen göra att värdet på lägenheterna stiger.

En av de största anledningarna till att köpa elbil, förutom att det är miljövänligt, är att driftkostnaden är låg. Men för den som bor i bostadsrätt är det inte säkert att laddplatser finns och om det gör det varierar sätten att ta betalt på. I värsta fall kan elbilsköpet bli avsevärt dyrare än du tänkt dig.

De flesta som har elbil vill kunna ladda sin bil på natten. För villaägaren som själv får stå för installation av laddbox och elabonnemang är det inga konstigheter. Men för bostadsrättsföreningen är det inte lika enkelt. För vem ska betala för vad? Och hur ska man veta hur behovet ser ut i framtiden?

Det kan vara lockande att koppla in bilen om det exempelvis finns uttag eller kupévärmare på din parkeringsplats.

”Motorvärmare är gjorda för att stå på korta stunder och mår inte bra av att användas för att ladda bilen”, säger Martina Wikström, nationell samordnare för laddinfrastruktur på Energimyndigheten.

Martina Wikström är samordnare för laddinfrastruktur på Energimyndigheten

Ladda heller inte bilen i ett vanligt eluttag. Den vanliga stickkontakten är inte dimensionerad för att ladda en elbil under flera timmar. Risken för överhettning är stor och försäkringsskyddet lågt om något skulle hända. Risken blir ännu större vid användning av förlängningssladdar och timers. Om man av någon anledning ändå är tvungen att ladda ur ett vanligt eluttag rekommenderar Elsäkerhetsverket att laddningen sänks till 8–10 ampere och att man har uppsikt under laddningen, något som ofta inte är möjligt rent praktiskt.

”Det är inte förbjudet att ladda från ett vanligt eluttag men i många bostadsrättsföreningar ses det som ett etikettsbrott och det kan finnas osäkerheter kring hur elen ser ut bakom. Det kan förarga grannar snarare än att övertyga dem om att laddfordon är något bra och att föreningen bör bygga ut laddstationer”, säger Martina Wikström.

Om föreningen inte har laddplatser kan det vara en bra idé att fråga runt om någon granne också går i samma tankar och därefter ge ett förslag till styrelsen.

”Fixa laddplats.se är en jättebra sida på nätet där man kan få tips på checklistor, offertmallar och motioner till föreningsstämman”, säger Martina Wikström.

Det kan vara svårt att få med sig sin bostadsrättsförening på tåget och oftast är kunskapen om laddning av elbilar begränsad. Om föreningen överväger att installera laddstationer finns en rad saker att tänka på. Inte minst att det blir rättvist och att de som inte har elbil eller bil överhuvudtaget inte belastas med oskäliga kostnader.

Om beslutet om installationen tas på stämman kan laddplatserna få högre legitimitet och risken för missnöje minskar. Ett annat sätt att inte väcka onödig förargelse är att undvika att ha separata köer för laddplatser om det är ett högt tryck på föreningens parkeringsplatser, så att man inte kan få en plats genom att byta till elbil.

En vanlig lösning är att parkeringshyran består av två delar, en tidsbestämd fast avgift för möjligheten att ladda som täcker kostnaden för installationen och en schablon eller rörlig avgift för själva elförbrukningen.

Ett system som föreningen installerar och administrerar har flera fördelar. Dels för att det blir billigare om föreningen söker statligt stöd och att kostnaden blir mindre om man intstellerar flera på en och samma gång, men också för att elen fördelas jämnt mellan användarna och att förutsättningarna tas till vara på ett optimalt sätt.

De flesta leverantörer av laddstationer tillhandahåller betalningslösningar som visar den exakta förbrukningen för varje parkeringsplats. Fördelen med det är förstås att man betalar för den elen man faktiskt använder och att det inte leder till överdriven laddning. Nackdelen är att det enklare att administrera en schablonavgift.

Tidigare var bostadsrättsföreningen skyldig att betala energiskatt om föreningen tog betalt för för den faktiska elanvändingen av sina medlemmar, något som innebar en ökad administrativ börda. Det är borttaget och buntas ihop på samma sätt som för den elen som exempelvis används i tvättstugan.

Det kan vara bra att föreningen installerar några fler laddplatser än vad dagens behov kräver, inte minst för att andelen elbilar väntas öka i hög takt de närmaste åren. För att få ett hum om det framtida behovet är det vanligt att styrelsen skickar ut en enkät där man frågar om medlemmen funderar på att köpa elbil de närmaste åren. Sannolikheten för att intresset för elbilar ökar dessutom om bostadsrättsföreningen har välfungerande laddmöjligheter.

Värt att tänka på är att några enstaka laddplatser inte kommer att göra så stor skillnad i föreningens elförbrukning, men om man har en onödigt hög laddeffekt eller om antalet laddstationer växer betydligt kan investeringar i den bakomliggande elinstallationen och ett större effektabbonmang behövas. Det används ofta som invändning när installation av laddstationer föreslås trots att de flesta fastigheter klarar effekten, som motsvarar två dammsugare per laddare.

”Ett vanligt fel är att man installerar laddstationer med högre effekt än vad som är ändamålsenligt. Det finns ofta inget behov av att det ska gå snabbt. Oftast sker laddning på kvällen eller natten, när man ändå sover. Sen kan de flesta laddfordon i Sverige idag kan inte tillgodogöra sig laddning vid högre effekter än ca 4 kW”, säger Martina Wikström.

”Däremot är det en del leverantörer som säljer in att installationen av laddplatser ska ”framtidssäkras” för att framtidens bilar kommer att ha större batterier.”

Energimyndigheten anser att framtidens behov kommer att likna de vi har idag, det vill säga att vi kommer att ladda nattetid och i de flesta fall köra relativt korta sträckor på dagen. Därför är det i de allra flesta fall är onödigt att installera mer kraftfulla system som kräver förändringar i elnätet. Installerar föreningen ett gemensamt system finns ofta en inbyggd lastbalanserare som fördelar elen och det blir bara vanligare och vanligare med smarta elmätare, något som kommer att än mer minska problem med fördelning av strömmen.

”År 2025 ska alla fastigheter i EU ha smarta elmätare och då kommer den välja hur elen ska fördelas”, säger Martina Wikström.

Så mycket kostar laddboxen

En laddstation kostar från 10 000–50 000 kronor att installera utan bidrag. Det blir både billigare och enklare att ha parkeringsplatserna med laddmöjligheter nära elcentralen och också nära varandra, men ha också i åtanke att de flesta inte gillar att byta parkeringsplats. Att ställa laddstationen mellan två parkeringsplatser gör att elbilarna har fler platser att stå på med laddmöjlighet.

Undersök vilka stöd som du eller föreningen kan söka

Genom det så kallade Klimatklivet kan bostadsrättsföreningar söka stöd för att installera laddningsstolpe för sina medlemmar. Stödet administreras av Naturvårdsverket och ansökan måste ske före installeringen satt igång. Som mest kan föreningen få upp till hälften av kostnaden per laddningsstolpe upp till 15 000 kronor. Ofta kan leverantören hjälpa till med ansökan.

Du som privatperson kan få det så kallade Ladda hemma-stödet för att installera en egen laddbox om sådan inte finns i fastigheten sedan tidigare. Givetvis behöver du föreningens godkännande och stödet ges bara till en person per förening.

"Här gäller alltså först till kvarn, eftersom att just Ladda hemma-stödet bara kan ge stöd till ett hushåll per fastighet", säger Martina Wikström.  

Hyra offentlig garageplats kan bli en dyr affär

För den som bor centralt och inte har tillgång till laddplats i föreningen kan parkeringsplats i ett vanligt parkeringshus vara aktuellt. Men platserna med laddstation har i många fall blivit ett sätt för garageägarna att tjäna mer pengar. Det extra pålägget som elbilsägaren tvingas betala och som inte motsvarar den faktiska elförbrukningen motsvarar ofta flera tusen mil, trots att bilen kör en tiondel eller mindre av sträckan. Det är värt att tänka på när man räknar på en elbils ekonomi då det kan innebära att priset per mil blir betydligt högre än de ca två kronorna per mil som det kostar vid normalladdning.

Snabbladdning – flera gånger så dyrt

Något annat man som elbilsägare ska undvika i den mån det går är att ladda vid snabbladdningsstationer då priset per mil är 7–9 kronor, alltså ofta över fyra gånger så dyrt som normalladdning.

Ladda på jobbet – en skattepliktig förmån

För den som inte har möjlighet att ladda bilen hemma kan laddning på jobbet vara en möjlighet. Tänk i så fall på att det är en skattepliktig förmån som ska beskattas till marknadsvärdet av elen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -