Därför ska du köpa Europa nu

Fondanalys När det är som mörkast vänder det, brukar det heta. Frågan är om det gäller för europeiska aktier. Trots allt negativt som skrivs finns det en uppsjö av fonder som haft en bra avkastning i år. Placera har två fonder för dig som vill ha en bra och långsiktig exponering mot Europa.

Europeiska aktier har inte varit jättehett bland de globala investerarna på många år. Det har varit tydliga nettoutflöden från investerarkollektivet. Enligt den amerikanska storbanken JP Morgan är det nu mer än 80-veckor med oavbrutet nettoutflöde från europeiska aktier.  Vissa länder som Italien och inte minst Storbritannien har en ovanligt stor undervikt hos de flesta investerare.

Det finns mycket negativt sentiment kring europeiska aktier. Men det går inte blunda för att några investerare har hittat tillbaka till europeiska aktier och tagit ett tidigt bet. Det syns framförallt på aktieindex.

MSCI Europe index, som är ett brett europeiskt aktieindex har stigit i samma takt som MSCI USA index sedan årsskiftet. Då ska man ha i bakhuvudet att de amerikanska aktieindexen nått flera nya rekordnivåer under året till mång och mycket drivet av amerikanska tillväxtaktier.

Men det har talats tyst om att även MSCI Europe Index nått rekordnotering under året. Det har inte gått igenom allt negativt Europabrus. Om nu båda sidor om Atlanten har rekordnoteringar så finns det några intressanta faktorer som talar för Europa.

Värderingen talar till Europas fördel. Enligt indexberäknaren MSCI så värderar den europeiska marknaden till p/e 13,7 på nästa års, vinster samtidigt som USA har en värdering 17,3. Visst brukar USA ha en premievärdering, men nu är den historiskt hög. Och Europa värderas betydligt lägre än sitt historiska snitt. Även direktavkastningen talar för Europa på 3,8 procent mot USA:s 1,9 procent.

Lägg till att amerikanska aktieåterköp sannolikt nått sin topp nu efter att effekterna av skattereformen börjar ebba ut. Samtidig finns det signaler på att europeiska bolag börjar göra aktieåterköp. ECB är ytterligare en viktig faktor som kan ge stöd till europeiska aktier. I november börjar ECB med ett nytt program för kvantitativa lättnader. ECB kommer då att börja köpa obligationer för 20 miljarder euro per månad utan någon bortre tidsgräns.

De två stora ekonomierna i Europa, Tyskland och Storbritannien är närmare en botten i ekonomisk aktivitet och tillväxt, samt att båda börserna är ovanligt billiga. Allt fler stora investerare påpekar att en relativt bra Brexit-lösning skulle kunna vara en tydlig katalysator för att det globala kapitalet ska hitta tillbaka till europeiska aktier.

För dig som vill öka din exponering mot Europa har jag två fondval. En aktivt förvaltad fond med fokus på europeiska tillväxtbolag samt en indexfond med hållbarhetsfokus.

För den som vill köpa en indexnära fond finns det ett ganska stort urval att välja ifrån. De flesta följer det breda MSCI Europa index. Sedan finns det flera olika varianter på hållbarhets filter hos de olika fondbolagen, som är med i processen för att ta bort eventuella bolag från index.

Vi har valt att rekommendera Basfonden DNB Europa Indeks. Fonden hör till de billigaste indexnära fonderna med en årsavgift på 0,25 procent. Den har samtidigt belönats med fem stjärnor av Morningstar. Fonden har som målsättning att följa MSCI Europa index som är ett brett aktieindex som följer de 440 största bolagen noterade på de europeiskabörserna. Man investerar inte i företag som inte uppfyller DNBs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

Andelen stora bolag är 85 procent och medelstora bolag utgör 15 procent. Fondens fem största innehav väger drygt 12 procent. Klart störst börsbolag på i Europa är livsmedelskonglomeratet Nestlé som har ett marknadsvärde på drygt 305 miljarder euro och väger 4,4 procent i fonden.
 

Fem största innehaven i DNB Europa Indeks
Nestlé  4,4% Europas största bolag livsmedelskonglomerat
Roche 2,3% Schweisiskt läkemedelsbolag
Novartis 2,3% Schweisiskt läkemedelsbolag
HSBC 1,7% Europas största bank
BP 1,4% Brittisk energijätte
Källa: Morningstar 12%  


Fonden är finanstung med knappt 17 procents vikt och stabila konsumentsbolag väger 16 procent. Hälsovårdsbolagen är tredje största sektorn på 14,5 procent. Londonbörsen är Europas största börs och knappt en fjärdedel av bolagen hör hemma här. Franska bolag utgör 17 procent vilket är på marginalen lite mer en Schweiz som är fondens tredje största marknad. Värt att notera är att Europas tre största bolag hör hemma på just Zürichbörsen.

DNB Europa Indeks  
Avkastning % 5 år 55,2
Avkastning % i år 28,0
Risk % 3 år 11,9
Betyg* 5
Avgift%/år 0,3
Rörlig avgift  Nej
Förvaltare: Alina Dobrica
* Morningstar har 5-gradig skal   
Källa: Morningstar den 24 oktober 2019  


Avkastningen har varit bra och fonden har gått bättre än kategorisnittet av Europafonder, värdebolag på både fem, tre och ett års sikt, till en lägre risk än kategorisnittet. Basfonden DNB Europa Indeks ger en bred och bra exponering mot Europa med ett värdefokus.

Placera gillar Spetsfonden Fidelity European Dynamic Growth Fund. Fonden är aktivt förvaltas sedan november 2008 av Fabio Riccelli. Förvaltaren får hjälp av Karoline Rosenberg och Fidelitys europeiska aktieanalysteam. Teamet letar investeringar fritt utan påverkan av index och storlek.


Fabio Riccelli.

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag utifrån en botten upp strategi som är felprissatt för en lång investeringshorisont. Fokus är att hitta bolag som ar kapacitet att leverera en avkastning på mellan 10 till 15 procent per år under flera år.

Teamet har fokus på att hitta bolag som har tydliga så kallade komparativa fördelar. Det innebär oftast bolagen dominera sin marknad och gärna vara marknadsledande genom en stark teknik eller produktionsfördel. Bolagen ska generera ett bra kassaflöde med tydlig tillväxt samt var förhållandevis lågt värderat. Oftast växer bolagen med en strukturell tillväxt, som växer snabbare än BNP. Något som gör att bolagen är mindre beroende av den globala tillväxten.

Förvaltaren är långsiktiga och har ett stort tålamod. Det är tydligt i när man ser på fondens fem största innehav. Tre av innehav har varit med i över 10 år och två har varit med sedan starten. Det yngsta innehavet bland de fem största är drygt 14 månader gammalt. Omsättningshastigheten i fondens innehav är ovanligt låg och ett innehav stannar runt fem år i fonden, vilket Fabio Riccelli ser som en typisk investerings cykel.

Fem största innehaven i Fidelity European Dyanmic Growth Fund
SAP 4,9% Tysk mjukvarujätte
Experian 4,9% Konsument kreditrating bolag
Grifols 3,8% Spanskt läkemedels- och kemibolag
Ingenico Group 3,7% Franskt betaltjänstbolag
Novo Nordisk 3,7% Dansk läkemedelsjätte
Källa: Morningstar 21%  

 

Fonden har drygt 50 innehav och avviker mycket från index. Investeringarna väger mellan 1 till 5 procent. Inget innehav väger mer än 5 procent. Och det är flera faktorer som bestämmer bolagets vikt. Likviditeten i aktien, övertygelsen och bolagets risk. Fonden tenderar investera som mest i stora stabila bolag med en beprövad affärsmodell.

De tre största sektorerna är teknikbolag med 25 procent, hälsovårdsbolag (20,5) och industribolag (17). Fonden har en klar övervikt i teknikbolag. Fonden saknar helt investeringar inom flera sektorer som fastigheter, telekommunikation och allmännytta. En avvikelse som gör att fonden kan under prestera mot index under vissa perioder.

Brittiska bolag står för den största delen med 22 procent, näst största landet är Frankrike på 17 procent. De svenska innehaven väger 5,5 procent.  Fonden har en tydlig lutning åt stora bolag, runt 60 procent är investerat där och 40 i medelstora bolag. Fonden har större vikt mot medelstora bolag än snittet i fondkategorin. Fondens tio största innehav väger drygt 37 procent.

Franska Ingenico Group och den tyska mjukvaruleverantören SAP här till årets bästa bidragsgivare i fonden. Ingenico har nästan dubblats i värde och SAP hare en uppgång på 50 procent i svenska kronor.

Förvaltaren har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren såväl som på 5 år och inte minst i år. De senaste fem åren har fonden en avkastning per år på 16 procent. Betydligt bättre än kategorisnittets 10,7 procent. Risken i fonden mätt som standardavvikelse är i nivå med kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation. För det har fonden belönats med fem stjärnor av Morningstar.

Fidelity European Dyanmic Growth Fund
Avkastning % 5 år 127,9
Avkastning % i år 37,7
Risk % 3 år 13,2
Betyg* 5
Avgift%/år 1,9
Rörlig avgift  Nej
Förvaltare: Fabio Riccelli
* Morningstar har 5-gradig skal   
Källa: Morningstar den 24 oktober 2019  


Fidelity European Dynamic Growth Fund
är den störs fonden i kategorin och har hela 33 miljarder kronor under förvaltning. Den årliga avgiften är på 1,9 procent, vi tycker att avgiften är försvarbar då fonden leverart en bra riskjusterad avkastning. Och avkastningen har de tre- och fem senaste åren är absolut bäst i fondkategorin Europa, tillväxtbolag.

Placera rekommenderar köp på spetsfonden Fidelity Europen Dynamic Growth Fund och tror att förvaltaren över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning. Fonden fungerar utmärkt som komplement till basfonden DNB Europa indeks. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Köp 723,35 -
Köp 172,58 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -