Tre bra fonder för asiatisk tillväxt

Fondanalys Det finns många trender som talar för Asien som en långsiktig placering. Placera har ett par favoritfonder för den som vill ha en Asienexponering.

Asien erbjuder en lång och strukturell tillväxt. Över hälften av världsekonomin finns numera i Asien och fyra av de fem snabbast växande länderna i världen ligger där med Indien i täten. 2030 spås Kina bli världens största ekonomi före USA. Indien kommer vi då att hitta på en tredjeplats, precis för Japan.

En av det viktigaste drivkrafterna bakom en ökad konsumtion är att Asien har över hälften av världens befolkning och en stor och snabbt växande medelklass. Kina och Indien har enorma hemmamarknader, en konsekvens av att man är världens folkrikaste länder. Det ger en stor bas för ökad konsumtion, något som driver BNP-tillväxten. Och inte minst så växer den penningstarka övre medelklassen med 9 procent per år i Kina. 2030 uppskattas den att var lika stor som hela USA:s folkmängd.

Orosmoln

Visst finns det mörka moln på kort sikt som oroligheterna i Hongkong och handelskriget mellan USA och Kina. Samtidigt har handelskriget förändrat de kinesiska konsumenternas beteende. De köper idag allt mer produkter från kinesiska producenter. 2017 var det bara två kinesiska varumärken på listan över de tio populäraste varumärkena i Kina, ett år senare är det bara tre västerländska varumärken kvar och resterande är kinesiska.

Teknik

Man ska inte glömma bort att Asien är en teknikdriven marknad. Många asiatiska bolag är idag marknadsledande inom telekom, spelutveckling, sociala plattformar, e-handel och utveckling av hårdvara som mikroprocessorer. En stark trend enligt flera fondförvaltare. I och med en tidig 5G utrullning i Kina, spås landet få stora möjlighet att ta över teknikledartröjan från amerikanska teknikbolag.

Centralbanker

Förutom långsiktiga teman med en strukturell tillväxt och ledande teknikbolag, så kan en svagare dollar gynna Asien på kort sikt.

Den amerikanska centralbanken har svängt 180 grader. Från att under 2018 höjt räntan, har man nu sänkt räntan tre gånger under 2019. Den betydligt mjukare tonen från Federal Reserve borde spilla över på en billigare amerikansk dollar. Den duvaktigare tonen skapar möjligheter och ger utrymme för flera asiatiska centralbanker att sänka räntan. En faktor som skapar bättre förutsättningar för högre konsumtion, investeringar och i slutändan fortsatt ekonomisk tillväxt i Asien.

Värdering och investeringsflöden

Värderingen har stigit på världens börser under 2019, globalt aktieindex handlas på p/-tal 18,8 och asiatiska bolag på i genomsnitt 14,8. P/e-talsvärdering för Asien exklusive Japan nästa år ligger på 13 jämfört med 16 för genomsnittet för globalt aktieindex, så värderingen framstår som attraktiv.

Enligt indexberäknaren MSCI har de asiatiska bolagen nu en högre direktavkastning än både amerikanska bolag och globalt aktieindex. Samtidigt erbjuder asiatiska bolag en fortsatt god vinsttillväxt som investmentbanken JP Morgan uppskattar till knappt 12 procent för 2020.

Investeringsflöden till Asien

Enligt fondförvaltaren Fidelity Investments är investerarna i väst är fortfarande betydligt underviktade tillväxtmarknaderna, Asien och Kina. Nu fortgår inkluderingen av kinesiska A-aktier i flera olika aktieindex som används av de globala investerarna. Det spås skapa betydande nettoinflöden till asiatiska aktier på sikt.

Den största fondkategorin för Asienfonder är ”Asien, exklusive Japan” som innehåller knappt 50 fonder. Fondkategorin väljer bort japanska aktier, investerar i både utvecklade asiatiska länder och asiatiska tillväxtmarknadsländer. Den fondkategorin är utgångspunkt när jag väljer fonder.

Jag har hittat två högavkastande aktivt förvaltade fonder med olika investeringsinriktning och en indexnära fond.

För den som vill köpa en billig indexnära fond rekommenderar vi Basfonden Swedbank Robur Access Asien.

Fonden följer det breda MSCI Asien ex Japan index, som investerar i ett tiotal länder.

Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, vilket leder till att vissa bolag exkluderas.

Kina är den största marknaden på drygt 40 procent följt av de utvecklade länderna Sydkorea och Taiwan på knappt 16 procent vardera.

Fonden har en jämn fördelning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Totalt har fonden drygt 600 investeringar.

Fem största innehaven i Swedbank Robur Access Asien
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,9% Världens största producent av integrerade kretsar
Tencenty Holding 5,8% Kinesiskt internetkonglomerat
Samsung Electronics 5,3% Ett av världens största teknikkonglomerat
AIA Group 3,1% Kinesisk försäkringsjätte
China Constraction Bank Corp  2,5% Näst största banken i Kina
Källa: Morningstar 23%  

 

Andelen stora bolag är 93 procent och medelstora bolag utgör 7 procent. Fondens fem största innehav väger knappt 23 procent. Fonden är finanstung med 25 procent, och näst största sektor är teknikbolag på 20 procent. Telekombolagen är tredje största sektorn på 15 procent.

Swedbank Robur Access Asien   Kategori - Asien ex Japan
Avkastning % 3 år 37,0 37,8
Avkastning % i år 17,8 22,3
Risk % 3 år 13,0 13,9
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,2  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Johan Andreasson  
* Morningstar har 5-gradig skala Linnea Zanetti  
Källa: Morningstar den 2 december 2019    

 

Avkastningen har varit marginellt lägre än kategorisnittet. Men det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet. Det är en billig indexnära fond som levererar i nivå med index efter avgifter. Swedbank Robur Access Asien har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,2 procent.

För den som istället vill satsa på en aktivt förvaltad fond har jag valt ut två med helt olika investeringsinriktning.

Spetsfonden Fidelity Emerging Asia skiljer sig ganska mycket från övriga fonder i fondkategorin.

Fondens fokus ligger på länder med låg BNP per capita, vilket samtidigt är de länder som har de högsta långsiktiga tillväxtförväntningarna.

Det innebär att stora asiatiska utvecklade länder som Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hongkong i stort exkluderas.

Istället koncentreras investeringar till tillväxtmarknaderna Kina, Indien och ASEAN-länder exklusive Singapore.

Det är de länder som ger störst exponering mot en snabbt växande medelklass och ung befolkning.

Men valet på de snabbväxande länderna kommer med en nedsida vid sämre börsklimat. Då gör sannolikt avsaknaden av investeringar i mogna länder sig påmind genom högre volatilitet. Men för den som söker asiatisk tillväxt långsiktigt och är medveten om den högre risken i fonden, är det ett intressant val.

Avvikelse från index och kategorisnittet är tydligt i ländervalen. Fonden är överviktad i Indien som utgör 34 procent och Indonesien där man investerat 11 procent mot indexvikten 2 procent. Samtidigt har fonden en undervikt i kinesiska bolag som totalt väger 33 procent mot drygt 39 procent i index.

Fonden förvaltas aktivt av thailändaren Teera Chanpongsang sedan starten i april 2008. Han har ett 25 år långt förflutet som fondförvaltare hos Fidelity.

Teera Chanpongsang

Han har tidigare framgångsrikt förvaltat fonderna Fidelity Thailand, Fidelity Global Telecom och Fidelity India Focus, samt Fidelity Asia Fund som han fortfarande förvaltar. Investeringsprocessen har ett tydligt fokus på kvalitetsbolag med undervärderad tillväxtpotential. De lägger stor vikt vid bolagsledningen som ska ha visat att man har stor kännedom om marknaden man verkar på och har levererat en hög historisk avkastning.

Huvuddelen av investeringarna sker i tillväxtbolag med en tydligt och stark underliggande strukturell tillväxt. Men från tid till annan sker investeringar i bolag som omstrukturerar verksamheten.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad fond med mellan 70 - 80 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är mycket låg. Av fondens tio största innehav har sex av dem varit med i fonden i mer än nio år.

Den aktiva förvaltningen och avvikelsen från index och kategorisnittet är tydlig. Det gäller inte bara i ländervalen, utan även på sektornivå. Största sektor är finansaktier med 34 procent vilket är en tydlig övervikt. Näst största sektor är cykliska konsumentbolag på 13 procent, följt av defensiva konsumentbolag med 11 procent. Fonden har en tydlig lutning mot stora bolag, nästan 97 procent är investerat där.

Fem största innehaven i Fidelity Emerging Asia A-Acc USD
Tencent Holdings 6,0% Kinesiskt internetkonglomerat
Alibaba Group 6,0% Internetkonglomerat och e-handlare
Housing Delvelopment Finance Corp 4,9% Finansbolag med fokus på fastigheter i Indien
HDFC Bank 4,5% Indiens största privatbank
PT Bank Central Asia 4,3% Indonesiens största bank och långivare
Källa: Morningstar 26%  

 

De fem största bolagen i fonden väger knappt 26 procent av fondens värde. Internetkonglomeratet Tencent är fondens största innehav på 6 procent. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i år är den kinesiska e-handlaren Alibaba, som stigit 42 procent och hör till fondens fem största innehav.

Fidelity Emerging Asia A-Acc USD   Kategori - Asien ex Japan
Avkastning % 3 år 45,6 37,8
Avkastning % i år 21,6 22,3
Risk % 3 år 12,8 13,9
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,9  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Teera Chanpongsang
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 2 dec 2019    

 

Fonden har de tre senaste åren levererat en överavkastning och stigit med 45 procent jämfört med kategorisnittets avkastning på 37 procent, trots att avkastningen i år ligger marginellt efter kategorisnittet. Lyfter man blicken högre så har fonden stigit hela 115 procent de senaste tio åren. Risken i fonden är lägre än kategorisnittet och hör till de fonderna med lägst risk i kategorin.

För det har fonden premierats med fyra stjärnor av Morningstar på tre år och fem år. Den årliga avgiften landar på knappt 2 procent vilket är över snittet för liknande fonder enligt Morningstar. Fonden är ett intressant alternativ för den som vill ha en aktivt förvaltad fond med fokus på de länder i Asien med snabbast tillväxt.

Spetsfonden MS INVF Asia Opportunities är det andra aktiva fondvalet som vi rekommenderar. Fonden kommer med fondkategorins absolut högsta avkastning. Risken i fonden följer avkastningen och är högst i fondkategorin.

Fonden förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016. De förvaltar en koncentrerad fond och avvikelsen från index är stor. Kristian Hoegh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunities. Investeringsprocessen påminner mycket om den för Globalfonden. Det är ett starkt fundamental fokus med en grundlig aktieanalys.

Kristian Heugh och Krace Zhou

Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell.

Bolagens värdering är central i investeringsprocessen. Bolagen ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god kassaflödestillväxt. Investeringsmandatet är brett. Fonden har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Utifrån den investeringsprocessen sätter man ihop en diversifierad och koncentrerad portfölj på mellan 30 till 40 bolag. Idag finns det totalt 30 innehav i fonden. Förvaltarna investerarar en ganska stor del i bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på 6 procent. De tio största innehaven väger runt 50 procent, vilket ger en stor avvikelse mot index och fondkategorin.

Fem största innehaven i MS INVF Asia Opportunities Fund
Meituan Dianping 6,8% E-handelsbolag inom matvaror
HDFC Bank 6,0% Indiens största privatbank
TAL Education Group 5,2% Kinesisk utbildningsgrupp inom e-learning
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,0% Världens största producent av integrerade kretsar
Foshan Haitian Flavouring And Food Co 4,6% Tillverkar av såser, världsledande på soyasåser
Källa: Morningstar 28%  

 

De fem största innehaven väger 28 procent. Av fondens tio största innehav hittar vi två kursdubblare sedan årsskiftet. Det är kinesiska e-matvaruhandelsbolaget Meituan Dianping som avkastat hela 136 procent, och Hangzhou Tigermed Consulting som genomför kliniskforskning på uppdrag åt läkemedelsbolag och som stigit 115 procent.

De två viktigaste sektorerna är cykliska respektive defensiva konsumentbolag med 27 procent vardera. Båda sektorerna har en tydlig övervikt mot index och fondkategorin. Fonden består till 93 av stora bolag.

MS INVF Asia Opportunities Fund   Kategori - Asien ex Japan
Avkastning % 3 år 98,6 37,8
Avkastning % i år 27,5 22,3
Risk % 3 år 17,6 13,9
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,9  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Kristian Heugh  
* Morningstar har 5-gradig skala Krace Zhou  
Källa: Morningstar den 2 dec 2019    

 

Fonden har fem stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 10 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på MS INVF Asia Opportunities och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning.

Placera ser spetsfonderna Fidelity Emerging Asia och MS INVF Asia Opportunities som kryddor i en fondportfölj. Fonderna fungerar utmärkt som komplement till basfonden Swedbank Robur Access Asien. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Asien A Köp 257,48 -
Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD Köp 177,94 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 463,95 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -