Passa på nu när Getinge svalnat

Aktieanalys Intresset för Getinge-aktien har svalnat på sistone. Utsikterna för bolaget ser dock ljusa ut på både kort och lång sikt och vi tycker aktien är köpvärd.

Getinge-aktien var het på Stockholmsbörsen när coronapandemin skakade om handeln som värst under februari och mars. Man behöver inte vara något större aktiesnille för att räkna ut att det är bra att sälja sjukvårdsutrustning under en pandemi. Medan det mesta annat rasade 30-40 procent steg därför istället Getinge-aktien några procent.

Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har därefter studsat tillbaka med överraskande stor kraft. I takt med återhämtningen har också intresset för Getinge-aktien tydligt minskat. Kursen toppade den 30 mars och har därefter backat 15 procent.

Bolagets rapport för det första kvartalet presenterades den 22 april och förmådde inte bryta nedgången. Orderingången i perioden ökade med 47 procent drivet av efterfrågan på produkter för behandling av patienter med covid-19. Dessa produkter återfinns inom området Acute Care Therapies vars orderingång lyfte hela 96 procent. De båda övriga områdena (Life Science och Surgical Workflows) rapporterade klart lägre orderingång då allt fokus inom sjukvården låg på coronapandemin.

Vd Mattias Perjos skriver i kvartalsrapporten att det är Getinges världsledande positioner inom avancerade ventilatorer och ECMO-terapi (hjärtlungmaskin) som bidragit till den starka orderingången.

Getinge räknar med att den efterfrågan inom dessa båda områden kommer att förbli hög den närmaste tiden eftersom efterfrågan vida överstiger utbudet. Som en konsekvens av det har Getinge beslutat att öka produktionskapaciteten av ventilatorer med 160 procent jämfört med 2019. Även inom ECMO-området ska produktionskapaciteten ökas.

Ökningen kommer att ske stegvis och hänger på att bolaget kan säkerställa leveranser av komponenter. En hög leveranstakt av ventilatorer väntas hålla i sig till en bit in i 2021 för att därefter sjunka tillbaka till historiska nivåer. Det gäller således för Getinge att ha en flexibilitet att snabbt kunna återanpassa sig.

Geografiskt var ökningen i orderingång väl spridd. Getinge delar in verksamheten i tre geografiska områden och APAC (Asia/Pacific) ledde utvecklingen med en ökning på 63 procent medan EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) ökade 46 procent och Americas 40 procent.

I kronor är APAC fortfarande det mindre området av de tre. EMEA och Americas står vardera för knappa 40 procent av orderingången på rullande tolv månader.

Samtidigt som bolaget satsar inom Acute Care Therapies så genomförs kostnadsanpassningar inom Life Science och Surgical Workflows för att möta en mer dämpad efterfrågan. Åtgärder har redan genomförts och fler kommer att vidtas om så behövs.

Coronapandemin hann inte påverka omsättningen i Getinge på samma sätt som orderingången under första kvartalet. Organiskt ökade den förra med knappt 4 procent. Bruttomarginalen förbättrades bland annat till följd av ökad försäljning inom Acute Care Therapies, som är Getinges mest lönsamma område, och av löpande effektiviseringar. Det justerade rörelseresultatet i kvartalet mer än fördubblades jämfört med året innan.

Inom Acute Care Therapies steg den justerade rörelsemarginalen till drygt 24 procent från 18 året innan. Området Life Science rapporterade en marginal på 8 procent, vilket var lägre än året innan, medan Surgical Workflows gjorde en rörelseförlust.

I den mån man kan ta ut normala priser framöver är således den kraftiga tillväxten för Acute Care Therapies klart positiv för Getinges marginaler.

Nettoskulden i Getinge vid utgången av det första kvartalet uppgick till 12,7 miljarder kronor. Det var 2,4 gånger det rullande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Skuldsättningen är inte samma hot i Getinge som i många andra bolag eftersom efterfrågan i stort väntas vara fortsatt god för bolaget under 2020.

Getinge flaggar dock för att kassaflöden kan komma att påverkas negativt de kommande kvartalen då bolaget bygger upp kapacitet för att tillverka ventilatorer och ECMO-utrustning.

Coronapandemin har förändrat förutsättningarna kraftigt även för Getinge och osäkerheten är stor inför resten av året. Bolaget hade tidigare en prognos om en organisk tillväxt på 2-4 procent men den slopas nu.

Estimaten i Getinge har höjts en hel del i år, framför allt för innevarande år men även för 2021. För närvarande ligger snittprognosen för 2020 i databasen Factset på en justerad vinst per aktie på 9,24 kronor, en ökning med drygt 30 procent från i fjol. Totalt väntas omsättningen öka med 20 procent.

Efter en urladdning under 2020 väntas däremot 2021 bli mer av ett mellanår då efterfrågan på ventilatorer som sagt sjunker tillbaka till normala nivåer igen. Snittprognosen för vinst per aktie ligger på 9,96 kronor, en ökning på 8 procent.

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger för närvarande på 18,1 respektive 16,8.

Utdelningen för 2019 är planerad att dras den 29 juni och innebär en direktavkastning på 0,9 procent. För de båda närmaste åren väntas direktavkastningar på 1,2 procent respektive 1,4 procent.

Getinge-aktien har som sagt haft en negativ kursutveckling sedan slutet av mars och den handlas idag lägre än innan coronakrisen började tynga börsen på allvar. Samtidigt har estimaten höjts och värderingen är idag klart lägre än sist vi kikade på aktien.

2020 blir lite av en engångseffekt för Getinge i och med pandemin. En trolig långsiktig effekt av viruset är dock att det generellt satsas mer på sjukvården framöver då det i år tydligt visats hur sårbart systemet är över i princip hela världen.

Getinge är således inte bara en kortsiktig coronavinnare utan har även goda förutsättningar på längre sikt. Mycket av vinsttillväxten i bolaget de närmaste åren väntas också komma från fortsatta interna effektiviseringar och förbättrad lönsamhet.

De senaste månadernas stigande riskaptit på börsen har varit negativ för Getinge-aktien. Vi räknar dock med att intresset för aktien vaknar till liv igen under de kommande månaderna och vi tycker den är köpvärd på dagens nivåer.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Getinge B Köp 168,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -