Placeras tio köpvärda aktier i juni

Köptips Aktiemarknaden visar överraskande styrka i ett fortsatt mycket osäkert läge. På vår köpvärda lista gör vi en förändring inför juni.

Maj blev till slut en hygglig månad för Stockholmsbörsen. Efter en uppgång på knappt 7 procent för OMXS30-index i april slutade indexet på plus dryga 3 procent för maj. Bland de större bolagen har framför allt de förvärvsdrivna handelsbolagen gått bra men även cykliska konsumentbolag och verkstadsbolag återfinns på vinnarlistan för månaden.

På förlorarsidan hittar vi mer defensiva aktier som Getinge, Essity, dagligvarubolagen och telekomoperatörerna. Även många fastighetsbolag har haft svårt att lyfta.

Riskaptiten fortsätter således att öka och börsens styrka förvånar många experter givet det extremt osäkra läget och de minst sagt dystra makrosiffrorna. Förhoppningen om en något sånär V-formad återhämtning lever dock uppenbarligen fortfarande och den lär inte motbevisas än på några månader.

Ett extremt svagt andra kvartal ligger redan i korten och det är först mot slutet av innevarande år som analytikerna väntar sig en mer rejäl återhämtning i efterfrågan. Det blir först i samband med halvårsrapporterna i sommar som vi kan få en första indikation på hur efterfrågan återhämtar sig när fler och fler länder lättar på restriktionerna.

Förhoppningen är att vi även i Europa och USA ska kunna få en utveckling som liknar den i Kina där aktiviteten återhämtat sig väldigt fort efter en extremt svag inledning på året. Fullt lika snabb återhämtning väntas dock inte i Europa och USA även om massiva penning- och finanspolitiska insatser genomförs för att blåsa liv i ekonomin.

Optimismen på börsen grundar sig delvis på att vi hittills fått få indikationer på att smittspridningen tar fart igen i de länder som lättat på sina restriktioner. Det ökar såklart sannolikheten för att vi kan få en något mer normal situation åtminstone över sommaren.

På läkemedelsfronten har också nyhetsflödet varit positivt vilket drivit på optimismen. Ett flertal vaccinprojekt är väl igång och USA och Kina tävlar om att bli först ut på marknaden med en produkt.

Nyhetsflödet i övrigt vad gäller just USA och Kina har dock inte varit lika positivt. Donald Trumps hårda hållning mot Kina är en av få policys som får stöd i alla läger i USA och i ett pressat läge inför valet har han valt att åter skärpa tonläget. Att Kina i sin tur drar åt tumskruvarna på Hongkong höjer insatserna.

Frågan är dock hur långt Donald Trump vågar gå givet att USA:s ekonomi är svag för tillfället. Det tycks ett illa valt tillfälle att återuppliva handelskriget mellan länderna. Det skärpta tonläget gör hur som helst börsen nervös och riskerar att bli en utlösande faktor för vinsthemtagningar den närmaste tiden.

Av aktierna på vår köpvärda lista för maj har flertalet klarat sig bra. För andra månaden i rad är det  Lifco som presterat bäst med en uppgång på 25 procent sedan listan publicerades.

Lifco är som sagt inte ensam bland de förvärvsintensiva handelsbolagen att gå bra. Även aktier som Indutrade, Beijer Ref och Addtech har gått starkt sedan index bottnade i slutet av mars.

Näst bästa aktie är tyska bostadsbjässen Vonovia vars aktie efter en lugn april-månad tagit ett stort kliv uppåt under maj och steg med 17 procent.

Övriga fastighetsbolag på listan har haft en mer blandad utveckling. Cibus togs med i MSCI:s småbolagsindex vilket lyft kursen. Balder-aktien såg däremot ut att sluta maj månad på minus men ryckte upp sig och slutade upp ett par procent. Fastighetssektorn generellt har som sagt haft lite svårt att attrahera köpare. Det finns sannolikt en viss oro för hur kontorshyror och fastighetsvärden kommer att utvecklas efter krisen. En utbredd uppfattning tycks vara att de som kan, i större utsträckning än tidigare kommer att jobba hemifrån vilket långsiktigt skulle minska behoven av kontorsytor.

De amerikanska bolagen på listan har också överlag gått fortsatt bra. Mastercard och Activision Blizzard är upp 14 respektive 13 procent i maj och även Microsoft har gått bra. Amazon har däremot haft en lugnare månad.

Swedish Match och Ericsson har varit stabila under maj.

Inför juni väljer vi att plocka in Instalco på listan och ta ut Balder. Tre fastighetsbolag är lite mycket i dagsläget och av de tre är det Balder som haft svårast att övertyga de senaste månaderna. Dagligvarubutiker och bostäder är trygga innehav så Cibus och Vonovia omgärdas av mindre oro för tillfället.

Instalco tillhör Stockholmsbörsens förvärvskanoner och rapporterade en tillväxt på nära 40 procent i första kvartalet. Bolaget jobbar huvudsakligen med installation av vatten, avlopp och el och har en välfylld orderbok att jobba ur.

Byggandet väntas dämpas i år men Intalco har det lilla bolagets fördel att kunna ta andelar och växa snabbare än marknaden i lite sämre tider. Med sina många förvärv gynnas bolaget dubbelt av låga räntor. Aktien har gått starkt hittills men om förvärvstempot upprätthålls räknar vi med att den har mer att ge.

Köpvärda listan för juni består av följande bolag:

Amazon

De senaste årens stora detaljhandelsvinnare har om något gynnats av coronapandemin då e-handeln tagit ytterligare marknadsandelar. Molntjänsten AWS är en lysande stjärna i bolaget och tidigare investeringar på området börjar nu gå mot skördetid. 

(Sedan köprekommendation dec 2019 +35,6 %)

Activision Blizzard

Kortsiktigt en stay-at-home vinnare då spelandet ökar när folk tvingas tillbringa betydligt mer tid i hemmen. Även långsiktigt väntas bolaget gå en ljus framtid till mötes med starka varumärken i portföljen. 2019 blev tufft men det innevarande året har fått en bra start och de kommande åren väntas bjuda på stadigt stigande vinster.

(Sedan köprekommendation feb 2020 +23,1%)

Microsoft

Microsoft är ett väldiversifierat mjukvaruföretag med ungefär tio avdelningar. Majoriteten utvecklas positivt. En viss negativ påverkan från coronaviruset kan man räkna med. Bland annat stängde bolaget alla sina butiker i mitten av mars. Samtidigt rapporteras en kraftig ökning av användandet av samarbetsverktyget Teams och av bolagets molntjänster.

(Sedan köprekommendation okt 2018 +60,1%)

Lifco

Lifco föll tungt när coronakrisen drabbade börsen mot slutet av februari. De förvärvsintensiva teknikhandlarna på Stockholmsbörsen har gått väldigt starkt de senaste åren och Lifcos värdering var hög i början av 2020.

Bolaget är dock i grunden välskött, har en stark huvudägare i Carl Bennet och en tredjedel av resultaten genereras inom den normalt sett konjunkturstabila dental-verksamheten. Bolaget flaggar för ett svagt andra kvartal, men aktiemarknaden har tydligt lugnats av beskeden i samband med rapporten för första kvartalet.

(Sedan köprekommendation nov 2017 +85,2%)

Mastercard

Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. Kortbetalningar växer strukturellt, inte minst pådrivet av e-handeln, och förväntas öka kraftigt under kommande år.

(Sedan köprekommendation feb 2019 +42,5%)

Vonovia

Den tyska bostadsbjässen har numera Sverige som sin näst största marknad. Detta efter förvärv av både Victoria Park och Hembla samt storköp av fastigheter från Akelius. Det senast angivna substansvärdet per aktie var 54 euro vilket kan jämföras med nuvarande aktiekurs på cirka 51 euro. Den starka kursutvecklingen till trots handlas aktien således fortfarande med en liten rabatt mot substans.

(Sedan köprekommendation sep 2019 +14,8%)

Cibus Nordic Real Estate

Cibus fokuserar på livsmedels- och dagligvarusektorn vilka är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Finland är huvudmarknad men i början av året köptes även ett stort bestånd av Coop-butiker i södra och mellersta Sverige. Med stabila kunder följer också mer pålitliga kassaflöden och sannolikt därför också mer stabila substansvärden.

(Sedan köprekommendation jul 2019 +7,8%)

Swedish Match

Snusbjässen står för starka kassaflöden, generösa utdelningar och återköp och en grundstabil efterfrågan. Snus, tuggtobak och cigarrer är kassakor medan tillväxthoppet står till de nya tobaksfria nikotinpåsarna Zyn som rullas ut i USA och på andra marknader i Europa. Prognoserna ser fortsatt lovande ut och försäljningen av Zyn börjar nu på allvar synas i siffrorna.

(Sedan köprekommendation april 2020 +15,1%)

Ericsson

Precis som Swedish Match bjuder Ericsson på bra kassaflöden och mycket stabila finanser. Utrullningen av 5G har också tagit fart och marknaden väntas inte påverkas nämnvärt av coronapandemin.

De senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en stark position inom 5G-marknaden har lyckats och om analytikerna får rätt i sina prognoser väntar nu en kraftigt förbättrad lönsamhet och bra vinsttillväxt under de kommande åren.

(Sedan köprekommendation maj 2020 +5,7%)

Instalco

Snabbväxare inom installationstjänster. Presenterade en stark rapport för första kvartalet med nära 40 procents tillväxt och har hittills inte märkt några större negativa effekter på verksamheten från coronapandemin. Orderingången är fortsatt bra och bolaget har en välfylld orderbok sedan tidigare att ösa ur.

Fortsatta förvärv krävs för att lyfta aktien vidare och vi räknar med att Instalco håller ångan uppe även under de kommande kvartalen.

(Ny på listan i juni 2020)

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mastercard Köp 300,99 -
Cibus Nordic Real Estate Köp 137,60 -
Köp 71,98 -
Microsoft Köp 183,25 -
Lifco B Köp 580,00 -
Vonovia SE Köp 51,82 -
Amazon.com Köp 2 442,37 -
Köp 653,00 -
Ericsson B Köp 85,94 -
Instalco Köp 152,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -