Så gör du portföljen radioaktiv

Aktieanalys Ett tyskt bolag som sysslar med radioaktiva strålkällor och med rötterna i DDR:s vetenskapsakademi har gett över 350 procent på tre år. Vad ligger bakom och är aktien fortfarande köpvärd?

Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG är ett Berlinbaserat världsledande företag inom radioaktiva strålkällor för medicinska, vetenskapliga och metrologiska och industriella applikationer.

Bolagets produkter används vid behandling av cancer, industriell strålningsmätning och nukleärmedicin.

Bolaget har drygt 800 anställda på arton kontor och produktionsplatser i USA, Tyskland, Brasilien, Frankrike, Israel, Spanien, Storbritannien. Tjeckien, Kina och Indien.

Eckert & Ziegler har delat upp verksamheten i två marknadsområden: medicinska produkter och isotopprodukter.

Inom det medicinska segmentet levererar Eckert & Ziegler strålbehandlingsprodukter för behandling av cancer med så kallad brakyterapi eller inre strålbehandling, medicinsk bildering och nuklearmedicin.

Isotopproduktsegmentet sysslar med industriell strålningsmätning och kalibrering för vetenskapliga och metrologiska instrument.

Fördelningen i omsättning mellan de två segmentet är ungefär 50/50.

2019 omsatte bolaget 178,6 miljoner euro att jämföra med 168,7 miljoner euro 2018.

Nettovinsten landade på 22 miljoner euro jämfört med 16,1 miljoner för 2018. million). Vinsten för förra året översatt till aktie blev 4,29 euro.

Bäst har det gått för de medicinska produkterna som ökade försäljningen med 35 procent förra året. Under första kvartalet i år stod medicindelen för 46 procent av kvartalets totala omsättning på 44,5 miljoner euro.

Jämfört med samma kvartal förra året ökade omsättningen med 2 procent.

För 2020 räknar Eckert & Ziegler med att omsätta 170 miljoner euro och göra en vinst på 18 miljoner euro, motsvarande en vinst per aktie på 3,5 euro. Alltså omsättningsmässigt ungefär som årets resultat, men något lägre vinst.

Anledningen till ledningens konservativa antaganden är den pågående pandemin som gör att sjukhus skjuter upp behandlingar och investeringar.

Enligt Factset förväntar sig analytikerna att både omsättning och vinst i år ska bli densamma som 2019.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning MEUR 168,7 178,5 178,4 197
Rörelsemarginal % 19 23,9 24,2 24
Vinst/aktie EUR 3,12 4,2 4,3 5
Utdelning, EUR 1,2 1,4 1,7 2
         
Källa: Factset        


För 2021
räknar marknaden med att bolagets omsättning kommer att öka med drygt 10 procent.

Utdelningen i år uppgår till 1,7 euro per aktie att jämföra med 1,2 euro förra året. Utdelningen betalas ut efter årsstämman som planerar att hållas den 17 juni.

Eckert & Ziegler är skuldfria med en nettokassa på 78,9 miljoner euro.

Eckert & Ziegler grundades 1997 av Andreas Eckert och Jürgen Ziegler. De äldsta delarna av Eckert & Ziegler har sitt ursprung i det DDR-baserade forskningsinstitutet Zentralinstitut für Isotopentechnik som i sin tur var en del av staten DDR:s vetenskapsakademi.


Andreas Eckert.
 

Från starten har bolaget vuxit genom en rad uppköp och utveckling av verksamheten.  Andreas Eckert är idag bolagets ordförande och största ägare med drygt 32 procent av aktierna.

Andra stora aktieägare är JP Morgan och Columbia Wanger.

Eckert & Zieglers aktie som är noterad på TecDAX har gått som ett spjut. På tre har aktien gett en avkastning på nära 350 procent exklusive utdelning.

Hittills i år är aktien dock ner 24 procent. Nu har bolaget ett marknadsvärde på runt 700 miljoner euro. På nuvarande kurs handlas Eckert & Ziegler till ett p/e-tal på 33. För 2021 års förväntade vinst hamnar p/e-talet på 28.

Det som talar för bolaget är deras ledande position inom radioaktiva strålkällor och den historiskt stadiga tillväxten.

Produkterna är livsnödvändiga inom flera grenar av cancervården. I takt med den ökande medellivslängden och allt större medelklass i världen kommer efterfrågan på bolagets produkter att växa.

Lägg därtill att bolaget fortfarande är relativt litet så borde det finnas många år av fin uppsida i aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. Köp 143,45 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -